Golden

Kun ihmiset ovat selvittäneet omat auransa niin jäljelle jää kehon elinvoima, kultainen energiataajuus joka vastaa myös auran muodostumisesta ja jonka ansiosta fyysinen keho pysyy kasassa. Jos siirrymme taustalle vain tarkkailemaan elämää alkaa elinvoimamme hajota. Jos haluamme olla täällä pitkään niin on tärkeää että pidämme huolta omasta kullastamme. <3

Pigeon

Usein mieleen putkahtaa sanonta "Sitä mitä arvostelet muissa et hyväksy itsessäsi". Mikä pitääkin tietysti aina paikkansa. ;).

Make earth great again

Amerikka on vapaan tahdon symboli, siellä jokaisella on mahdollisuus rakentaa omalla kovalla työllään taloudellinen menestys sillä yritysten taloudelliset edut arvotetaan usein päätöksenteossa etusijalle. Siellä kouluruokaloissa tarjoillaankin usein ranskalaisia perunoita ja pizzaa, sillä elintarviketuottajien intressien edistämiseksi ne määritellään kasviksiksi. Tulevat vuodet tulevat olemaan myös Amerikassa voimakasta muutoksen aikaa. Se onko muutos neutraali, positiivinen tai negatiivinen on tietysti jokaisen henkilökohtainen subjektiivinen kokemus. En kannata Trumpia mutta Amerikassa on tietysti juuri oikea presidentti, henkilö joka ei pelkää asettaa edes perhettään vaaraan. Amerikassa e

kuin viimeistä päivää

Kun yksilöt tietoisesti luovat oman elämänsä on heillä mahdollisuus valita sen pituus huomattavasti nykyistä ihmisen elinikää pidemmäksi. Kun ihminen ymmärtää kuinka maapallolle mennään ja tullaan ei hän pelkää kuolemaa eikä siten elämääkään. Tietenkään emme voi elää täällä kuin viimeistä päivää, meidän täytyy huomioida kuinka valintamme vaikuttavat paitsi omaan tasapainoomme ja tietoisuuteemme niin myös tulevien sukupolvien, eli ehkäpä myös itsemme elämään. Tietysti jotkut ottavat omasta laajasta tietoisuudestaan käsin toimissaan huomioon myös laajemmin esimerkiksi aurinkokunnan kehityksen. <3.

luomua

Positiivisessa kehityksessä on varmaankin kyse muutoksesta jonka seurauksena jonkin toimintayksikön kuten vaikkapa yksilön, perheen, yrityksen, maapallon, tai galaksin yksilöiden elämä rikastuu. Riippuu tietysti yksilön ja yhteisön arvoista mikä koetaan rikkautena. Puhtaasti materiaa ja taloudellisia päämääriä tavoitellessa on tärkeää investoida inhimilliseen kehitykseen koska tällöin yhteisön yksilöt ovat esimerkiksi innovatiivisia, toimivat egologisesti ja yhteiskunnallisia konflikteja ei ole. Tietysti ympäristö itsessään on useimmille keskeinen elämänlaadun lähde ja hyvä esimerkki kehitystä tukevasta toiminnasta on luonnonmukainen tuotanto ja sen tukeminen. Rikasta elämää. <3.

13

Maapallo on unohduksen paikka, se on paikka jossa ilmaistaan lähteen äärettämyyttä laajentamalla kokekemusta mahdollisimman moniin eri suuntiin, ihmisille tyyppillisin tavoin. Toimimme täällä lineaarisessa ajassa joka mahdollistaa erillisyyden muista todellisuuksista. Jokainen meistä operoi täällä omasta luonnollisesta tietoisuusspektristään käsin, sitä meidän on kunnioitettava. Muista universumeista ihmiseksi syntyneiden, hyvin tietoisten yksilöiden voi toki olla vaikea samaistua ihmisten elämänmenoon ja energioihin ja löytää oma paikkansa ja tasapainonsa täällä. Kun haluamme muuttaa maailmaa haluamme ihmisten päivittävän esimerkiksi omia vanhentuneita energiarakenteitaan, uskomuksiaan ja t

Kohtaaminen

Tällä hetkellä maapallolla kohtaavat täältä väistyvä sielunenergia ja sen korvaava henkienergia. Päivitys tapahtuu pääasiassa ihmisten kuolemien ja uusien syntymien kautta. Osa tietoisuutta integroituu myös ihan jokaisen fyysiseen kehoon, sen ollessa osa normaalia ihmisrakenteen kehitystä. Siirtymäjakson pääasiallinen energia on kristallienergia jonka avulla siirtymästä on tarkoitus selvitä ehjin nahoin ja tasapainoisesti. Sielunenergiassa esiintyvät esimerkiksi alitajunta, kollektiivinen tietoisuus, chakrat ja erilaiset henkiset hierarkiat mestareineen ja ja arkkienkeleineen, tai ei mitään niistä koska henki ja materia ovat olleet erossa. Henkienergiassa ei ääripäitä eli materiaa ja henkeä

Recent Posts
Archive