Tasapainoa

Yksi ihmishahmon mielikuvituksen luomuksista on valon ja pimeyden tai hyvän ja pahan välinen taistelu. Syy siihen löytyy henkienergian ja fyysisen energian erillisyydestä. Vaikka maapallolla on tietysti niin hyvyyttä kuin pahuuttakin niin 3. ulottuvuuden valotyöntekijöiden siirtyessä 5. ja korkeampiin ulottuvuuksiin esimerkiksi AuraTransformaationTM kautta niin he luopuvat valotyöstä eli epätasapainotilasta. Jing ja jang haihtuvat. <3.

Ympäristövaikutukset

Vaikka onkin ymmärrettävää että eläinlajeja ja sademetsää haviää maapallomme todellisuudesta niin jokainen on tietoinen siitä että toimintamme ympäristövaikutuksien huomioiminen on tärkein ajankohtainen asia ihmiskuntamme kehityksessä ja meidän tulee elää sitä myös konkreettisesti todeksi päivittäisessä toiminnassamme. Emme voi enää esimerkiksi yritystoiminnassamme keskittyä vain rahassa mitattavaan tulokseen koska lasku myös ympäristövaikutuksista realisoituu meidän maksettavaksi ja tekee meidät näin tietoiseksi omasta mahdollisesta välinpitämättömyydestämme tai itsekkyydestämme. <3.

Tasapainoa

Kristalliyksilöt ja -ihmiset tuntevat henkienergiansa, fyysisen kehonsa sekä aivojensa aivoitukset tasavertaisina omassa kokonaisuudessaan. Henkienergia tuntuu omalta itseltä ja on myös kehon kristalloiduttua erottamaton osa fyysistä kehoa. Elämänhallinta on helppoa koska henkiset impulssit eli intuitio ohjaavat elämää, henkilö tuntee millaisiin tilanteisiin on menossa ja miten ne liittyvät omiin elämäntehtäviin. AuraTransformaationTM jälkeen voi ajoittain olla haastavaa hallita tasapainoa ja tehdä päätöksiä esimerkiksi jos olemme sielunenergiassa kokeneet henkienergiamme ja fyysisen kehomme erillisinä jota ne tietysti yleensä ovat olleetkin ellei fyysinen keho ole kristalloitunut, tai jos o

Changes

Skandinaviassa on meistä suomalaisista sananlasku; "Tie kääntyy mutta suomalainen ei". Tulielementti joka toimii muutoksen taustalla ei ole Suomessa vahva, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se vaikuttaa voimakkaampana. Meillä ilma- ja maaelementit ovat vahvoja ja meiltä kyllä löytyy omasta mielestämme hyvät perustelut sille miksi ratkaisuja kannattaa hakea perinteisillä tavoilla. Usein törmäämmekin tilanteeseen jossa uudet toimintatavat jätetään huomioimatta tai niitä vastustetaan. Ensi vuosi on tulen vuosi joka toivottavasti edistää tasapainoista kehitystä, muutoksia ainakin on luvassa. <3.

Integraatio

Jos haluamme tietoisesti toimia kehityksen edistäjinä niin on hyvä tiedostaa mikä ihminen on, kuinka se rakentuu, toimii, ja miksi olemme maapallolla. On myös hyödyllistä tiedostaa aurikokuntamme sielunenergia- ja henkienergia järjestelmät. Sielunenergiassa ihmiset toimivat osana ryhmää ja yleensä täydentävät toisiaan, vaikkapa sielunkumppaneina. Henkienergiassa toimitaan enemmän yksilöinä omista lähtökohdista käsin, mikä avaa aivan uudenlaiset mahdollisuudet integraatiokehitykselle, ryhmien ja yksilöiden toimintaa sekä energiaa voi seurata ikään kuin ulkopuolisen käsin. Henkienergiassakin herkät ihmiset tuntevat muiden energian, moni varmasti heräsi aamuyöllä huomatakseen ettei enää nukuta,

jalat maassa

Jo ensi vuosikymmenellä kristallienergia alkaa näkyä yhteisöjen tasolla jolloin myös työpaikoilla toiminta muuttuu avoimemmaksi, rehellisemmäksi ja positiivisemmaksi. Siinä kukaan ei vetele naruista kulissien takana ja joka suuntaan kerrotaan sama tarina. Kristallienergia on vielä maaplaneetan ulkopuolista energiaa mutta ihmiskunta tarvitsee energioiden puhdistusta ennen kuin maan kultaisen energian luovuus ja elinvoima voidaan aktivoida. Valittavasti vanha energia ei vetäydy aina omiin oloihinsa pelkkien itkupotkuraivarien kera ja voikin näyttää että monissa yhteisöissä ja maissa asiat taantuvat kun se yrittää hallita usein viimeiseen asti. <3.

