Yhteisöt

Se kuinka ihmiset suhtautuvat yhteisöllisyyteen riippuu pitkälti uskomuksista, eli ulottovuudesta jossa tietoisuutemme sijaitsee. Siinä missä kolmannessa ulottuvuudessa koetaan pelkkää monimuotoisuutta, neljännessä koetaan usein täydellinen oneness. Viidennessä ulottuvuudessa yksilöidymme jälleen ja hahmotamme todellisuutta pääasiassa omista lähtökohdistamme käsin, kunnes yhdeksännessä ulottuvuudessa hyväksymme diversiteetin yksilöllisyyden säilyessä. k.o. tietoisuuden muutos vaatii usein kuukausien tai vuosien työskentelyä ja ulottuvuuksien läpikäyntiä voi hahmottaa muidenkin uskomusten samanaikaisena muuttumisena. Esimerkkinä valo ja pimeys. Siinä missä kolmannessa ulottuvuudessa eletään "

Kestävää väliaikaista

Jotta ihmiskunta voisi jatkaa rauhallista eloaan maapallolla on tietysti välttämätöntä että ihmiset tulevat toimeen toistensa kanssa, ilman että toista tarvitsee esimerkiksi ampua tai että väliin pitää rakentaa muuri. Ongelmia ei kuitenkaan koskaan ratkaista pysyvästi sillä tietoisuuden tasolla jolla ne esiintyvät eikä aina historian opettamin keinoin. Siksi meille syntyy uusia sukupolvia joiden tietoisuuskapasiteetti on paljon vanhempia suurempi ja joiden energia mahdollistaa uusien hyvin eleganttien ratkaisujen löytämisen, tavalla jonka hyvin monin tavoin maailmaa hahmottavat ihmiset voivat hyväksyä. Tällöin tietysti myös vanhemmille sukupolville avautuu tilaisuus päivittää tietoisuutensa.

Kaksi maailmaa

Jos yksilö kokee jonkin asian todellisuudessaan epämukavana niin kyse ei välttämättä ole siitä että hänen tietoisuutensa olisi värähtelyltään yhteensopiva ko. todellisuudelle tai että asialla olisi jonkinlainen karmallinen tarkoitus. Ihminen ei osaa koettuun todellisuuteensa sidottujen aivojensa avulla ennalta ymmärtää mikä on hänelle parasta, tai millaisia kokemuksia hän mahdollisesti tarvitsee. Ehkäpä esimerkiksi jokin vaikea elämänkokemus oli koettu vain jotta yksilä voisi kertoa muille kuinka välttää se tai suhtautua siihen ? <3.

johtajuus

Maapallolla eri kansallisuudet edustavat erilaisia planeettaenergioiden kombinaatioita. Kahden eri kansallisuuden energeettiset erot voivat ollakin huomattavia vaikka heitä erottaa vain muodollinen raja. Erilaisilla kansainvälisillä foorumeilla nämä eri planeettoja edustavat energiat yrittävät sopia yhteisesti siitä millaista yhteiskuntaa ihmiskunnalle kokonaisuutena halutaan rakentaa. Esimerkkinä EU jonka tavoite on muodostaa yhteinen Eurooppalainen identiteetti. Johtajat eivät välttämättä vielä osaa ottaa sitä huomioon eivätkä välttämättä hahmota kansakuntansakaan etua mutta meidän kannattaa tukea heitä niin että he pystyisivät parhainpaansa, olemmehan heidät kansalaisina itse valinneet. J

share is care

Jos meillä on tietoa tai taitoja joiden arvioimme edistävät jollakin tasolla ihmiskunnan kehitystä omassa vaikutuspiirissämme niin meidän tulee jakaa ne. Mitä hyötyä niistä muuten olisikaan ? <3.

Luonnonsuojelu

Kun olemme tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa huomaamme kuinka eri ihmiset kokevat ja hahmottavat saman tilanteen monin eri tavoin heidän toimintamotiiviensa riipuessa heidän erilaisesta taustastaan, arvoistaan, uskomuksistaan, jne. Emme voikaan siksi miellyttää kaikkia vaikka kunnioittaisimme heidän erilaista näkökantaansa. Useimmat kuitenkin toivottavasti yhtyvät siihen, ainakin hieman asiaa pohdittuaan, että luonnonsuojelu on meidän kaikkien yhteisellä agendalla ykkösenä. <3.

