tie

Sielunenergiassa yksilö voi olla henkisen tien kulkija, henkienergiassa puolestaan yksilö on aina maallisen tien kulkija. <3

erilaisuus

Vaikka meidän tietysti pitää olla tasapainossa ja työskennellä positiivisen kehityksen edistämiseksi eikä itsekkäästi niin ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa elää maan päällä. Joku voi esimerkiksi mennä hautajaisiin värikkäissä vaatteissa juhlistamaan vainajan elettyä elämää, siinä missä jokin toinen voi omasta tietoisuudestaan käsin surra menetystään mustissa. Pääasia että molemmat kunnioittavat erilaisuutta. <3.

good luck

Universumi ei tunne käsitettä onni. Emme tietenkään ole yksin vastuussa kokemamme todellisuuden luomisesta mutta jos tuntuu että onni potkii voi olla hyvä joskus tarkastella tapahtumaan johtaneita tietoisia päätöksiämme ja motiivejamme niiden takana, ehkäpä ne on ovat yksinkertaisesti hyviä. :)

Tasapainoa kaikilla tasoilla

AuraTransformaationTM jälkeen henkilön energiajärjestelmä kehittyy kehoksi jossa on henki. Tällöin henkilön on helpompi kontrolloida omaa toimintaansa eli esimerkiksi sitä kuinka paljon antaa aivojensa tai kehonsa toimintojen ja tarpeiden ohjata omaa päivittäistä käyttäytymistään. Henkilö pystyykin tarvittaessa esimerkiksi hyvin nopeasti latautumaan antamalla vain yksinkertaisesti hengen ottaa hetkellisesti suurempi tila omasta tietoisuudestaan ja kehostaan. :)

Gaia

Nyt kun maapallon energiatasapainon ylläpito on luovutettu kokonaan sille tarkoittaa se sitä että meidän ihmisten täytyy ajatella asioita kokonaisuuden kannalta ja globaalisti, tai ainakin toimia vastuullisesti yksilöinä, olemmehan täällä ihmisinä voimakkaasti vaikuttamassa siihen. Ennen maapallolla oli paljon erilaisia ihmissilmälle näkymättömiä energioita jotka huolehtivat energiatasapainosta koska ihmisten tietoisuus ei pystynyt hahmottamaan kokonaisuuden ja tasapainon merkitystä. Aivan kuten esimerkiksi atomin viritystila jossa se on ulkoisesti tuodun energian avulla saatettu korkeampienergiseen tilaan on epästabiili ja pyrkii purkautumaan perustilaansa eli kulloinkin vallitsevaan tasapa

Näkökantoja

Kaikki varmaankin jakavat yhteisesti näkökannan että nyt kun maapallon väkiluku ja energiantuotannon tarve ovat voimakkaassa kasvussa niin meidän jokaisen on ripeästi siirryttävä vähäpäästöisiin energiamuotoihin. Erään näkökannan mukaan esimerkiksi ydinvoima on vähäpäästöinen energiamuoto vaikka jokainen sukupolvi ydinvoiman historian aikana on kohdannut vakavan ydinvoimalaonnettomuuden ja tuotannon aiheuttama jäte on usein satojatuhansia vuosia elämälle hyvin haitallista. Itse en ole ydinvoiman vastustaja mutta en sillä tuotettua energiaa hanki koska omasta näkökannastani käsin kannatan muita energiamuotoja. <3.

Tasapainoa

Ihmisen energeettisen rakenteen kehityksessä ei ole kyse ykseyden saavuttamisesta vaan kokonaisuuden ja tasapainon saavuttamisesta. Kun hyvin tietoiset aikuiset siirtyvät AuraTransformaationTM ja sitä seuraavan prosessin kautta kaikilta osin vähintään 5. ulottuvuuteen he eivät koe henkistyvänsä vaan maadoittuvansa omaan fyysiseen kehoonsa. Koska he eivät koe esimerkiksi eri elämän osa-alueita erillisten energiakeskusten kautta he voivat huomata kokevansa ehkä vaikkapa että tiskaaminen onkin henkistä toimintaa, kuten tietysti kaikki muukin maanpäälliseen ihmiskokemukseen liittyvä. Energioiden muutos voi myös aiheuttaa joillakin uudenlaisen vastuun tunteen, esimerkiksi kun aamulla lähdemme töi

planeetat

Moni ehkä muistaa että on aina sisäisesti tuntenut että ei kuulu maan päälle tai on ikäänkuin tuomittuna kulkemaan, päivän kerrallaan, tai ehkäpä on ollut vaikea hyväksyä erilaisia perinteitä ja uskomuksia mutta on silti ollut vaikea löytää vastauksia, tai edes oikeita kysymyksiä. Henkiaura ja kultainen energia tuovat välittömän helpotuksen tähän tunteeseen sillä silloin tunnemme olevamme tiukasti maanpäällä mutta suorassa yhteydessä korkeimpaan voimaan. Jos haluamme todella ymmärtää itseämme ja muita niin meidän kannattaa tutustua planeettaenergioihin joka johtaa hyvin syvälliseen tietoisuuteen siitä miksi olemme sellaisia kuin olemme, olemme nimittäin ennen maanpäälle saapumistamme olleet

lisää vauhtia

Tällä hetkellä voimakkaasti kiihtymään lähtevän muutosnopeuden tulevat ehkä tuntuvimmin huomaamaan monet vanhemmat yksilöt jotka ovat olleet eturivissä luomassa yhteiskuntaa ja järjestelmiämme. Heistä voi tuntua että yhtääkkiä perinteiset menetelmät ohjata kehitystä ikäänkuin vaivihkaa sivuutetaan täysin uusiin arvoihin perustuvilla lähestymistavoilla ja heidän tietoisuutensa ei usein pysty käsittämään taustalla vaikuttavien toimintamotiivien nopeaa muutosta. Heillä voikin olla tunne että heidät on ikäänkuin vaivihkaa siirretty ruorista matkustajan paikalle. <3.

