Aura

Aura on yksinkertaisesti henkilön karisma, säteily ja sen luonne. Ihmisillä joilla on vahva aura on suuri vaikutus ympäristössään ja heidän on helppo ilmentää haluamansa. <3.

integraatio

Maapallon väestöstä noin puolet, koostuen pääasiassa nuorista, on jo vähintään 5. maanpäällisessä ulottuvuudessa eli he eivät koe enää valon ja pimeyden tai hyvän ja pahan välistä kamppailua. Kun henkilö on neutraali on helppo olla rakentavasti ja aktiivisesti osallistuva. Ns. dualismin integraation koimme ennen maapalloa kahdella eri planeettajärjestelmällä. Plejadien ollessa niistä toinen he näyttelevät suurta roolia myös nykyisessä maanpäällisessä kehityksessä. Plejadeilta peräisin olevien ja ihmiseksi syntyneiden lempiväri on helposti sininen tai kaikki sateenkaaren värit. Toinen dualismin integraatiokehitys koettiin planeettojen välillä ja ihmiset jotka pitävät kissaeläimistä olivat hel

Relax

Keho reagoi mieleemme usein hyvin suorasti ja kirjaimellisesti. Vaikka onkin ollut niin että monilla sairauksilla on ns. karmallinen eli itse valittu tausta, mikä on tietysti voinut tuntua hyvin epäoikeudenmukaiselta niin usein krooniset kivut ja jännitystilat johtuvat kuitenkin lapsuuden leimautumisesta eli opituista peloista jolloin reagoimme ns. alitajuisesti ja kehostamme on tullut ikäänkuin mielemme tuote. Tietysti meidän on hyvä toimia tasapainoisesti ja huomoida paitsi kehomme niin myös aivojamme loogisuus sekä intuitiomme, joka henkienergiassa on yhtä kehon kanssa. <3.

Tarkoituksenmukaista

Vaikka kaikki maanpäällä tapahtuva onkin pidemmällä aikavälillä henkisessä ohjauksessa niin henkisellä tasolla maanpäällisillä tapahtumilla ei välttämättä ole muuta tarkoitusta kuin vapaan tahdon alla luominen eli katsoa mitä tapahtuu kun merkitys on unohdettu. Sieluntasolla asioilla oli konkreettinen tarkoitus vaikkei se yhden ihmiselämän aikana välttämättä siltä maanpäällisestä näkökulmasta vaikuttanutkaan. Henkienergiassa kaikki liikkuu nopeammassa tahdissa ja ihmisillä on täysin uudenlainen vapaus, ja samalla tietysti kokonaisvaltainen vastuu. Hyvin voimakkaassa henkiaurassa ihmisten ilmentämiskyky on voimakas, niin hyvässä kuin pahassa. <3.

kehossa

Fyysisen kehomme energian avulla erilaisen henkisen taustan omaavat yksilöt voivat samaistua toisiinsa maapallolla. Aivomme ja looginen ajattelu ovat tärkeä työkalu toimiessamme ihmiskehossa mutta tietoisuuden kehityksessä on tällä hetkellä suurelta osin kyse kehon tietoisuuden kasvusta. Kun fyysinen keho on kristalloitunut yksilö voi jälleen altistaa itsensä monille maanpäällisille asioille joihin keho kristalloitumisen aikana reagoi negatiivisesti. Kristalliyksilöiden ja -ihmisten energiajärjestelmä ei kuitenkaan yleensä pidä esimerkiksi savusta tai nauti suuresti alkoholin vaikutuksesta joten kulutuskäyttäytymisemme muuttuu kehityksen mukana. Jos yksilö myös kantaa kristalliauraa tapahtuu

Tesla

Nikola Tesla konkreettisesti todisti vapaan energian saatavuuden ihmiskunnalle. Suurella osaa ihmiskunnasta ei ole halua hyödyntää sitä myöskään omana aikanamme ja onkin tärkeää että innovatiiviset ihmiset toimivat itsenäisesti ja rohkeasti rajoja ja vanhoja käsityksiä rikkoen. Jokaisen tulee tietysti toimia muita kunnioittaen mutta usein säännöt ja sosiaalinen kontrolli rajoittavat innovaatioiden syntyä. <3.

Autenttisuus

Autenttinen persoona on yksinkertainen, puhdas ja kokonainen eikä koe asioita monimutkaisena. <3.

monimuotoisuus

Maanpäällisestä historiasta ja henkisistä eroista johtuen maapallolla ei ole kahta ihmistä joiden kokemus olisi samanalainen. <3.

