Kristalli- ja indigoenergiat ja kokonaisvaltainen tasapaino
 

 

Anni Sennov - Good Adventures Publishing - 213 sivua - kieli: SUOMI

Alkuperäinen teos: Balance on All Levels with the Crystal and Indigo Energy

kieli: SUOMI

Tekijät: Anni & Carsten Sennov
Kustantaja: Good Adventures Publishing
Pages: 213

 

 

”Kristalli- ja indigoenergiat ja kokonaisvaltainen tasapaino” on kokoomateos ja päivitetty versio kahdesta aiemmasta kirjasta, vuonna 2002 julkaistusta”Balance on All Levels” (Kokonaisvaltainen tasapaino) ja vuonna 2004 ilmestyneestä ”Crystal Children, Indigo Children and Adults of the Future” (Kristallilapset, indigolapset ja tulevaisuuden aikuiset).


Tämä kirja antaa sinulle hyvän yleiskäsityksen siitä, millaisia yksilöitä uuden aikakauden indigo- ja kristallilapset ja -aikuiset ovat, ja kuinka indigo- ja kristallienergiat nyt ja tulevaisuudessa vaikuttavat meidän kaikkien arkipäivään ja elämänarvoihin yleensä.

Kaikki vuosina 1995–2003 syntyneet lapset ovat puhtaita indigoyksilöitä. Vuosina 2004–2008 kaikki lapset syntyivät maailmaan ympärillään aura, joka oli sekoitus indigoa ja kristallia, kun taas kaikki vuodesta 2009 vuoteen 2012 syntyneet lapset ovat puhtaita kristalliyksilöitä, joilla on sekä kristalliaura että -keho. Vuoden 2013 jälkeen syntyneillä kristallilapsilla on kristalliauran ja -kehon lisäksi myös kristallisoitunut verkostoenergia. Tulevaisuudessa syntyvien uuden aikakauden lasten energiarakenne kehittyy entisestään.

Ennen vuotta 1987 syntyneillä, ja osittain myös vuosina 1987–1994 syntyneillä ihmisillä uuden aikakauden energia ei ilmene itsestään. Se on valittava tietoisesti ja voidaan ottaa vastaan AuraTransformaatio™ -hoidossa. Hoito on pysyvä ja käänteentekevä tietoisuuden muutos, joka lisää henkilökohtaista säteilyä, elinvoimaa ja intuitiota sekä auttaa sinua määrittelemään itsesi paremmin. Jotta sinulla olisi riittävästi tietoa asiasta ja tiedostaisit, mitä uuden aikakauden energian integroiminen auraasi merkitsee ja mitä vaikutuksia sillä on, on suositeltavaa lukea tämä kirja ennen AuraTransformaatio™ -hoitoon tuloa.

 

Kirjan hinta on 37 Eur. 

 

Jos olet kiinnostunut tarkemmin auran ja fyysisen kehon kristalloitumisprosessista niin molemmista on saatavilla englanninkieliset teokset