tulevaisuutta

Anni Sennov toi AuraTransformaationTM maan päälle ja kuvaa sen historiaa teoksissaan tarkemmin mutta kaikki alkoi vuonna 1987 jolloin siirtymäajan energia eli Jupiter- tai Indigoenergia alkoi virrata kollektiiviseen tietoisuuteen ja lapset alkoivat syntyä pikkuhiljaa enenevässä määrin Indigoenergialla varustettuina. Heistä monien tietoisuus ei yksinkertaisesti kestänyt ympäristössä vallitsevia olosuhteita mutta heillä ollut keinoja käsitellä sitä tasapainoisesti ja alettiin puhua esimerkiksi ADHDstä. Vuonna 1995 kaikki lapset syntyivät henkiaurassa, indigoenergialla varustettuina ja vuonna 1996 aikuisten oli mahdollista ensimmäistä kertaa siirtyä henkienergiaan AuraTransformaationTM kautta.

pizzalla

Vaikka vain tietyltä planeetalta peräisin olevien yksilöiden elo omassa ryhmässään ei palvele aurinkuntamme energioiden yhdistymistä ja heillä on siten sielunsopimuksensa mukaisesti myös muita planeettaenergioita vaikutuspiirissään niin on ehkä hyvä ymmärtää niitä jos haluamme vaikuttaa energioiden tasapainottamiseen ympäristössämme koska asiat eivät tietenkään aina etene niin kuin on ennalta suunniteltu, niitä ohjaa vapaa tahtomme. Jos ryhmä ihmisiä joiden perusenergia on Plutolta peräisin lähtisivät pizzalle, he tekisivät sen mielellään suuressa ryhmässä ja monella heistä olisi varmaankin paitsi kiilotetut mustat nahkakengät niin todennäköisesti joku heistä olisi myös shoppaillut leveän va

yhteisöllisyys

Vaikka maapallolla on tietysti yksilöitä kosmoksen eri kolkista jotka ovat vuorovaikutuksen kautta integroineet elämiensä aikana erilaisia planeettaenergioita itseensä, niin nyt on kuitenkin aika purkaa kollektiivuus ja jokaisen pitää oppia seisomaan tukevasti omilla jaloillaan sekä oppia ottamaan kokonaisuus huomioon. Kyse on siitä että maapallon taajuutta on tarkoitus nostaa nopeasti ja vanhassa energeettisessä järjestelmässä ja luomassamme yhteiskunnassa asetelma muodostui usein hyvin stabiiliksi. Esimerkiksi yrityksissä oli usein tiettyjä planeettaenergioita kantavilla henkilöitä joilla oli paljon energiaa, olipa se sitten rahaa pankkitilillä tai muunlaista energiaa johon he pääsevät käs

kontrasti

Tänään jo lähes 25% suomen väestöstä on uudessa, hyvin vapaassa ja liikuvassa henkienergiassa. Heistä alle 3% on kuitenkin vasta työelämässä. Lähivuosina kun luku tulee tulee kasvamaan vauhdilla tarkoittaa se monissa työpaikoissa aivan uudenlaista toimintakulttuuria. Kun täysin hierarkiasta vapaa ja hyvin nopea energia valtaa työpaikan niin yhtääkkiä esimerkiksi vanhanaikaiset autoritaariset johtamismenetelmät eivät toimikaan ja johtajien pitäisi yhtääkkiä itse pystyä johtamaan itsensä muutokseen. Monet voimakkaasti materiaaliin ja rahaan suuntautuneet yksilöt tulevat kokemaan kuinka toimintaympäristö muuttuu yhtääkkiä heidän ympärillään, aivan kuin maailma muutamassa vuodessa omaksuisi täys

kaikki hyvin

Hyvin tietoiset yksilöt toimivat aina positiivisesti mutta jos toimintaympäristössämme vaikuttaa negatiivisia yksilöitä ei meidän kannata antaa sen vaikuttaa omaan toimintaamme. He ovat vain luoneet hieman intensiivisemmän kokemuksen katalyysinä kasvattaakseen omaa sekä muiden tietoisuutta. Varmaankaan se että olemme kaikki samasta lähteestä ei kuulu heidän tietoisuus repertuaariinsa, ainakaan vielä, mutta voimme itse toimia vain positiivisena esimerkkinä, ehkäpä he valitsevat rakentavamman lähestymistavan joku päivä, tai sitten eivät. Varmaa on kuitenkin se että eräänä kauniina päivänä saamme kaikki kokea miten olemme muihin elämämme aikana vaikuttaneet, eikä ketään rangaista. <3.

Recent Posts
Archive