personal development

Ihmiskunnan tietoisuus kehittyy nopeaa tahtia ja jokainen joutuu kohtaamaan ihmisnäkökulmasta tarkasteltuna hyvin laajan energiaspektrin maanpäällistä todellisuutta. Vaikka monet varmasti tuntevatkin että olemme täällä elämänkoulussa niin toiset joilla on taitoa ja kapasiteettia jatkuvasti kehittyä ja seurata maapallon yleistä kehitystä tuntevat puolestaan olevansa kuin kotonaan, luomassa uutta todellisuutta. Monet eivät kuitenkaan koskaan tule tuntemaan ihmishahmon rajoittunutta tietoisuutta ja maanpäälistä todellisuutta kodikseen, mistä he he olivat hyvin tietoisia valitessaan sen. <3.

tutkimus

Kun teemme tutkimusta tai haemme vastauksia niin voi olla hyvä pitää mielessä ns. kvanttifysiikan periaatteet. Emme välttämättä ole vielä luoneet niitä vastauksia joita etsimme. Muutenhan kaikki olisi staattista emmekä loisikaan äärettömyyttä ? <3.

Be

Kun tietoiset yksilöt ovat vuorovaikutuksessa toisten kanssa niin he ovat ovat tietysti vuorovaikutuksessa itsensä kanssa. Se kuinka he toimivat riippuu pääasiassa heidän perusenergiastaan ja historiasta. Monet ovat esimerkiksi uhranneet itsensä toivoen vaikuttavansa kokonaisuuteen pidemmällä aikavälillä, kun ihmiset kirjoittavat ja kertovat heistä tarinoita seuraavien vuosituhansien aikana. Jokainen tietysti itse määrittää mikä on sopivin tapa toimia ja mihin suuntaan haluaa toimintaympäristöään muuttaa, jokatapauksessa jokainen siihen vaikuttaa. Usein voikin olla hyvä irrottautua oman historiansa vaikutuksesta jotta voi neutraalimmin toimia muuttuvissa olosuhteissa. Tasapainon ylläpitämise

Todellisuus

Vaikka se ei välttämättä kuuluu useimpien päivittäiseen tietoisuuteen niin se kuinka suhtaudumme elämäämme ei ainastaan määritä kokemustamme vaan vaikuttaa siihen myös konkreettisesti. Kaikki ihmisenä kokemamme muotoutuu kaikkien tilanteeseen vaikuttavien taajuuksien perusteella mutta jos suhtaudumme asioihin positiivisesti ja tuemme positiivisia ihmisiä niin elämästämme muotoutuu helposti helppoa. <3.

Aikajanalla

Kun alamme tietoisesti hahmottaa todellisuutta niin saatamme huomata että tarvitsemamme asiat näyttävät ilmestyvän ikään kuin tyhjästä tai näemme esimerkiksi numeroita, 11:11, 333, 666, 777, 999. Numeroilla on tietysti merkityksensä mutta se on hyvä muistutus siitä kuinka totuus löytyy kehomme solurakenteesta, aivomme vain rekistöröivät tapahtuneen. Aivan kuin jos yrittämme hahmottaa niillä vaikkapa kvanttitodellisuutta tai äärettömyyttä, tulemme tietoisiksi aivojemme ja ajattelumme lineaarisuudesta. <3.

sharing is caring

Jos meillä on jokin taito tai tietoa josta voisi olla hyötyä kokonaisuuden kannalta niin meidän tulee jakaa se, muuten meistä tulee helposti kiireisiä tai korvaamattomia. Voi tietysti olla että se pakottaa meidät kehittämään persoonallisuuttamme johonkin suuntaan, joka voi olla juuri sitä mitä tarvitsemme ollaksemme vieläkin onnellisempia. <3.

Etulinjassa

Tulevaisuudessa johtaminen on tietysti helppoa koska ihmiset on varustettu käyttöjärjestelmällä joka mahdollistaa itseohjautumisen. Toki myös silloin tarvitaan ryhmien edustajia jotka kokevat ja ymmärtävät tehtäväkseen ihmisten palvelemisen eivätkä yritä saada muita omaksumaan omaa arvomaailmansa tai toimintatapojansa. Kun johtajalla on hyvä kokonaiskuva näkee hän aina taustalla vaikuttavan motiivin, joka on aina kaikille osapuolille yhteinen. Tallainen johtaja ei koskaan aloita sotaa toisen osapuolen kanssa. Me tuomme tietysti oman arvomaailmamme selvästi kaikkien näkyville sillä millaisia johtajia tuemme. <3.

Syyssiivous

Kun yksilö on tietoinen siitä että hänellä on ollut monia elämiä erilaisissa ihmiskehoissa pitää hän huolta maasta, vedestä ja ilmasta eli kodistaan maapallosta. Koska miksi elää niin että voi syntyä uudelleen maapallolle keräämään roskia tai hävittämään jätteitä ? <3.

Recent Posts
Archive