karmasta

Saamme kyllä kokea miten olemme vaikuttaneet muihin mutta emme kanna teoistamme velkaa inkarnaatioista toiseen. Miksi lähde/luoja rankaisisi itseään ? Karma on inertia, sisäinen vastustus jota keräämme tässä ja nyt jos toimimme tuntemuksiemme vastaisesti. Sen parantaja on ymmärrys jota seuraa myötätunto ? Tekomme voimme joka hetki asettaa uudestaan. <3.

autismi, add, adhd

Näemme usein sairaudet heikkouksina mutta emme olisi niitä luoneet elleivät ne palvelisi meitä jollain tavalla. Olemme tuhansia vuosia valinneet ajattelun toisella aivopuoliskollamme ja jättäneet huomiotta todellisen, eteerisen luontomme. Autistiset ihmiset ovat valinneet DNAn joka mahdollistaa kontrastin edelliselle. He eivät ole täysin fyysiseen todellisuuteen ja mieleen sitoutuneita. He eivät ole täällä jotta voisimme parantaa heidät. He ovat täällä jotta ymmärtäisimme parantaa itsemme. Voimme luottaa siihen että he eivät muutu vaan meidän täytyy muuttua. Tiedämme myös että esimerkiksi rokotukset varhaisessa lapsuudessa lisäävät autismia. Se on myös valinta joka opettaa meitä itsestämme ?

Muistoissa

Tiedostamme että joihinkin ympärillämme tapahtuviin, näennäisesti negatiivisiin tapahtumiin ei juuri liity tunnereaktioita. Tällöin tarkkailemme muiden luomusta. Kun tunnereaktio taas esiintyy, todistamme tai muistelemme henkilöhtaista luomustamme josta meillä on opittavaa. Kun tapahtumiin liittyy muita yksilöitä puhumme niin sanotuista karmallisista tapahtumista. Jos valintamme on vaikuttaa positiivisesti yleiseen kehitykseen meidän ei tule poistaa tai yrittää ohjelmoida uudelleen noita kokemuksiamme vaan integroida ne itseemme. Kun olemme niin tehneet jäljelle jää myötätunto itseämme kohtaan ja emme enää kohtaa vastaavia tapahtumia. Karmasta voimme vapautua myös esimerkiksi Auratransformaa

Illuusio

Maailmamme rakentuu niin että olemme itse elokuvamme käsikirjoittaja, tuottaja, ohjaaja, näyttelijä, projektori ja katsoja. Usein tiedostamme vain olevamme elokuvassa jotenkin mukana. Elokuvaamme ohjaavat tällöin alitajuiset eli tiedostamattomat uskomuksemme, hermoradat. Hermoradaksi tai alitajuiseksi ajatus muuttuu kun olemme ajatelleet sitä niin monta kertaa että meidän ei tarvitse enää ajatella sitä. Toimintamme on automaattista. Uuden hermoradan muodostuminen kestää tutkimustulosten mukaan noin kaksi viikkoa. Olemme siis ateriamme tilaaja, kokki ja maistaja. Voimme halutessamme muuttaa elokuvamme käsikirjoittusta, elleivät siis uskomuksemme estä sitä. <3.

Tieteestä

Maapallo on pitkään ollut kaksinaisuuden tyyssija, jossa vastakkainasettelu mahdollistaa koko kokemuksen. Tieteestä puhuttaessa on hyvä muistaa että sekin on tietysti mielipide, globaalisti katsottuna pieni joukko ihmisiä 1800 -luvulla nimitti oman näkökantansa viralliseksi. Länsimaissa usein kutsutaankin idän oppeja enemmän "huuhaaksi" ja idässä puolestaan katsotaan että länsimainen näkökanta on suppea ja materialistinen. Globaalisti katsottuna voidaankin siis sanoa että ihmiskunnan mielestä tiede on huuhaata tai siis toisin sanoen huuhaa on tiedettä ? Näin tietysti todella onkin. Länsimainen tieteemme ei vielä osaa selittää esimerkiksi vuorovaikutusvoimien kuten gravitaation tai magnetismi

Pelko

Pelko on paras ystävämme. Se kertoo meille että voimme tehdä hyvinvointiamme tukevan päätöksen. On haaste tunnistaa omat pelkomme, mielemme suojelee niitä. Pelosta kertoo esimerkiksi jos arvostelemme jotakin, tai huomaamme sisäisesti vastustavamme jotakin. Kun emme uskalla kulkea haluamaamme kohti. <3.

