Lähteellä

Olemme Jumala/lähde luomassa ja kokemassa itseään ihmishahmossa. Meillä lähteellä/jumalalla on tietysti paljon muitakin ihmismuotoja sekä ääretön määrä muita muotoja esimerkiksi atomin osasina, planeettoina, galakseina ja erilaisina energioina niillä. <3

Luovuutta

Usein yksilöt ajattelevat että koemme täällä fyysistä ihmisyyttä sattumalta kunnes vanhenemme, ja lopulta kuolemme. Olemme kuitenkin täällä luomassa uusia kokemuksia lähteelle, emme sattumalta vaan omasta toiveestamme. Aivommme hahmottavat ajan lineaarisena mutta kvanttimekaniikasta tiedämme että aikaa voisi kuvata suljettuna ympyränä jonka kaikki hetket ovat samanaikaisesti olemassa. Voisikin sanoa että olemme saapuneet tulevaisuudesta muuttamaan sen historiaa. Millaiseksi haluamme siis luomamme maailman muuttaa ? Maailma on hyvin helppo muuttaa, kiinnitämme vain energiamme eli ajatuksemme ja tekomme siihen. <3

Aineeton lahja

Joulu on tapahtuma jossa energiavirrat liikkuvat paljolti kiinteäksi materiaaliksi tiivistyneen energian muodossa. Jos jokainen maanpäällä ihmisyyttä kokeva luojan osanen liikuttaisi vuoden mittaan noita energioita yhtä paljon kuin yksilöt jotka ovat päättäneet syntyä Suomeen niin tiedämme että tarvittaisiin 3,5 kertaa maapallolla saatavissa olevat resurssit. Paljon energiaa liikkuu joulun alla myös ajatusenergian muodossa. Tällöin on järkevää keskittää sitä yksilöille joista todella välitämme. Hyvin henkisten ihmisten lahjatoiveet voivat varmaankin koskea vaikkapa ns. auran tai DNA rakenteen päivitystä. Meidän tietoisuutemme täytyy kuitenkin olla valmis moisiin muutoksiin. Hyvä lahjatoive-i

Varjoisilla kujilla

Sanotaan että pimeys on tila jossa vallitsee valon vähyys. Yhtäläisesti tietysti voisi kai todeta että valosta puuttuu pimeys ? Valo on neutraali rakennusaine, se tarvitsee voiman tiivistyäkseen tiheäksi energiaksi kuten ihmisen auraksi tai fyysiseksi kehoksi, tai tiheydeltään alhaiseksi energiaksi kuten ajatus. Olemme jo valoa, emme tarvitse sitä lisää. <3.

Oneness

Erään viisauden mukaan onnellisuuden avain olisi palvella muita. Kukin ihmisyyttä elävä luoja kokee kuitenkin sitä erilaisista lähtökohdista, omista energioistaan käsin. Joku esimerkiksi nauttii siitä että muut palvelevat häntä. Maan päällä ei tällä hetkellä vallitse ykseys vaan erillisyys. Voimme kyllä ymmärtää olevamme kaikki saman lähteen yksilöityneitä osasia mutta ei meidän tarvitse tukea ketään joka ei edistä yhteistä hyvää ? <3.

Black or white

Ihmishahmossa koemme niin sanotun henkisen kasvun uudelleen muistamisena. Yksi tapa hahmottaa sitä on seurata polariteettien integroitumista; valon ja pimeyden, feminiinisyyden ja maskuliinisuuden, rakkauden ja egon jne. <3

Itsenäisyyspäivää

Vapaasta tahdosta seuraa että meidän ei tule syyttää muita kokemuksistamme. Voimme halutessamme purkaa mahdolliset karmalliset yhteydet, esimerkiksi AuraTransformaatiossaTM jolloin meistä tulee itsenäisempiä. Samalla saamme auran joka auttaa meitä suunnistamaan elämässä, esimerkiksi väistämään tilantenteita joissa karmallisia aiheita käsitellään suuremmissa ryhmissä. Jos niin itsenäisesti tahdomme. <3.

Kaikki on hyvin

Tapahtuipa elämässämme mitä tahansa niin voimme aina luottaa siihen että kaikki on hyvin. Kaikki tapahtumat nimittäin johtavat kasvuun ihmisenä. Joskus meillä on tarve kasvaa voimakkaaasti, silloin kokemuksemmekin voivat olla hyvin intensiivisiä. Eivät tapahtumat tee meitä onnettomaksi vaan oma vastustuksemme niitä kohtaan. <3

Recent Posts
Archive