Ajasta

Tieteemme toteaa kvantti -periaatteen että millään ei ole alkua, ei loppua. Koemme aikaa mutta tiedämme että mikään universumissa ei kuole, vain värähtelytaajuus muuttuu. Kun värähtelytaajuutemme kasvaa koemme että aika nopeutuu. Sama tieteemme kovasti etsii kaikesta alkua ja loppua. Alkuräjähdysteoria on hauska kun muistamme että atomilla ei ole alkua eikä loppua. kaikki energia vain pulssimaisesti muuttaa muotoaan, on syntymiä ja kuolemia, mustia- ja valkoisia aukkoja, sisäinen ajatus ja ulkoinen toiminta ?

Sielu ja henki

Sielu on energia jonka me eri aurinkokunnista tulleet, erilaisella tietoisuudella varustetetut olennot olemme ottaneet itsellemme jotta voisimme tunnistaa toisemme ja tuntea yhteenkuuluvuutta täällä maapallolla. Sielunenergian aika maapallolla on ohi, kaikki jotka nyt saapuvat tänne syntymän kautta ovat henkienergian omaavia yksilöitä. Jos sielunenergian omaavan yksilön on tarkoitus kuoleman jälkeen jatkaa täällä elämäntehtävänsä parissa, hän syntyy tänne aikanaan kristallilapsena. Anni Sennov käsittelee kirjallisuudessaan maapallon henkienergiaan siirtymistä. Myös aikuisilla on mahdollisuus tietoisesti valita henkienergiaan siirtyminen Auratransformaatiossa(TM). Henkienergian omaavat yksilö

Maadoittuminen

Maadoittamisella voidaan tarkoittaa vaikkapa fyysisen kehon sähköistä kytkemistä maapalloon. Maadoittumisella voidaan nähdä myös muita merkityksiä. Monet ovat olleet aikamoisessa kulttuurishokissa täällä maapallolla, riippuen planetaarisesta taustastamme. On eri asia tutkia maata muilta planeetoilta käsin kuin kokea fyysinen energia ympärillämme. Kun poistumme perusolemuksenamme fyysisestä energia-astiastamme, huomaamme ettö kaikkea mikä saa tietoisuutemme pysymään fyysisessä ihmiskehossamme voidaan kutsua maadoitukseksi. Oikeastaan kaikkea arkista puuhasteluamme. <3.

Kehon huoltoa

Tietoisuutemme on värähtelyä. Jos kehomme molekyylien värähtelytaajuus ja tietoisuutemme värähtelytaajuus eivät ole synkronissa keskenään, niin tietoisuutemme ei välttämättä ilmene fyysisessä toiminnassamme emmekä ole tietoisia moniulotteisesta itsestämme. Voimme tietoisesti valita synkronoida tietoisuutemme ja kehomme, esimerkiksi Auratransformaatio(TM) hoidossa. <3.

Uuden ajan lapsista

Palvelus jonka voimme tehdä on oppia tuntemaan itsemme. Emme voi esittää ymmärtävämme heitä mutta voimme oppia kuuntelemaan. vaikka he eivät aina puhuisikaan sanoilla. <3.

Ulottuvuuksissa

Sanotaan että käymme läpi suhteellisen nopeaa siirtymää kolmannesta viidenteen ulottuvuuteen jonka jälkeen tovi, ehkäpä ainakin seuraavat noin 2000 vuotta, ovat jälleen rauhan aikaa maapallolla. Edellinen kuvastaa ihmismielen tapaa toimia lineaarisesti ja kun jätämme ajan niin huomaamme että kyse on vain siitä mille värähtelytaajuudelle havaintomme on kunakin hetkenä kalibroitu. Kaikki lapset syntyvät jo verkostoituneina 13. ulottuvuuden kristalliyksilöinä mikä mahdollistaa uusien aikajanojen kukoistuksen. Monet aikuiset vielä ylläpitävät vanhaa matriisia mutta suureen suunnitelmaan kuuluu se että muihin valtaa harjoittavat yksilöt jatkavat harjoittelua muualla kuolemansa jälkeen. Täällä jok