Kohtalon oma

Sielunenergiassa karma merkitsi ennalta määrättyä polkua jossa ihmiset sielunenergiansa kautta sitoutuivat toistensa kohtaloihin. Näin henkilöt saattoivat esimerkiksi tuntea hyvin voimakasta vetovoimaa tai syvää toveruutta toisiinsa ja päätyä näin yhteen sielunkumppaneina, vaikka olivatkin ehkä kuin jing ja jang. Sielunenergia on tällä hetkellä enää vanhempien sukupolvien etuoikeus. Henkienergiassa karma on vanha käsite koska tavoitteena on että jokainen yksilö ottaa omassa toimintaympäristössään ja myös laajemmin osaa positiivisen kehityksen edistämiseen, samalla keskittyen omaan kehitykseensä ja tasapainoonsa. Koska kehityksen moottorina toimii tällä hetkellä kristallienergia tarkoittaa se

Aivotuksia

Joskus voi olla vaikea hahmottaa kuinka suuren osan tietoisuudestamme aivomme ottavat, kuinka suurelta osin hahmotamme todellisuuttamme niiden kautta ja annamme sen määrittää toimintaamme. Aivomme paitsi keräävät talteen kaiken havaitsemansa niin myös vertaavat kaikkea uutta aiemmin kokemaamme ja jopa generoivat abstraktioita tulevaisuuden suhteen. Ainakin meidän kannattaa ehkä tiedostaa kuinka ne toimivat, olemmehan itse vastuussa siitä mitä omille aivoillemme syötämme ? <3.

Ajoitus

Kristalliyksilöillä on elämäntehtäviä joiden oikean ajoituksen he itse tuntevat. Henkienergia on välittömästi heidän käytettävissään joten he yksinkertaisesti tuntevat normaalia suurempaa intoa tai iloa aloittaa jokin uusi, usein toimintaympäristössään ennen näkemätön aloite. Heidän tietoisuutensa ei enää ole yhteydessä kollektiiviseen tietoisuuteen joten heillä on vapaus ja vastuu itse päättää miten toimia. AuraTransformaationTM kautta kristalloituneilla aikuisilla ei välttämättä vielä ole toimintaympäristössään tukiverkostoa samoin kuin lapsilla mutta he varmasti saavat kaiken tuen ja tuntevat suurta iloa toimiessaan itsenäisesti. Kristalliyksilöillä on myös hyvin suuri energiapotentiaali

Hyviä uutisia

Internetin välityksellä on mahdollista seurata erilaisia foorumeja joissa tiedotetaan positiivisista aloitteista ja uudenlaisista toimintatavoista, innovaatioista ja kestävää kehitystä tukevista valinnoista. Kun näemme niissä onnellisia ja menestyneitä ihmisiä kannattaa meidän iloita heidän puolestaan jos halaumme itse menestyä, joka tapauksessa he ovat sen omilla henkilökohtaisilla ominaisuuksillaan ja tietoisuudellaan saavuttaneet. On tietysti tärkeää että emme ummista silmiämme myöskään maailman sekasortoisilta tapahtumilta mutta voi olla hyvä huomioida miten suhtaudumme uutisointiin, kuinka se vaikuttaa meihin. <3.

Maailma on valmis

Maailma ei koskaan ole valmis hyvin tietoislle ihmille ja on tärkeää että pidamme huolta pääasiassa omasta energiastamme. Jos halumme toimia positiivisen muutoksen puolesta emmekä jättää vallitsevia epäkohtia hiljaisen hyväksynnän alle kohtaamme varmasti ihmisiä jotka tuntematta meitä tai tiedostamatta sen vaikutuksia omaan todellisuuteensa vastustavat meitä tai lähettävät suuntamme ajatuksia jotka voivat tuntua kuin nuolilta päässämme tai energiakentässämme. On omalla vastuullamme silloin tarkastella omaa energiaamme ja hoitaa tilanne niin että emme anna sen vaikuttaa toimintaamme. Ei ole kenenkään vastuulla muutta muita, se on aina yksilöiden oma päätös. <3.

