Polarisaatio

Jos paistattelemme valossa tai seisomme pimeässa niin pakenemme, henkinen kehityksemme seisoo emmekä luo uutta. Vaikka sanotaan että pimeys on valon puutetta niin se on täynnä näkymätöntä energiaa samasta lähteestä kuin valo. Kun olet valinnut valon tai pimeyden niin henkisessä kehityksessä on kyse valo- ja varjopuolien integroinnista, myötätuntoisesti. Polaroitumalla emme etene. <3

Vapaus käteen jää

Meille on annettu vapaus tehdä mitä tahansa. Myös vapaus rikkoa muiden vapaata tahtoa omien tavoitteidemme saavuttamiseksi. Monesti jopa vanhemmat yrittävät vaikuttaa lapsiinsa tai lastenlapsiinsa, vaikuttimina omat rajoittuneet uskomukset, jotka ovat vain ajatustasolla luotuja todellisuuksia ja joista he usein eivät edes itse ole tietoisia. Onneksi uuden ajan energiarakenteella varustetut nuoret ja aikuiset eivät hyväksy muiden hyväksikäyttöä, edes ajatustasolla. He tuntevat jos joku yrittää vaikutta heihin ja heillä ei ole mitään ongelmaa tulla täysin julkisesti esille asian kanssa tai sulkea ko. ihmiset täysin pois omasta todellisuudestaan. Osa yksilöistä on tietoisesti valinnut muiden ko

Tasapaino

Hyvin fyysisesti suuntautuneet yksilöt kokevat ehkä että elämä jota he elävät on kaikki mitä heillä on. Toisaalta hyvin henkisesti suuntautuneet yksilöt voivat kokea että elämä on vain illuusio. On tietysti tärkeää tiedostaa että joka tapauksessa se on meidän oma luomuksemme. <3

Energiahoitoa

Vastaako luomamme mentaalinen ja emotionaalinen todellisuus eli ajatus- tai tunne-energia henkistä todellisuutta ? Fyysisessä kehossa saamme täyttymyksen yleensä fyysisistä asioista, kun meillä on nälkä emme tarvitse valoa vaan ruokaa, se on silloin sopivaa energiaa. Löydettyämme tasapainon ja värähtelymme kasvaessa emme tarvitse niin paljon fyysistä ruokaa mutta on aika yhdistää materia ja henki. Aikuiset voivat kokea fyysistyneen henkisyyden esimerkiksi päivittämällä oman energeettisen rakenteensa AuraTransformaatiossaTM. <3

Materiaalitiedettä

Uuden ajan tietoisuuden rakenteissa kuten kristalliaura ja kristallikeho yhdistyvät materia ja henki. Onkin aika kokea kuinka kaikki fyysinen materia on henkistä. Kaikki fyysiset kokemukset maanpäällä riippuvat fyysisestä luomuksesta. Korotamme sen värähtelytaajuutta mutta vain niin että se edelleen pysyy fyysisenä, tiheanä ja aistein havaittavana. <3.

Astrologiaa

Astrologia käsittelee yksittäistä inkarnaatioita ja perustuu planeettaenergioihin. Usein yksilöt kehittävät omaa tietoisuuttaan integroimalla itseensä planeettaenergioita, olemalla kanssakäymisessä muita planeettaenergioita kantavien yksilöiden kanssa, sekä tietysti vierailemalla muilta planeetoilla. Tulevaisuudessahan myös omalla aurinkunnallamme ja lopulta galaksilla on yhteinen tietoisuus. Alkupräinen energeettinen/planeetaarinen taustamme taas sailyy energioisamme läpi inkarnaatioiden ja auttaa ymmärtämään itseämme astrologiaa laajemmin. <3

Energiaa

On olemassa vain yksi energia ja ääretön määrä sen variaatioita. Joskus henkiset ihmiset lähettävät ympärilleen paljon "valoa ja energiaa", miettimättä sen enempää kuinka sen vastaanottajat tulevat energian hyödyntämään. Usein ihmiset ajattelevat että energia on heitä viisaampaa mutta kuitenkin tietoisuutemme ohjaa sitä. Voimme tietysti työskennellä vaikkapa ajatus- tai tunne-energialla mutta on hyvä tiedostaa miten käytetyn energian spektri ilmenee fyysisellä tasolla ja palveleeko se tasapainon saavuttamista nykyisessä todellisuudessa, olipa kyse sitten millaisesta energiasta tahansa. Jokaisella meillä on myös oma energiaspektrimme, joka voidaan vaikkapa äänen tai sävyn avulla ilmaista. <3

Jonotusta

Miksi nauttia elämästä ? Aivojen tasolla asiaa voisi pohtia vaikkapa siltä kantilta että maapallolle on aina ollut tunku, olimme jonossa. Kun poistumme fyysisestä kehostamme ymmärrämme että jo fyysisen kehon ja maan siihen kohdistaman vetovoiman sekä hengityksemme tunteminen ovat ainutlaatuisia kokemuksia. Monet ovat sitä paitsi täällä viimeistä kertaa joten kannattaa jättää lähtemätön vaikutus. <3

Suhteellista

Aivan kuten voimme havaita että muissa galakseissa valon nopeus on eri kuin itse määrittämämme niin värähtelytaajuutemme kasvaessa koemme että aika kulkee nopeammin. Niin se tietysti tekeekin. Emme voi tietenkään havaita sitä kelloista tai kalentereistamme jotka sijaitsevat samassa aika-avaruudessa havainnoitsijan kanssa mutta voimme kyllä tuntea sen. Kyse on suhteellisuusperiaatteesta. Valon nopeus ei ole vakio. <3

Sielu ja Henki

Vuonna 1996 moni tietoisuuden laajentamiseen keskittyvä tekniikka julkaistiin maan päällä. AuraTransformaatio(TM) poikkeaa muista tekniikoista siten että henkilön tietoisuuden rakenne puretaan ja rakennetaan uudelleen vastaamaan tällä hetkellä maanpäälle virtaavaa tietoisuutta ja tasapainoista energiaspektriä. AuraTransformaatio(TM) ei ole suinkaan ainoa tapa laajentaa tietoisuutta ja kehittyä. Tällöin olisi hyvä ehkä kuitenkin pitää voimakas ja ehjä aurarakenne, henkiset ihmiset usein tiedostamattaan pyrkivät eroon sielunauarasta mikä voi tehdä heistä hyvin suojattomia ympäristön vaikutukselle. 5. ulottuvuuden puhdas tulienergia on vaikea hallita. Myös aikuisten fyysiset kehot kristalloituv

Recent Posts
Archive