Energiakeskukset

Perinteisessä sielunaurassa on seitsämän ns. chakraa eteerisessä kehossa jotka edustavat eri energioiden ilmentämistä. Nykyisin länsimaissakin painotetaan näiden energiakeskusten tasapainoa hyvinvoinnin perustana. Tietoisuuden kasvaessa voimme aktivoida myös muita planetaarisiin ja galaktisiin sekä ns. kosmisiin energioihin liityyviä chakroja jotka lisäävät tietoisuuttamme. Seuraavassa evoluution vaiheessa chakrat yhdistyvät. Meillä on myös mahdollisuus siirtyä Auratransformaatiossa(TM) kolmen voimakkaan energiakeskuksen, ns. indigovaiheen kautta kristalliauraan jossa yksi henkikeho, totuus ja tasapaino kattaa koko todellisuutemme. <3.

Myötävirtaan

Jos haluamme vaikuttaa positiivisesti kehitykseen meidän tulisi toimia oikeaksi katsomiemme asioiden puolesta. Positiivisen kehityksen kannalta ei esimerkiksi ole järkevää vastustaa sotaa, vaan toimia itse esimerkkinä rauhan puolesta. Sama pätee ihmisiin. Voimme aina valita jättää hajoittavia energioita sisältävät ihmiset kokemaan luomaansa kokemusta ja valita itse oman tiemme joka tuntuu meistä hyvältä. <3.

Hidasta

Näinä nopean muutoksen aikoina monet vaikuttavat hyvin kiireisiltä. Tärkein asia elämässä on kuitenkin onnellisuutemme. Kun ajattelemme vain aivoillamme, vastustamme energian virtausta. Kun teemme sitä tarpeeksi niin tanssi pysähtyy, sairastumme. Ihan yhtä hyvä valinta tietysti sekin, mutta ei ehkä niin tietoinen. ? Kun kuljemme suuntaan johon sydämemme osoittaa voimme luottaa että olemme aina turvassa eikä meiltä mitään puutu, meidän on kuitenkin uskallettava valita se polku. <3.

Rakkaudesta

Kaiken perusluonne ja parantaja on rakkaus. Tehtävämme ei ole löytää rakkautta vaan ne muurit jotka olemme sen eteen rakentaneet. Mitä on ehdoton rakkaus ? Ehdotton rakkaus perustuu tietoisuuteen kaiken tarkoituksenmukaisuudesta, täydellisyydestä. Voimme kokea sen kun näemme ensin itsemme täydellisenä. <3.

Auroista

Kehoissamme on jokaisella yksilöllinen moniulotteinen DNA, noin sata triljoonaa yksikköä, jotka ovat identtisiä kaikkialla kehossamme. Triljoonien kenttien magneettinen yhtymä muodostaa yhden tietoisuuden. Tieteemme ei osaa vielä selittää magneettikenttää joka on kvantittunutta, moniulotteista energiaa ja luo auran joka ei itsessään ole magneettikenttä vaan kvantittunut kenttä jota ei voida tämänhetkisillä laitteillamme kvantitatiivisesti mitata. Monet osaavat kuitenkin tietoisen kvalitatiivisen tulkinnan. Puhuttaessa auraväreistä, esimerkiksi indigoaurasta, puhutaan henkilöistä joilla on tiettyjä taajuuksia aurassaan ja joiden tehtävä täällä on saattaa ihmiset yhteyteen heidän näkymättömän

Apatia

Olemme tulleet tänne maan päälle nauttimaan ja luomaan elämää. Joskus vanhemmat kuitenkin sanallisesti tai sanattomasti tuomitsevat lastensa luomuksia sekä positiivisia ja negatiivisia kokemuksia. "Itku pitkästä ilosta". Tällöin vaihtoehdoksi jää epätoivo. Lapselle opetaan että ei ole hyväksi seurata omia tuntemuksiamme eli sisäistä kompassiamme. Sitä joka ohjaisi elämäntehtäviemme pariin. Monet on jopa kasvatettu palkitsemisen ja rangaistuksen avulla kiltiksi, eli hylkäämään itsemme. Epätoivon kokemuksesta seuraa tila jossa häiritsemme itseämme erilaisilla asioilla, elämämme lipuu ohi. Unelmamme eivät toteudu koska olemme omaksuneet että meidän ei tule ilmentää itseämme vaan kuunnella muita

Recent Posts
Archive