Tietoisuus

Hyvin tietoisille yksilöille oma sekä muiden alitajunta on selvästi näkyvillä. He eivät yleensä valitse voimakkaita tunteellisia reaktioita eivätkä nauti draamasta, vaikka voivatkin olla kiinnostuneita muiden reaktioista erilaisissa tilanteissa. Vaikka he ovatkin iloisia ja tiedostavat että positiiviset tunteet ja kehon hormonaaliset reaktiot ovat yksi tapa nauttia elämästä ihmiskehossa eivät rasita itseään surulla, vihalla tai muilla voimakkailla alitajuisista käsityksistä johtuvilla tunteilla. Heillä voi olla omassa persoonallisuudessaan nuoruuden leimautumisesta johtuvia piirteitä jotka vaikuttavat heidän käyttäytymiseensä mutta he ovat niistä tietoisia ja halutessaan työskentelevät tieto

Ydinperhe

Yksilöt toimivat parhaiten yhteisen edun hyväksi huomioimalla aina ensin omat tarpeensa. Joskus yksilöt jättävät omia tapeitaan täyttämättä esimerkiksi perheen tai yhteisön edun nimissä. Tällainen uhrautuva käytös aiheuttaa lapsille vahingollisia malleja esimerkiksi siitä että elämäntapojen pitäisi täyttää yhteisössä vallitsevat säännöt. Kristalliaurassa elävien ja keholtaan kristalloituneiden henkilöiden on kuitenkin mahdotonta jättää omia sisäisiä tuntemuksiaan huomioimatta koska he tuntevat omat tarpeensa hyvin voimakkaasti koko kehossaan. Kun he saattavat itsensä johonkin tilanteeseen oman sisäisen tahtonsa vastaisesti he tulevatkin hyvin tietoisiksi omasta epämukavasta olostaan. Jos yks

dharma

Kun henkilö jonkin ajan kuluttua AuraTransformaatiostaTM alkaa tietoisesti suorittaa elämäntehtäviään on tärkeää pitää huoli omasta energiastaan eikä antaa muiden vaikuttaa omaan elämänkulkuun esimerkiksi kertomalla niistä muille. Henkilön ei esimerkiksi tarvitse huolehtia tulevaisuudesta tai murehtia ongelmia vaan keskittyä omaan itseensä ja siihen mikä itselle tuntuu oikealta. Vaikka elämäntehtävät voivat olla näennäisesti haastavia niin henkilö voi olla aina varma siitä että kaikki tulee sujumaan hyvin. <3.

Aurinkoa

Jos henkilön ympärillä vaikuttaa hyvin korkeavärähteisiä energioita, mikä tällä hetkellä väistämättä monille tapahtuu, voi se rikkoa henkilön energiakenttää eli auraa. Tällöin henkilö voi olla altis muiden energioiden vaikutuksille eli tuntea itsensä haavoittuvammaksi muiden seurassa vaikka toisten tarkoitus ei olisikaan loukata rajoja. Tällöin voi tuntua että emme ole oma itsemme vaan vaikka kuinka yrittäisimme asettaa rajat. Henkilö voikin joutua hakemaan erilaisia suojauskeinoja itselleen, eristäytyä muiden seurasta ja kokea myös fyysisiä oireita kuten erilaisia allergioita. Näin ei kuitenkaan käy kristalliaurassa jossa henkilöä suojaa hyvin korkevärähteinen kenttä jonka henkilö usein its

Ole itsesi guru

Nykyään yksilöillä on tietoisesti niin valitessaan mahdollisuus kantaa koko henkinen potentiaalinsa kehossaan. Tällöin henkilöt eivät etsi ratkaisuja tai lohdutusta itsensä ulkopuolelta koska henkitotuus on täysin integroitu heidän kehoonsa. Uudet energiajärjestelmät toimivat henkisten hierarkioiden ulkopuolella ja toiminta perustuu jokaisen henkilökohtaiseen vastuuseen. Sielunaurassa yhteys henkienergiaan toimi kruunuchakran kautta mutta kristallilapsilla se, kuten kaikkien muidenkin energiakeskusten ominaisuudet ovat täydellisessä tasapainossa koko kehossa. AuraTransformaatiossaTM aikuiset saavat henkilökohtaisesta tilanteestaan riippuen indigoauran jonka kehittyminen kristalliauraksi tapa

Ilo pitkästä ilosta

Joskus aikuisilla on alitajuisia käsityksiä siitä että elämässä täytyy kärsiä tai taistella ennen kuin asiat tuntuvat oikeilta ja elämä on tasapainossa ja onnellista. Tämä ei päde enää kristalliaurassa jossa kaikki perinteiset tavat ajatella asioista tai toimia on hylätty. Kristalliauran omaavien henkilöiden tie menestykseen on lyhyt ja lapset eivät voikaan yksinkertaisesti ymmärtää aikuisten valitsemia reittejä joissa taistellaan usein vuosikausia valitsematta heti kättelyssä positiivisia ratkaisuja ja toimintamalleja. Tulemmekin näkemään nyt paljon nuoria jotka hyvin varhain ottavat täysin vastuun omasta elämästään ja tekevät ennen näkemättömiä positiivisia aloitteita yhteiskunnassa. Se ku