Red

Jos henkilöllä on voimakas tarve kasvattaa kehonsa värähtelyä on kuume varmaankin nopein keino toteuttaa se. Tällöin lääkitseminen ei tietenkään tehoa kuumeeseen, paitsi pidentämällä sen kestoa. <3.

Fire

Uusi vuosi on jostain syystä alkanut hyvin voimakkaan tulielementin vaikutuksessa. Voimme tuntea tämän jatkuvana sisäisenä polttavana liikkeenä, eräänlaisena muutoshaluna. Meidän kannattaa ehkä etsiä tapoja jolla siirtää tuo voima positiivisesti fyysiselle tasolle, voimme vaikkapa halutessamme työskennellä entistä ahkerammin niiden asioiden parissa jotka koemme itsellemme tärkeäksi. Tietysti voimme myös intensiivisesti tarkastella omia kokemuksiamme, joista meidän kannattaa olla kiitollisia. Joka tapauksessa on tärkeää hyväksyä todellisuus aina juuri sellaisena kuin se on. Muuten vuodesta 2017 tulee helposti kaoottinen uskomusten taistelu. <3.

Matter

Maanpäällisen todellisuuden suunnittelimme tietysti sellaiseksi jossa voimme kokea luomaamme fyysisesti tiheää energiaa, jonka aistimiseen fyysisesti tiheän kehomme aistit ovat virittyneet. Henkisessä todellisuudessa ja maanpäällisessä todellisuudessa pätevät eri lainalaisuudet. Jos korkeavärähteinen yksilö haluaa ilmentää vaikkapa rahaa niin hänelle ilmenee ympärillä vallitsevien mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia ilmentää rahaa, fyysisen todellisuutemme lainalaisuuksien mukaan. Raha ei tipu taivaasta tai kasva puissa kuten puiden lehdet jotka ovat osa puun energiaa. Jotta henkilö voisi aktivoida kultaisen energian eli maanpäällisen luomisvoiman tulee hänen ymmärtää tasapaino, myös hengen

NRJ

Joskus ihmiset ajattelevat että kristalli-ihmiset tai indigo yksilöt ovat psyykkisesti lahjakkaita yksilöitä. Maanpäällä ei kuitenkaan yleensä ole tarkoituksenmukaista olla psyykkisesti lahjakas, he ovat henkiolentoja fyysisessä kehossa siinä missä useimmat aikuiset vielä kantavat sielunenergiaa. Tietysti sanat kristalli- ja Indigo viittaavat paitsi energiajärjestelmän rakenteeseen niin energian spektrijakaumaan joka määrittää yksilöiden tapaa ilmentää itseään. Myös sielunaurassa yksilö voi omata kristalli- tai indigoenergiaa. Energia itsessään ei määritä ketään, jos aikuiset päättävät päivittää oman energiansa tai energiajärjestelmänsä, he vain saavat uuden näkökulman itseensä ja elämäänsä

Mestarit areenalla

Kun seuraamme vuonna 2012 ja sen jälkeen syntyneiden, paljon kultaista energiaa järjestelmässään kantavien lasten toimintatapoja huomaamme ehkä kuinka he osaavat täysin kiinnittää huomionsa kehoonsa jossa heidän henkienergiansa sijaitsee, ja kuinka kultainen energia suojaa itsensä. Lapset voivat aivan huomaamatta poistua paikalta jatkamaan omia leikkejään jakamatta lainkaan huomiota ympäristöönsä, tai joskus jopa väkivaltaiselta vaikuttavalla tavalla asettaa henkilökohtaiset rajansa. Se voi ihmetyttää etenkin sielunenergiassa kulkevia aikuisia jotka ovat usein tottuneet jakamaan energiansa ja etsimään korkeampaa totuutta fyysisen kehonsa ulkopuolelta. <3.

Plan

Jos vuoden vaihtuessa suunnittelemme mitä aiomme tulevan vuoden aikana ilmentää niin on ehkä hyvä tiedostaa kuinka ilmentämisemme tulevat vaikuttamaan toimintaympäristössämme eli maapallolla ja mitkä ovat omat motiivimme noiden asioiden ilmentämiseksi ? <3.

Recent Posts
Archive