Historiaa

Kehitys ei ole tietenkään, edes käsitteenä mahdollinen ilman elettyä historiaa tai menneisyyttä. Monet, tietoisesti henkilökohtaiseen kehitykseen pyrkivät yksilöt ovatkin kiinnostuneita paitsi lapsuutensa kasvuympäristöstön jättämästä leimasta niin myös mahdollisista menneistä elämistään maapallolla. Menneisiin elämiin liittyy aina hyvin henkilökohtainen ja suunniteltu historia maapallolla ja voimme niitä tarkastelemalla tunnistaa itsestämme ehkä vaikkapa sen millaisia energioita olemme päättäneet maapallolla elämiemme elämien aikana integroida itseemme eli millainen perusenergiamme on ennen maapallolle saapumistamme ollut. Siinä missä joku saattaa olla kotoisin alunperin joltakin tämän auri

Kultaa

Jos meillä yleistä hyvinvointia lisäävää tietoa tai taitoja, tulisi meidän aktiivisesti käyttää niitä. Ei tietenkään niin että kerromme muille mikä on oikein ja mikä väärin tai miten elämää tulisi elää vaan tarjoamalla esimerkiksi kaupallisesti taitomme tarjolle jolloin halukkaat voivat hyödyntää niitä. Vaikka ihmisten väärinkäsitykset onkin hyvä korjata joskus hyvin suorasanaisesti niin jos tuomme tietomme ja taitomme esiin itsekkäästi tai tilanteissa joissa esiintyy yksilöiden välistä kilpailua niin ilmennämme tietysti vain omaa huonoa itsetuntoamme, minkä tietoisuuteen tulo on tietysti hyvä asia sekin. Yksilöillä jotka aktiivisesti pyrkivät lisäämään muiden tietoisuutta tai hyvinvointia o

Ole muutos

Maanpäällisessä kokemuksessa keskeistä on tietysti konkreettisten fyysisten asioiden ilmentyminen todellisuuteemme. Jos haluamme laajemmin työskennellä muutoksen kanssa tai kehittää asioita niin ne eivät koskaan ole pelkästään omissa käsissämme ja onkin ehkä hyvä tarkastella asiaa monesta eri näkökulmasta, kunhan olemme ensin itse päättäneet mitä haluamme kehittää tai muuttaa. Millainen ihmisten asenne on yleisesti asian ympärillä ? Ovatko kaikki yhdessä valmiita tukemaan positiivista muutosta vai onko havaittavissa ehkä jopa muutosvastarintaa, tai onko esimerkiksi joillakin asiaan liittyvillä henkilöillä toisiaan kohtaan negatiivinen suhtauminen mikä voi estää asioiden etenemisen. Miten voi

Intuitio ja suoja

Esimerkiksi kristalliyksilöillä intuitio on luonnollisesti mukana kun suunnittelemme päivittäin elämäämme ihmisenä koska henkienergia on suorassa kontaktissa fyysiseen kehoon. Joskus voi olla houkuttelevaa toimia ennemmän kehon tarpeiden tai mielemme mukaan mutta jos se ei palvele tarkoitustamme niin saamme onneksi nopeasti palautteen toimintaympäristöstämme. Voi olla myös huokuttelevaa pyrkiä eroon koko aurasta joka tuntuu olevan henkienergian kanssa ikäänkuin päällekäin. Vaikka ilman auraa voimmekin nauttia lähes täydellisestä vapauden tunteesta niin huomaamme kuitenkin että meillä ei ole lainkaan yksityisyyttä vaan muiden energiat tuntuvat virtaavan täysin vapaasti lävitsemme. Tällöin emm

no pain no gain

Hengen integroiminen fyysiseen kehoon on pitkällinen ja joskus myös kivulias projekti. Voimme tietysti säädellä nopeutta omalla tietoisuudellamme mutta fyysisesti kivuliainta se on ehkä aivoillemme joiden täytyy ikäänkuin antautua hengelle. Vaikka matelijanaivot jotka meillä kaikilla ihmisillä on, ovat hyödylliset monessa inhimillisessä toiminnassa kuten loogisessa päättelyssä jota esimerkiksi itse paljon työssäni teen, ei välttämättä ole hyvä antaa niiden ohjata elämäämme. Jos niin teemme voimme helposti päätyä metsästämään onnea joka jotenkin tuntuu katoavan aina kun saavutamme jotain joka vaikutti hyvältä idealta. :)

