Parantajalla

Nykyään on tarjolla erilaisia hoitomuotoja ja esimerkiksi erilaiset energiahoidot ovat yleistyneet ja toimivatkin hyvin korkeavärähteisillä yksilöillä. Jos henkilön värähtelytaajuus on matalampi on myös fyysinen kosketus hoidossa tärkeää. Myös ruokavaliolla on oleellinen merkitys monien sairauksien hoidossa, kuten tiedämme maailmanlaajuisten infektiotautien osalta. Kemiallisilla lääkkeillä ja kirurgiallakin on luonnollisesti vielä suuri merkitys, vaikka ne muuttavatkin joskus arvaamattomasti kehon tasapainoa. Nyt kun vastuu koko maapallon energeettisestä kehityksestä on kokonaan siirtynyt ihmiskunnalle niin meillä on myös uudenlainen valta itse vapautua aikoinaan valituista rasitteista, kute

Kasvatusta

Valitsemme itse syntymäolosuhteemme siten tietoisesti altistamme itsemme kasvuympäristömme vaikutuksille. Meidän ei kuitenkaan tarvitse antaa sen määrittää itseämme tai toimintaamme. Kun valitsemme itsellemme tietoisesti elämäämme positiiviset ja rakentavat olosuhteet ja toimimme niin että yhteinen hyvinvointi ympärillämme lisääntyy niin myös siitä mallia ottavat tulevat tekemään niin. <3.

dharma

Kun tietoiset yksilöt valitsevat siirtymän karmasta dharmaan he siirtyvät henkisistä piireistä tavallisten ihmisten pariin, ja voikin olla he löytävät itsensä uudelleen niiden ihmisten parista joita jokin aika sitten pakenivat. Kyse ei ole siitä että he valitsisivat helpoimman tien vaan siitä miten he voivat kunakin hetkenä parhaiten palvella kokonaisuutta omasta energiastaan ja lähtökohdistaan käsin. Kun näin toimimme voimme olla varmoja omasta hyvinvoinnistamme. Meidän ei tarvitse miettiä mikä elämäntehtävämme on, otamme vain askeleen suuntaan joka tuntuu meistä jotenkin tutulta tai vetoavalta ja huomaamme ajoituksen ja ovien helpon avautumisen eri tapahtumien välillä. Voi olla että jonkin

Ratkaisu ongelmiin

Tietoisten ihmisten tapa ratkoa ongelmia on aina henkilökohtainen prosessi. Kun tiedostamme että haasteet ovat omia valintojamme ja että tasapainoperiaatteen mukaisesti myös ratkaisu on aina olemassa niin voimmekin vain nauttia ja ratkaista ongelman kun hetki on siihen sopiva. <3.

Tieteen haasteita

Värähtelymme on kasvanut niin että voidaankin tieteellisesti havaita tietoisuteemme vaikutus koetuloksiin, josta laajemmin tunnettuna esimerkkinä Masaru Emoton tutkimukset. Haaste onkin siinä että tieteemme havaitsee omasta tietoisuudestaan käsin sen mitä se haluaa tai sallii itsensä tietoisesti havaita. Kolme vuosisataa takaperin eräs tieteemme merkkihenkilö vangittiin hänen todettua, omien havaintojensa perusteella, että maailmankaikkeus ei pyörikään maapallon ympärillä. Matematiikka ja fysiikka kun tukivat sitä että kaikkeus pyörii kuin pyöriikin maapallon ympärillä. Nykyään toisinajattelijoiden vangitsemiskynnys on korkeampi mutta edelleen kannatamme esimerkiksi teoriaa kaikkeuden yhdest

Arvotusta

Vaikka matkalla kohtaamme kaikenlaisia ihmisiä niin ne jotka ovat tiiviimmin elämässämme ovat tietysti värähtelyltään yhteensopia juuri meille ja tuovat kanssakäymisessämme esiin ne piirteet meissä joita voimme halutessamme itsessämme kehittää. Meillä onkin hyvä tilaisuus kasvaa ihmisinä aina jos tunnemme sisäistä vastustusta jossakin tilanteessa. Jos vaikkapa huomaamme arvostelevamme toista ihmistä, voimme halutessamme kysyä itseltämme mistä huono itsetuntomme johtuu. Alle 20 vuotiaiden energeettinen rakenne on hiukan erilainen ja vaikka he ovat edelleen alttiita lapsuuden leimautumiselle ja siten peilaavat kasvattajien asenteita niin heillä on voimakkaampi tunne omasta arvokkuudestaan. Jos

Rakasta itseäsi

Tietoisuutemme kasvaessa tulemme kaiken perusolemuksen eli rakkauden kanssa läheisimmiksi. Saavutamme vapauden ottamalla vastuun ajatuksistamme, tunteistamme ja teoistamme. Kun arvostamme itseämme niin arvostamme myös muita. Meistä tulee tietoisia oman elämämme luojia, ymmärrämme että kaikki kokemamme on omaa luomustamme, vaikka usein tiedostamatonta. Ilmentämisessä on kyse siitä että luomme aikomuksen jonka toteutamme. Jokainen meistä on yhtä jumalallinen, salli itsesi kokea se. <3

Ei enää valotyötä

Kolmannessa ulottuvuudessa olimme helposti "valotyöntekijöitä", "valon sotureita". Emme silloin ehkä tiedostaneet että lausumalla nuo nimitykset ilmensimme dualismin ja energisoimme ehkä jopa ajatuksen jonkinlaisesta taistelusta pimeyden voimia vastaan. Niistä muodostui monille alitajuisia uskomuksia jotka kävivät toteen. Eletään tasapainoisesti hetkessä ja tulevat elämät huomioiden ?<3

