tasapainoa

Kolikolla on aina kaksi kääntöpuolta. Kun mietimme elämässä ilmentämiemme asioiden motiiveja on ehkä hyvä pohtia tasapainoa. Teemmekö esimerkiksi asioita rakkauden vai viisauden tähden vai ovatko molemmat motiivit läsnä, tai teemmekö asioita sekä oma ja kaikkien maapallon asukkaiden etu huomioiden ? <3

sekaisin onnesta

Jos olisimme alati onnesta sekaisin, ei meillä olisi minkäänlaista motivaatioita saati tarvetta tulla tietoisiksi itsestämme ja tasapainoisesti luoda omaa todellisuuttamme ? Eli kun olemme tietoisia oman elämämme luojia olemme myös onnellisia. <3.

A black hole

Kaikella olemassa olevalla eli luodulla on keskus, niin aurinkokunnilla, galakseilla, planeettajärjestelmillä tai vaikkapa tietoisuudella. Niin sanottu klassinen fysiikan teoria tarkastelee mustia aukkoja ilmiöinä josta mikään aistihavaintojemme piirissä oleva ei pakene. Klassinen termodynamiikka puolestaan käsittelee energiaa aina muotoaan muuttavana mutta katoamattomana. Kvanttimekaniikka myös sallii energian ja informaation katoamisen aistihavaintojemme piiristä. Kvanttimekaniikka kuvastaa sitä kuinka niin sanottu fyysinen ja metafyysinen ovat yhtä ja samalla erottamattomia. Voimmekin ajatella että kaikki energia aina spiraalin lailla laajenee tai supistuu luomisen keskuksesta käsin. Must

Kaikkeudessa

Lähtökohtaisesti on olemassa vain yksi jolla on potentiaaleja sekä kineettisyyttä. Tuo yksi on kaikki mitä on. Ihmisinä olemme potentiaaleja, ilmentämässä energiaa. Työn/energian luonne jota ilmennämme riippuu vapaasta tahdostamme, joka on samalla ykseyden tahto. Vapaaseen tahtoomme, tai potentiaalimme fokukseen, vaikuttaa esimerkiksi valitsemamme kasvuympäristö ja planetaarinen taustamme. Kuinka tahansa sitä päätämmekään fokusoida, on se aina myös äärettömän ykseyden tahto. Tahtomme ei ole vapaa vain siksi että kokemukset olisivat moninaisia, vaan meillä on myös vapaa tahto valita tie jolla tulemme itsestämme tietoisiksi ? Joka tapaukessa se ennemmin tai myöhemmin tapahtuu. <3

Free energy

Ihminen hallitsee maanpäälliset energianmuunnokset about hyvin, lukuunottamatta ainakin yhtä poikkeusta. Tiedämme että atomin osasten yhteinen toiminta ei juurikaan poikkea suurempien yksiköiden, kuten vaikkapa aurinkokuntien tai galaxien olemassaolosta ja toiminnasta. Kaikessa tuossa vaikuttaa jatkuvana virtana ääretön määrä energiaa. Tulevaisuudessa energiaa kerätäänkin näennäisesti tyhjästä. "For free." <3

Totuudessa

Ei ole olemassa totuuksia, vain luomuksia jotka tuntuvat todelta, olettamuksia totuuksista. Kun ajattelemme asioita, niistä muodostuu uskomuksia. Uskomusten tai epätotuuksien etsinnässä piilee totuuden siemen ? Kun vapautamme itsemme ajatustemme kahleista, mielipiteistä eli uskomuksistamme ja siteistä muihin ihmisiin niin olemme oman totuutemme äärellä. ? <3

Recent Posts
Archive