Kasvatusta

Toisinaan kun lapset käyttäytyvät aikuisten mielestä sopimattomasti, kasvattajat kyseenalaistavat lapsen olemuksen. Tällöin he siirtävät huonon itsetuntonsa lapsilleen. Yksilö ja hänen käytöksensä ovat kaksi eri asiaa, yksilö on aina yhtä arvokas, vaikka käyttäytyisi kuinka sopimattomasti. Vaikka vanhemmat tekevät ehkä parhaansa omista lähtökohdistaan niin onneksi tällä hetkellä lastemme energiarakenne ja tapa ilmaista itseään on sellainen että he kasvattavat aikuisia. Lapsi saattaa esimerkiksi heijastaa kasvattajan epäsopivaa käytöstä kunnes tämä ymmärtää muuttaa sitä, tai kaikkien parhaaksi luopua kasvatusvastuusta. Uuden ajan lapset tietävät olevansa arvokkaita, jos vanhempi sortuu vaikka

Viestii

We are all one. hmm... on totta että olemme kaikki samasta lähteestä ja tietyssä kehityksemme vaiheessa on hyödyllistä nähdä toisessa itsensä. Tämä helpottaa kolmannesta ulottuvuudesta siirtymistä eli valintaa siitä toimimmeko itsekkäästi vai epäitsekkäästi. Kun palvelemme muita palvelemme itseämme. Kun kontrolloimme muita, palvelemme edelleen luojaa tuomalla uusia kokemuksia. Maapallo on kuitenkin siinä kehityksen vaiheessa että toinen puoli tästä porukasta tulee jatkamaan harjoittelua muualla. Niin sanottu viides ulottuus, jota suuri osa ihmisistä tällä hetkellä tallaa, on ikäänkuin viisauden ulottuvuus, yksilöt eivät koe ero itsen ja muiden palvelemisen välillä. Kyse ei kuitenkaan ole uhr

Rakennuspalikat

Maanpäällinen, fyysinen olomuotomme on pieni osa meitä. DNA ilmenee vain pieneltä osin fyysiseen todellisuuteemme, suurin osa siitä sijaitsee moniulotteisessa todellisuudessa jota emme normaalisti viidellä aistillamme havaitse. Tietoisuutemme, joka ei ole kehoomme sidottu, on osa suurempaa kokonaisuutta. Osa suurempaa kokonaisuutta johon kuuluu paljon muita olemuspuoliamme muilta planeetoilta, aurinkokunnista ja universumemeista. Olemme myös suoraan osa luojaa. Sielunenergiassa fyysisen kehon lisäksi meillä on niin sanotut astraalikeho, alempi mentaalikeho sekä eteerinen keho energiakeskuksineen. Ne vaikuttavat siihen kuinka henkinen energia, josta kaikki on lähtöisin ilmenee fyysiseen todel

Illuusio

Usein ajattelemme että ulkoinen maailma määrittää olosuhteet. Todellisuudessa kuitenkin sisäinen maailmamme määrittää ulkoiset olosuhteemme. Kyseessä on universaali laki. Uskomuksemme ovat hermoratoina, ajatuksina jotka ovat niin nopeita ettemme havaitse niitä. Voimme kuitenkin muuttaa niitä ajattelemalla uusia ajatuksia niin monta kertaa että niistä muodostuu uskomus. Siksi toistan samaa asiaa. Kun uskomuksemme ja ajatus ovat linjassa, asia ilmentyy fyysiseen todellisuuteemme. <3

Sairasta

Kaikki on liikkeessä olevaa energiaa. Tietoisuutemme, ajatuksemme ja uskomuksemme luovat hetki hetkeltä myös fyysisen kehomme. Meidän ei tarvitse sairastaa tai vanheta. Sairaudet kuten vaikkapa syöpä paranevat jos hajottava vaikutus meissä, kuten vaikkapa käsittelemätön viha, tulevat tietoisuuteemme ja hoidamme ne. <3

Ihminen

Henkiset opetukset ja ihmisen eli luojan luomat uskomusjärjestelmät opettavat samaa asiaa; ihminen on universumin vaikutusvaltaisin olento ja luoja. Vertauskuvallisesti sanottuna siis luoja loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ihminen eli luoja voi siis vaikkapa päättää tässä hetkessä luoda todellisuuden tai uskomuksen jossa hän kokee olevansa luojasta erossa oleva ihminen. Mikä on sinun luomasi uskomus ? <3

Kirottua

Minulle soitti henkilö ja kysyi osaisinko poistaa "kirouksen". Kerroin tietysti että hän ei tarvitse ulkopuolista apua ja että kyseessä on vain katalyytti kasvuun. Itse asiassa vastustaminen vain vahvistaa katalyyttia. Itsekin olen kokenut vastaavia asioita, ja ainoastaan juuri tilanteissa joissa hain ulkopuolista apua. Katalyytti on asia joka ei aina tunnu välttämättä hyvältä mutta saa aikaan suuren tietoisuuden laajenemisen. Se on ihan itse valittu. Kun herkistymme tunnemme energioita, esimerkiksi meitä kohtaan lähetettyjä ajatuksia. Jokainen joka jollain tasolla hyökkää meitä vastaan kokee kuitenkin että on häntä vastaan on ensin hyökätty. Kateellinen henkilö voi esimerkiksi tiedostamatta

Värähtelyä

Kaiken fyysisessä todellisuudessamme keskenään vuorovaikutuksessa olevan täytyy olla värähtelyltään yhteensopivaa. Kaikella tuolla energialla on oma taajuusjakaumansa. Niinpä voimme käyttää esimerkiksi ääniä tai kristalleja parantamiseen. Vaikkapa sitriinin ja masennuksen värähtelyt eivät ole yhteensopivia, joten jomman kumman täytyy lähteä tai adaptoitua. Energiahoitaja voi myös omalla korkealla värähtelyllään ja korkeavärähteisillä ajatuksillaan nostaa henkilön värähtelyä. Energiaa käytettäessä on tärkeää ymmärtää kuinka sen taajuusjakauma palvelee haluttua tarkoitusta. Ehkäpä alin ihmisten tuntema värähtelytaajuus maapallolla on voimattomuus. Kun koemme alhaista värähtelyä, voimme aina va

Recent Posts
Archive