henkiolennot

Henki on puhdas. Ennen ihmiset hakivat henkisyyttä itsensä ulkopuolelta mutta nyt kyse on siitä kuinka puhdistamme itsemme kaikesta ylimääräisestä energiakentässämme jotta voimme tuntea ja ilmaista hengen puhtauden kehomme fyysisyydessä. Hengessä ei ole mitään hierarkiaa, vaikkapa puu on aivan yhtä henkinen kuin esimerkiksi paavi tai kuka tahansa muu ihminen. Kun olemme luonnossa voimme aistia hengen puhtauden mutta kun olemme henkilön lähellä voimme yleensä aistia paljon muuta, aivan kuten monilla on kyky lukea auraväreistä henkilön tunteita ja hänen suhtautumistaan, tulkita hänen sielunenergiaansa. Henkisten yksilöiden elämä onkin hyvin yksinkertaista ja vapaata kaikesta sellaisesta joka e

Ratkaisuja

Jos kristalliyksilöt saavat vapaasti ilmaista omaa energiaansa he työskentelevät ahkerasti saavuttaakseen tavoitteensa mutta eivät koskaan puhu ongelmista. Korkeavärähteinen kristallienergia vaikuttaa tällä hetkellä koko maapallolla mikä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä että voimme hakea ongelmiimme vain positiivisia ratkaisuja. Ihmiset ymmärtävät tämän heidän tietoisuutensa kasvaessa, mikä yleensä tapahtuu kokemuksen kautta. Jos yksilö levittää negatiivista energiaa haasteen ympärillä tai suhtautuun asioihin puhtaan itsekkäästi voi hän kokea kuinka ongelmat kasvavat ja jopa fyysiset asiat luodun ongelman ympärillä konkreettisesti hajoavat pirstaleiksi. Voimme myös jokainen huomata ku

kärsivällisyyttä

Sielunenergia vaikuttaa vielä joitakin vuosikymmeniä maapallolla eli ihmisten voi olla vaikea samaistua toisenlaisessa kulttuureissa varttuneisiin, erilaisia uskomuksia ja tapoja omaksuneisiin sekä jo alunperin erilaisilla energioillla varustettuihin yksilöihin mikä aiheuttaa helposti inhimillisiä ristiriitoja yksilöiden välillä. Kun uskomusjärjestelmistä ja historiallisista rasitteista vapaa henkienergia lopulta saa täysin vallan maapallolla ei yksilöillä ole enää esimerkiksi, ainakaan itsekkääseen toimintaan johtavaa kilpailu- tai selviämisviettiä. Näin suurta muutosta yksilöiden tietoisuudessa ei voida tietenkään toteuttaa yhtääkkiä koska monet luomamme järjestelmät yksinkertaisesti roma

Mielen hallintaa

Hyvin feminiiniset miehet tai naiset ovat luonnostaan hyviä mentalisteja. Mentalisti on henkilö joka saa kaikki uskomaan vaikkapa tiettyihin lottonumeroihin. Lottonumeroita ei voi ennustaa koska kaikki uskovat yleensä eri numeroihin mutta jos kaikki uskovat samoihin numeroihin niin universumilla ei yksinkertaisesti ole muuta mahdollisuuutta kuin toimittaa ko. numerot koska todellisuutemme on 100% itse luomaamme, olipa se sitten tietoisesti tai alitajuisesti luotua. Feminiinen henkilö on perinteisesti ollut luontainen johtaja mutta hänen menetelmensä johtaa ovat autoritaarisia ja hänen hyvyytensä johtajana riippuu luonnollisesti taustalla vaikuttavista motiiveista eli ovatko ne itsekkäitä vai

