Hyvä lapsuus

Jos meillä on haaste lapsemme kanssa kyse on aina omasta tarpeestamme kasvaa. Kun tiedostamme sen ja muutamme omia toimintatapojamme ja suhtautumistamme, ongelma jonka lapsi tuo tietoisuuteemme häviää. Olisi hyvä että kannustaisimme lasta seuraamaan omaa sisäistä ohjaustaan elämässä. Tällöin lapsemme tekee helposti sen mitä on maan päälle tullut tekemään. Voimme opettaa sen vain seuraamalla itse omaa sisäistä ohjaustamme. <3

Äärirajoilla

Usein kohtaamme tilanteen jossa yksilöt muodostavat ryhmän, kollektiivisen energian, ja asettavat sille yhteisesti sovittuja rajoja. Rajojen asettamisessa on kuitenkin lopulta kyse rajojen asettamisesta itsellemme. Rajojen siitä, paljonko annemme muiden vaikuttaa itseemme. Miksi meidän sitten tulisi asettaa rajoja lapsillemme, vaikka rajat ovat mielemme tuote ja olemme vapaita luomaan? Kyse on siitä että lastemme tulisi pystyä toimimaan yhteiskunnassa joka perustaa turvallisuudentunteensa rajoihin. Jos näytämme esimerkillämme että rajoja ei ole, mikä tietysti sinällään pitää paikkansa, on lapsemme täysin linjassa touuden kanssa mutta kykenemätön toimimaan tasapainoisesti luomassamme yhteisku

Recent Posts
Archive