Pelko

Yleinen toimintamotiivi monien päivittäisessä elämässä on pelko, olipa kyse autoritäärisestä johtajasta tai äärimmäisen soputuvasta työntekijästä, ääripään esimerkkinä vaikkapa ns. narsistinen käytös. Usein pelot ovat alitajuisia ja jopa konkreettisesti omaksuttu ennen kongnitiivisen muistin kehitystä. Vaikka pelot tuovat itsensä selvästi koettavaksi niiden toistuessa niin voi olla vaikea mielen tasolla palata pelon alkulähteelle. Monille jo kokemus pienessä ihmisruumiissa vailla minkäänlaisia mahdollisuuksia kontrolloida omaa kehoaan tarpeiden täyttymiseksi voi olla traumatisoivaa. Lisäksi tietysti olemme usein valinneet vanhemmat jotka ovat mestareita opettamaan pelkoon perustuvia toiminta

Suurta Draamaa

Tunteet ovat tapa kokea omaksumaamme tai luomaamme perspektiiviä asioihin. Kristallitasolla rehellisyys on tärkeintä joten ihmisistä on helppo havaita heidän olotilansa, vaikkei tunteilla olekaan niin suurta merkitystä. Tunteita ei tarvitse ilmaista eikä kannata tukahduttaa vaan riittää että ne huomio ja ehkä ymmärtää mistä ne johtuvat. <3.

oleminen

Kokonaisvaltaisessa tasapainossa tekeminen koetaan olemisena ja oleminen tekemisenä. <3.

Tasapaino

Ihmisenä toimiessa tasapaino voidaan hahmottaa yksinkertaisesti neljän elementin kautta tai laajemmin ns. feminiinisen ja maskuliinisen tasapainona. Kun ilmaisu tasapainottuu joko AuraTransformaationTM kautta tai henkilön työskenneltyä oman psyykensä kanssa alkavat hyvin introvertit, feminiiniset henkilöt eli ikuiset yksinopiskelijat aloitteellisesti jakaa ja hyödyntää tietoaan omassa toimintaympäristössään. Hyvin maskuliinisista henkilöistä joilla on paljon sosiaalisia kontakteja ja jotka ovat aina valpaana häsläämässä kehityksen kärjessä tulee ulkoiselta olemukseltaan rauhallisempia. <3.

kultaa

Siellä missä indigoenergia nosti tietoisuuteen epäkohtia ja kristallienergia pyrkii löytämään tasapainoisia ratkaisuja niin kultainen energia nauttii elämästä ja tulee tekemään elegantteja innovaatioita. <3.

ulkopuolelta

Meillä on itsellämme vastaukset kaikkiin itseämme koskeviin kysymyksiin ja tietoisuutemme kehittyy pysyvästi usein vain omien kokemustemme kautta. Joskus kyse voi olla kuitenkin aikaa vievästä ja tuskallisesta prosessista tai emme muuten kykene itse löytämään vastauksia. Tällöin on hyvä konsultoida henkilöä joka on jo elämässään käynyt läpi samat kokemukset ja osaa hahmottaa oman tietoisuutensa muutoksen tai henkilöä joka osaa lukea toisten tietoisuutta. <3.

voimakas

Kun kristalliyksilöt kohtaavat vastustusta he reagoivat siihen usein hyvin voimakkaasti. Kyse on tavasta käyttää energiaa. Kristalliyksilöiden voimakas intuitio, joka sisältää hyvin laajan kokonaiskuvan asioista ja kehityksestä kyllä kertoo milloin on aika seisoa omien näkemysten takana ja milloin sunnata energia jonnekin muualle. <3.

Yksinkertainen

on kaunista. Kristalliyksilöt pyrkivät yhdistämään fyysisen energian ja henkienergian. He pyrkivät ympäröimään itsensä kauniilla fyysisillä esineillä sillä ne edustavat myös henkienergiaa sekä tukevat henkienergian ja fyysisen kehon liittoa. <3.

Ilmentäminen

Ympäristöön lähettämämme energia määrittää todellisuuttamme. Jos olemme tasapainossa ja hyväksyneet tai jopa kiitollisia menneisyytemme kokemuksista ja luotamme tulevaisuuteen sekä suhtaudumme elämään positiivisesti ei juuri mikään voi mennä vikaan. Uuden aikakauden auran ympäröimillä ihmisillä on suuri ilmentämisvoima sillä ennalta sovittua kohtaloa tai menneiden elämien rasitteita ei ole. Manifestoinnilla eli energian tietoisella käytöllä on pyrittävä tasapainoon ja meidän on huomioitava että toiveemme usein sivuavat muiden ihmisten elämiä ja toiveita. <3.

Recent Posts
Archive