Ratkaisuja

Kun henkilön kokema todellisuus on tietoisesti luotu niin sanottua vetomoiman lakia ei enää ole. Tällöin ongelmat nähdään ilmentymättöminä ratkaisuina. Jos yksilö vielä kokee vaikeilta tuntuvia haasteita elämässään joita ei tietoisesti ole valinnut ratkaistaviksi niin kannattaa haasteen sijaan ehkä keskittyä tarkastelemaan miksi asia tuntuu minusta vaikealta. Kun vastaus kysymykseen on selvä ei enää tule kohtaamaan vastaavia, tiedostamatta luotuja tilanteita. <3.

Maadoitusta

Vaikka fyysinen kehommme koostuu samoista alkuaineista joita maa sisältää niin voimme olla tasapainossa vain tiedostamalla laajemmin energeettisen yhteytemme maapalloon. Meidän tulisi kohdella maata elävänä ja huolehtia että ilma, maaperä ja vesi pysyvät puhtaina. Magneettikenttä mahdollistaa kaikkien elollisten organismien olemassaolon. Maa ei ainoastaan anna meille kaikkea ravintoa, se on myös esimerkiksi rajaton energialähde, meidän ei tarvitse kuluttaa tuottaaksemme energiaa. Voimme nostaa ihmiskunnan tietoisuutta ja värähtelyä vain jos otamme ensin fyysisen planeetan huomioon. Esimerkiksi toimintamme aiheuttama ilmaston muutos vaikuttaa konkreettisesti ja globaalisti vaikkapa fyysisen k

Out of box

Tiedämme että gravitaatiovoima on epälineaarisesti massan ja nopeuden (ajan) tulo. Tiheys määrittelee gravitaatiovoiman ja ajan. Kuinka massasta sitten tulee tiheä ? Tiedämme että magnetismi ja sähkö näyttelelevät tärkeää osaa massan muodotumisessa. Voisimmeko luoda massattoman olosuhteen, mustan aukon vastakohdan. Sen sijaan että yritämme taistella gravitaatiovoimaa vastaan voisimme ehkä muokata kappaleen tiheyttä. Lineaarinen tieteemme ei vielä salli sitä sillä se sanoo että silloin kappaleen energia olisi nolla., E=m*c². Jos voimakas gravitaatio taivuttaa valoa niin kuinka massaton ja energiaton kappale vaikuttaa valoon ? Havaitsemmeko kappaletta tuolloin lainkaan ? Entäpä negatiivinen ma

Lapsuus

Kehittelemämme psykologia toteaa usein muistimme rakentuvan merkittävien ensikokemustemme perusteella. Meille kaikkein merkittävimmät maanpääliset elämäntapahtumamme ajoittuvat tietysti ensimmäisiin elinvuosiimme. Nuo muistot ovat kuitenkin lukittuna tietoisuudestamme koska silloin yksilöillä on vielä täysi tietoisuus olemuksestaan ja siitä mistä ovat tulleet. Jokainen voi tuon tietoisuuden selvästi havaitta lasten silmistä, olemuksesta tai tuntea olemalla lapsen lähellä. Tuo aika on monille lapsille hyvin turhauttavaa koska aikuiset eivät välttämättä ymmärrä sitä eikä lapsella ole keinoja ilmaista itseään, toiset lapset taas ovat tyytyväisinä jälleen juuri siinä missä pitääkin. Vielä muutam

Raskasta energiaa

Kun pääsin kokeilemaan eri metallien plastisuutta eri lämpötiloissa kiinnostuin kovasti siitä mitä materiaalissa sisäisesti tapahtuu. Opiskelin aihetta pitkään ja nykyään tiedämmekin atomien koostuvan partikkeleista kuten ytimen leptoneista, kvarkeista ja mittabosoneista, ja siitä kuinka noiden välillä on havaittu erilaisia, vielä tuntemattomia vuorovaikutusvoimia. Atomin ottama fyysinen tila koostuu pääosin tyhjästä tilasta jonka täyttää jokin energia joka vaikuttaa atomin osasiin. Energia näyttää muuttuvan ympäristön energian mukaisesti. Tietoisuudella voidaan vaikuttaa atomin osasten värähtelytaajuuteen ja etäisyyteen toisistaan. Mikroskooppisesti tarkasteltuna atomin sisäiset etäisyydet

Oikeutta eläimille

Monet eläimet ovat maapallolla tarjoamassa fyysisen kehonsa ihmisten ravinnoksi. Kun yksilöiden tietoisuus laajenee ja värähtely nousee myös heidän kunnioituksensa eläimiä kohtaan kasvaa ja heidän ruokavalionsa muuttuuu, mikä osaltaan tukee kestävää kehitystä. <3.

Recent Posts
Archive