Valoa

Havaitsemme päivätietoisuudessamme tyypillisesti asioita jotka koostuvat määrittämäämme valon nopeutta etenevistä partikkeleista. Tässä ulottuvuudessa toimiva tieteemme käsitteleekin näitä havaintoja ja toteaa että kehomme on 99.99% tyhjää tilaa. Kehomme sisältää kuitenkin myös partikkeleja jotka liikkuvat valoa nopeammin. Aivan kuten havaitsemme kuinka muissa galaxeissa valon nopeus on eri kuin itse määrittelemämme, myös me olemme moniulotteisia olentoja. Näin määriteltynä voisimme todeta että meillä on useita kehoja. Valon voimme käsittää koostuvan fotoni-yksiköistä. Yksiköistä joilla ei ole tiheyttä eikä varausta ja joiden nopeus ei ole valon nopeuteen sidottu. Voimmekin sanoa että olemme

Joulun odotusta

Kun talvipäivänseisaus lähestyy niin ehkä kohtaamme kanavoituja viestejä siitä millaisia energioita maapallolle tällä kertaa saapuukaan. Jos nuo korkeat olennot ja enkelit välittävät maapallosta niin paljon kuin viesteistä usein tulee esille niin miksi he eivät ota keho-asua kuten me olemme tehneet ja tule pelastamaan maailman ? Koska se ei ole heidän tehtävänsä. Kun odotamme että jotain tapahtuu niin energisoimme odotuksen. Emme tarvitse viestejä vaan tekoja. Kaikella on ajoituksensa ja odottaminen on toisinaan hyvä mutta monet ovat tehneet sitä jo aika tavalla, kymmeniä tuhansia vuosia. Ei olekaan ketään ulkopuolista Jumalaa joka tulisi pelastamaan ihmiskunnan vaan meidän on tehtävä se iha

Peloista

Monilla meistä on pelkoja joita suojelemme fyysisellä käytöksellämme; syömällä, juomalla, puhumalla, pakenemalla, kuka mitenkin. Voimme halutessamme yrittää tietoisesti tunnistaa näitä käyttäytymismalleja. Yksi on muiden arvosteleminen. Kaiken arvostelumme takana on pelko ja arvostelemalla suojelemme pelkoamme. Pelkoamme, joka suojelee meitä kokemasta jotain jonka olemme kokeneet. Emme siis voi tietoisesti voittaa pelkoamme taistelemalla sitä vastaan vaan meidän on kohdattava se. Emme aina tunne turvalliseksi tuntea mitä tunnemme mutta jos emme niin tee niin hylkäämme itsemme ? Voimme aina valita olla tietoisia tunteistamme, ajatuksistamme ja käytöksestämme ja halutessamme muuttaa niitä. Kys

Ilmentämisestä

Olemme kuin vapaaksi päästettyä lähde-energiaa, olemmeko luoja kokemassa itseään vai luojia luomassa ?. Luomisessa ei niinkään ole kyse siitä mitä haluaisimme luoda vaan sitä mitä luomme. Monet tuntevat vetovoiman lain mutta usein unohdamme että emme voi sitä tietoisesti hyödyntää haluamiemme asioiden ilmentämisessä. Jos niin teemme niin alitajuntaamme piirtyy käsite tarpeesta tai puutteesta. Ilmentämisen resepti on selvästi kirjattu ns. Matteus -vaikutukseen;? ”Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on.” <3.