tupakka, viina ja villit naiset

AuraTransformaationTM jälkeen henkilö valitsee tietoisesti elintapansa. He yleensä valitsevat lopettaa esimerkiksi meditoinnin jos ovat sitä harrastaneet koska heidän ei tarvitse tavoitella henkienergiaa kehonsa ulkopuolelta. Myös heidän päihteiden käyttötapansa muuttuvat. Vaikka heidän kehonsa kristalloiduttuaan kestääkin paremmin joitakin ravintoomme levittämiämme kemikaaleja niin siinä missä he aiemmin ehkäpä käyttivät päihteitä saadaakseen tauon normaaliarjesta, he ovatkin nyt yhtääkkiä ikäänkuin täysipäiväisesti veneen ruorissa kapteenina ja he eivät kuluta suuria annoksia alkoholia sillä se tuntuu siltä kuin heidän intuitionsa, jota he päivittäin käyttävät suunnistaakseen elämässään ol

kestävää kehitystä

Hyvin tietoiset yksilöt toimivat aina tasapainoisesti, positiivisesti ja kestävää kehitystä tukien koska he tiedostavat että lähes samalla hetkellä kun he päättävät jättää kehonsa he saattavat myös päättää ilmentyä jossakin toisessa kehossa ja maailma on juuri sellainen millaiseksi he sen jättivät. :)

vanhat hyvät tavat

Ennen tapoja käytettiin usein tuomaan näennäistä lohtua lisäämällä kontrollin tunnetta sekä jopa vallankäytön keinoina. Uusien aurarakenteiden mahdollistama laajentunut tietoisuus vaatii kuitenkin sen että kaikki perustellaan tietoisesti koska ei ole mitään oikeaa tapaa elää tai ilmentää ihmisyyttä. Laajentunut tietoisuus mahdollistaa intuitiivisen tunteen siitä että maapallo on vapaan tahdon planeetta. Tämä voi aiheuttaa tilanteita joissa lapsille yritetään opettaa "hyviä tapoja" aikuisen kuitenkaan edes itse tiedostamatta miksi jokin tapa on hyvä tai huono. Onkin tärkeää että sielunaurassa elävät aikuiset kysyvät laajemman tietoisuuden omaavilta lapsilta mikä heidän mielestään on hyvä tapa

puhdistus

Viime aikoina olemme voineet tiedotusvälineistä havaita esimerkiksi rengas- ja autovalmistajien osalta julki tulleista tapauksista joissa testeihin on toimitettu tuotteita joiden laatu ei vastaa markkinoille tuotettujen tuotteiden laatua. Kyse on yksinkertaisesti evoluution vaiheesta jossa uudella aurarakenteella varustetut yksilöt ovat siinä iässä että siirtyvät työelämään jolloin muutos alkaa näkyä erilaisissa valtarakenteissa yhteisöjen tasolla. Vanhoina aikoina yrityksissä hallitsevat yksilöt eivät yleensä pystyneet suunnistamaan omassa tietoisuudessaan omaa tai yrityksen etua pidemmälle, kun taas uuden aikakauden aurarakenteen omaavilla nuorilla rehellisyys ja kokonaisuuden huomioon ott

Tasapainoinen energia

Jos henkilö yrittää vaikuttaa kehitykseen esimerkiksi valoenergialla voi hänen olla vaikeaa säilyttää oma tasapainonsa ja neutraalius esimerkiksi toimiessaan hyvin negatiivisten tai paljon pimeyttä omaavien ihmisten seurassa. Tälöin hän helposti kokee tilanteessa vaikuttavan dualismin tai polariteetin ja yrittää helposti ikäänkuin valaista pimeyttä. Tällöin henkilö ei osaa omassa tietoisuudessaan arvioida sitä kuinka hänen lähettämänsä energia lopulta käytetään. Tasapainoenergiaa omaavat henkilöt taas osaavat säilyttää tilanteessa oman neutraaliutensa ja halutessaan ympäröidä avunhakijan vaikkapa muutosenergialla jos se siinä tilanteessa parhaiten yleistä kehitystä vauhdittaa. <3.