Väestökehitystä

Kun vastuu maapallon kehityksestä siirrettiin kokonaan maapallon ja ihmiskunnan vapaan tahdon alaisuuteen niin suuri määrä erilaisia näkymättömiä energioita poistui. Se tarkoitti myös että tarvitsimme valtavan määrän hyvin energeettisiä yksilöitä energiatasapainon ylläpitämiseksi. Jos laskemme yhteen kaikkien maanpäällä useita elämiä luoneiden kaikki maanpäälliset elämät niin väestömäärämme on tällä hetkellä suurempi kuin se luku. Meillä on siis paljon ensikertalaisia joilla ei ole historiallisia rasitteita. Joskus hyvin tietoisilla aikuisilla joilla on maanpäällistä taustaa on historiasta johtuvia pelkoja ilmaista henkisyyttään. Kaikki menneisyyden tietoiset suuret sivilisaatiot kun loivat

Love or above

Rakkaus on fysiikkaa. Rakkaus on hiljainen, sillä ei ole päämäärää ei agendaa. <3.

chakrat

Energiakeskuksien eli ns. chakrojen yhdistyminen on ollut osa ihmisen energeettisen rakenteen kehitystä. Muutosta valmisteltiin vuosien 1987 ja 1995 välissä syntyneiden yksilöiden energiakehoissa, ja vuodesta 1995 alkaen lasten auroissa oli seitsämän chakran sijaan kolme vahvaa energiakeskusta. Kolmen alimman energiakeskuksen yhdistyneet ominaisuudet mahdollistivat voimakkaamman fyysisen elinvoiman ja paremman maallisten tarpeiden täyttymisen. Yhdistyneet sydän- sekä kurkkuchakra loivat hyvän pohjan rehelliselle, sydämestä lähtevälle kommunikaatiolle. Kolmannen silmän ja kruunuchakrojen yhteys mahdollistivat paremmin selkeyden ja edellytykset hetkessä läsnäoloon, intuitiosta ja henkisyydestä

Tsiisus

Jeesus opetti että sinä olet jumala. Jeesus opetti että kaikki muutkin ovat jumalia. Jeesus opetti että rakkaus on suurin voima. Kaikkien vapaa tahto kokea ja luoda onkin tärkein lähtökohta. Elämme pääosin karmasta vapaata aikaa ja on tärkeää että emme arvostele muita vaan pidämme huolen omasta energiastamme ja luomme tasapainoisesti ja positiivisesti omaa eläämme. Jos haluamme vielä kehittää itseämme elämäntehtäviemme suorittamiseksi niin varmasti mahdollisuudet siihen ilmenevät. Vaikutamme joka päivä omilla valinnoillamme siihen millaisen maapallon itsellemme jätämme. <3 Veil of Veronica - Claude Mellan

Lääkärissä

Hippokrates uskoi ihmiselimistön luonnolliseen kykyyn hakeutua tasapainoon ja totesi; “Ruoka olkoon lääkkeesi ja lääke ruokasi”. Voimmekin jokainen todistaa vaikkapa haavan nopeaa ihmeparantumista jos immuunijärjestelmämme on vahva. On tärkeää että valitsemme pääosin ravintoa joka on luonnonmukaisesti ja paikkallisesti tuotettu. Näin maaperä, vesi ja ilma jota käytämme tuottamiseen, sekä kehomme pysyvät elinvoimaisina. Yli puolen nauttimastamme ravinnosta tulisi tutkimusten ja ravintosuositusten valossa olla myös raakaa, jolloin kehomme puolustusmekanismit eivät aktivoidu ruokailun seurauksena. Tiedämme että esimerkiksi perinteisessä Japanilaisessa kulttuurissa elävillä naisilla on noin 1 %

Tietoisuuden laajentamisesta

Vapaus ja neutraalius ovat uuden ajan parametreja. Haluaisitko mitätöidä karman jonka kanssa olet työskennellyt koko elämäsi ? Haluaisitko ehkä toisenlaisen auran ja olla vapaa kiinnitetyistä parametreista elämässä ? Ehkä et pidä astrologisesta merkistäsi tai olet kyllästynyt työskentelmään elämänoppien kanssa ? Onko sinulla karmallisia sairauksia, pelkoja, raha- tai ihmissuhdeongelmia ? Haluaisitko elää pidempään ja että sairaudet eivät tarttuisi sinuun ? Haluaisitko oppia uudenlaisia kykyjä tai että negatiiviset energiat ympärilläsi eivät vaikuta sinuun ? Haluisitko kokonaan luopua negatiivisista tunteista jotka liittyvät menneisyyden muistoihin ? Haluaisitko pysäyttää ikääntymisen ? Kaikk

Abundance coaching

Yksilön menestystä maanpäällä ei voida tietenkään arvioida hänen ansaitsemallaan omaisuudella. Raha on neutraalia energiaa, vaihdon väline jonka loimme jotta meidän ei tarvitsisi vaihtaa tuotteita ja palveluja suoraan toisiin tuotteisiin tai palveluihin, kysyntä ja tarjonta kun eivät aina kohtaa. Tällä hetkellä emme kuitenkaan anna rahassa mitattavaa arvoa ihmisten todellista hyvinvointia lisääville sosiaalisille asioille ja ympäristölle, mikä on johtanut taloudellisten arvojen korostumiseen ihmisten mielissä. Yhteiskunnassa yhteisön taloudellinen tasa-arvo korreloikin tutkimusten mukaan esimerkiksi odotetuun elinikään, päihteiden käyttöön, mielisairauksiin, ihmisten luottamukseen toisiinsa,

Recent Posts
Archive