Tasapainosta

Sanotaan että maailmankaikkeudessa vallitsee aina tasapaino ja elämmekin tällä hetkellä aikaa jossa luomamme kaksinaisuus ratkaistaan. Kaksinaisuuden ratkaiseminen vaatii että sen muodostavat vastakohtat tuodaan tietoisuuteemme. Esimerkiksi Jos säteilemme ympärillemme valoa niin tasapainoperiaatteen mukaisesti vastaava määrä pimeyttä saa mahdollisuuden ilmentyä. Valo on kaiken rakennusaine mutta sillä ei voida poistaa pimeyttä ? <3.

Tietoisuudesta

Tunteemme ja tietoinen ajattelumme määrittävät tietoisuutemme tasoa. Tietoisuutemme taso puolestaan määrittää tietoiset havaintomme ja havainnot joihin tietoisesti osallistumme määrittävät elämämme vision. On ehkä hyvä tiedostaa ettemme tiedä mitä emme tiedosta. Tietoisuutta voimme laajentaa erilaisilla tietoisuuden laajentamisen tekniikoilla. Voimme esimerkiksi vaikuttaa aivoaaltoihin jotka vaikuttavat tietoisuutemme tasoon. Kyse on taas energiasta ja värähtelystä. beta-aallot liitetään esimerkiksi hermostuneisuuteen, alfa-aallot iloon, theta-aallot henkisyyteen ja niin edeleen. Aivoaalloilla - tietoisuudella - ja tunteilla on siis yhteys jota voimme harjoittaa. Sanotaan että nopein tapa li

Vaihtoehtohoidoista

Länsimaisesta, niin sanotusta allopaattisesta lääketieteestämme tuli tiede kun sen euroopassa 1800 luvulla hyväksyimme tieteeksi. Se tukeutuu lineaariseen prosessiin jossa lääkekemikaalit vaikuttavat kemiallisten reaktioiden kautta. Oireenmukainen hoito lääkkeillä onkin aikakautemme länsimaissa yleisimmin käytetty hoitomuoto. Homeopatiassa annos on niin pieni että kemiallinen aine käytännössä puuttuu mutta energiasignaali säilyy. Kvanttifysiikan mukaisesti kaikella on oma spesifinen energeettinen jälkensä. Myös energiasignaali saa kehossa aikaiseksi biologisen reaktion. Sanotaan että homeopatia on hidas mutta kustannustehokas ja sivuvaikutuksista vapaa, vaihtoehtoinen hoitomuoto. Niin sanotu

New Age

Näyttää siltä että ihmiskunnan tietoisuus kehittyy tällä hetkellä hyvin nopeasti. Kyse ei ole uudesta henkisestä aallosta, uuden energiarakenteen omaavien nuorten ja aikuisten ei tarvitse erottaa henkisyyttä maallisesta eikä rakentaa suojakuoria tunteakseen itsensä turvalliseksi tai hyväksytyksi. Ehkä pikemminkin perinteiset henkiset instituutiot muuttuvat tai lakkaavat koska uuden energiarakenteen omaavat ihmiset eivät koe olevansa uhreja vaan luovat itse haluamansa maailman niin että yhteisellä ja omalla edulla nähdään yhtä suuri arvo. Myös teknologia ja tietoisuus kulkevat käsi kädessä ja saammekin varmasti nähdä myös huikeita teknologisia saavutuksia. Esimerkiksi Jo nyt tiedämme kvanttim

Energiasta

"Everything is energy and that’s all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics." -Albert Einstein Se minkä tietoisesti sekä tiedostamattamme, alitajuisesti uskomme, ilmentyy koettavaksemme. Yrittäessämme siis tietoisesti luoda jotain puutteemme korjaamiseksi puutteen kokemuksemme syvenee. Jos muutosta haluamme olkaamme siis muutos. Rakennumme energiasta joka voi ilmentyä eri tiheyksinä ja taajuuksien spektrijakaumina. Fyysinen kehomme osaset ovat energiaa joiden värähtelytaajuus ja amplitudi on sellainen että ne tuottavat lineaarisessa ajassamme viidelle aistillemme mil

Recent Posts
Archive