häiriötekijöitä

Meillä on joskus tapana keskittää huomiomme muualle kun täytyisi kohdata todelliset sisäiset tuntomme. Yleisin tällä hetkellä käyttämämme tapa häiritä itseämme on kiire. Välillä on hyvä pysähtyä tarkkailemaan kuinka häiritsemme itseämme ? <3

luota itseesi

Kannatatko positiivista ajattelua vai koetko että haavojen kaivelu on kehittävämpää ? Näetko ihmiset täydellisinä vai kannatatko henkistä kasvua ? Olemmeko kollektiivisesti yhtä vai onko parempi asettaa rajat ? Kaikki on subjektiivista ja ainoa autenttinen opettaja on omat tuntemuksemme. Jos tunnet olevassa hukassa niin olet oikealla tiellä kun tunnustat sen itsellesi. <3

empatiaa

Jos olemme kokeneet että olemme rakastettavia kun noudatamme ulkopuolelta asetettuja toimintamalleja, olemme kehittäneet empaattisuuden, kyvyn selviytyä. Olemme empaattisia kun huomioimme ensin mitä muut asiasta tuntevat ja muokkaamme sitten omaa ulkoista toimintaamme sen mukaiseksi ? Kun otamme vastuun itsestämme huomaamme että kyse ei ole siitä millaisia rajoja asetamme muille vaan siitä millaisia rajoja asetamme itsellemme muiden suihteen ? <3

kristallilapset

Kristalliyksilöksi kutsutaan ihmistä jolla on yksi energiakeskus, koko keho ja aura. Kristalliyksilö ei tee yhtä, sano toista ja tarkoita kolmatta vaan toteuttaa elämäntehtäväänsä. Myös aikuiset voivat tietoisesti valita henkikehon Auratransformaatio(TM) prosessissa. <3

Seven Sisters

Plejadilaista taustaa omaavat yksilöt ovat herkkiä ja kilttejä. Maa planeetta ei ole tällä hetkellä helppo paikka, haluamme vain rauhaa ja olla onnellisia. Emme ole täällä kuitenkaan miellyttämässä muita ja meidän on hyvä muistaa että olemme vapaan tahdon universumissa, muiden luomia kokemuksia ei tarvitse arvostella. Ehkä tunnet vetoa Egyptiin, Kreikkaan tai Peruun jonne kerran saavuimme ? Tai pidät vaikkapa leijonista, tuttu dna. <3

sukella syvään

Jos ei ole vieraillut pimeässä niin ei voi tiedostaa mitä on valo ?, koemme ja opimme täällä kontrastin kautta. Jos haluaa tietää mikä on luoja on kohdattava pelko ? <3

aitoudesta

Meillä on toisinaan vähän kiinnostusta kohdata oma tuskamme ja syventyä siihen. Usein pakenemme vaikkapa viihteeseen, uskontoihin, meditointiin, liikuntaan tai muihin lääkkeisiin. Ainoa tapa edetä on kuitenkin kohdata tuska ja haavat. Muuten luomme henkisen todellisuuden jossa on yliminä ja aliminä, korkeampi ja matalampi ulottuvuus, erillisyys. Fyysinen todellisuutemme on henkinen todellisuus ? <3

Seven Sisters

Yksi tehtävistäni on kertoa niin sanotuista tähtilapsista. Tästä se alkaa... Evoluutio ja luominen ovat samanaikaisia tapahtumia. Ajan luomisen jälkeen mineraalikunnalta kestää muutama biljoona vuosi kehittää kasvien valoa kohti tavoitteleva ominaisuus ja siitä muutama biljoona vuosi saavuttaa yksilön erillinen tietoisuus. Ihminen on evoluutiossa poikkeus, meitä on vain yksi laji kun taas esimerkiksi meidän geneettisesti lähintä kädellistä sukulaista on satoja lajeja. Vaikka meillä onkin moninaista taustaa, tämänhetkinen DNA on sekoitus Plejadien ja niin sanotusti evoluutiossa kehittyneen ihmisten DNAta, rakkaudesta. <3

ykseydestä

Vaikka olemmekin yhdestä lähteestä, meillä on jokaisella vapaa tahto. Kun olemme oppineet että vapaata tahtoa ei tule loukata, emme ole enää uhreja itsekään vaan valitsemme oman elämäntehtävämme tietoisesti. Muut jatkakoot omaa luomistaan. Joka tapauksessa polkumme risteävät vielä ?

fysiikkaa

Fyysisyys on kaiken olemassa olevan tihein jatkumo, ei fyysisen energian aikaansaama projektio. Kaikki luominen alkaa ajatuksesta. Jos jokin ajatus ei tunnu hyvältä niin voimme aina tietoisesti valita jonkin toisen ?

Vallasta

Meille on annettu vapaa tahto jota kaikki lopulta oppivat kunnioittamaan. Ihmiset jotka käyttävät valtaa muihin eivät vielä ymmärrä ykseyden periaatetta, sitä että he samalla tekevät itsestään uhrin.

Anteeksi

Anteeksiantoon sisältyy aina kaksinaisuus, käsite uhrista ja väärintekijästä, valtapeli. Emme silloin hahmota kaiken suurempaa merkitystä. Kahden todellisuudessamme esiintyvän asian täytyy olla värähtelyltään yhteensopivia. Kuten narsisti ja uhrautuva ihminen hakeutuvat yhteen, molempien värähdellessä äärimmäistä turvattomuutta. Voimme tietysti antaa anteeksi itsellemme mutta kun tiedostamme kuinka todellisuus rakentuu voimme olla muille vain kiitollisia ?

riippuvuuksista

Riippuvuuksista ei pääse eroon. Riippuvuudet jäävät itsestään pois kun tiedostamme ja muutamme ne asiat jotka aiheuttavat niitä tunteita joita riippuvuuksilla häiritsemme.

Recent Posts
Archive