omavaraisuus

Kun yksilöt olivat aiemmin energeettisesti sidottu niin sanottuun karmalliseen ryhmään kehittyi yksittäisten elämien aikana helposti energeettisiä taisteluita tai esimerkiksi tilanteita joissa toinen yksilö antoi energiaa ja toinen yksilö otti sitä. Vaikka tällainen yhdessä toimiva yksikkö näyttää energeettisesti ulkoisesti tasapainoiselta niin nähtiin että se ei juuri aikaansaa laajemmin maapallolla tasapainoista kehitystä lisääviä aloitteita yksittäisen inkarnaation aikana vaan tilanne on enemmänkin energeettisesti lukkiutunut tai stabiili. Uudessa ajassa elävät yksilöt ovat energeettisesti omavaraisia ja puhtaita ja he eivät yksinkertaisesti kanna mitään menneiden elämien kokemuksia mukan

relax

Olemme usein kiireisiä kun haluamme palavasti toteuttaa suunnitelmiamme mutta valitsemme stressin vain jos toimintaamme ohjaa alitajunta. Miksi rasittaisimme kehoamme stressin aikaansaamilla reaktioilla ? Usein valinta johtuu lapsuuden kasvuympäristön aikaansaamasta leimautumisesta, siitä kuinka hermoratamme ovat muodostuneet. Menneisyydessä monet, nykyään jo lähes barbaarisina näyttäytyvät kasvatusmenetelmät kuten palkitse ja rankaise periaate olivat yleisesti hyväksyttyjä. Vanhempi joka sovelsi tällaista menetelmää oli itse täysin oman alitajuntansa johdatettavissa eikä välttämättä kyennyt itse ymmärtämään, saatikka perustelemaan selkeästi lapselle miksi esimerkiksi jokin tapa ilmentää ihm

Valta ja vastuu

Meidän ei tarvitse visualisoida asioita joita haluamme ilmentää elämässämme vaan ilmentämisessä on kyse puhtaasta ajatusenergian käytöstä. Jos henkilöllä on sielu eli henkilön fyysistä energiakehoa ympäröi eteerinen keho, astraalikeho sekä alempi mentaalikeho ja henkilö ei ole tietoinen omasta evoluutiostaan voi henkilön ilmentäminen olla alitajuista eli henkilö voi elää tyytyväisenä elämäänsä ennalta sovitun karmallisen suunnitelman mukaan, olematta tietoinen omasta luomisvoimastaan. Tällöin visualisointiin perustuvilla tekniikoilla voidaan tietysti vaikuttaa omiin alitajuisiin uskomuksiin. Jos taas tietoisesti luomme elämäämme on se tehtävä tietenkin vastuullisesti ja meidän on aina huomio

työmaalla

Energian hallinta on erityisen tärkeää jos työskentelemme suuren osan ajastamme ympäristössä jossa vaikuttaa monenlaisia energioita omaavia henkilöitä ja haluamme vaikuttaa koko työpaikan ja ympäristön kehitykseen. Voimme jokainen intuitiivisesti rekistöröidä eli tuntea omassa kehossamme ajatukset ja suhtautumisen joita muut meitä kohtaan lähettävät. Jos työpaikalle on henkilöitä jotka pyrkivät hallitsemaan tunkeutumalla muiden energioihin lähettämällä tietoisesti tai tiedostamattaan vaikkapa hallitsevia negatiivisia energioita voimme aina halutessamme tietoisesti vaikuttaa tilanteeseen. On tärkeää on että pidämme kiinni omista rajoistamme emmekä anna negatiivisten energioiden vaikuttaa toim

Uutta aikaa

Joskus ihmiset ajattelevat että uudet indigo- ja kristalliauran omaavat yksilöt ovat psyykkisesti hyvin lahjakkaita. Psyykkisillä kyvyillä viitataan usein selvänäköön, -kuuloon, -tuntoon, -hajuun tai tietoon. Jos näin pitäisi luokitella ovat he lähinnä selvätietoisia mutta eri tasolla kuin sielunaurassa on koettu. Itse asiassa niin sanotut psyykkiset kyvyt ja niiden kaupallinen käyttö liittyvät vanhaan aikakauteen. Kristalliyksilöt eivät ota yhteyttä selvänäkijään tiedustellakseen omista raha- tai ihmissuhdekuvioistaan tai kehitä kolmatta silmäänsä tai kruunuchakraansa koska heillä ei niitä ole ja heillä on on kehonsa välityksellä suora yhteys henkienergiaan eli heillä on oma syvä sisäinen t

Recent Posts
Archive