ulottuvuudet

Joku voi miettiä kuinka ulottuvuudet joista käsin henkilö toimii voivat näkyä "aurassa". Ne näkyvät ja kuuluvat siinä kuinka reagoimme ja suhtaudumme asioihin. Tunnistamalla eri ulottuvuuksiin kuuluvat toimintamallit meidän on helppo ymmärtää miksi samaistumme tiettyihin toimintamalleihin ja toisiin emme. Liikumme usein päivän mittaan ulottuvuuksista toiseen ja kun tietoisesti hallitsemme niitä meidän on helppo palata sille missä kulloinkin tunnemme olomme kotoisaksi. <3

Suoja

AuraTransformaatiossa(TM) henkilö hän saa uuden vahvan auran jonka kristalloiduttua hän erottuu kollektiivisesta tietoisuudesta eikä enää halutessaan tunne itseään uupuneeksi oltuaan tekemisissä tietyttyjen ihmisten kanssa tai huomaa omaksuneensa osaa muiden tietoisuudesta eli suhtautumisesta asioihin. Jos joku on aiemmin käyttänyt henkilön energioita omiin tarkoituksiinsa voi AuraTransformaation(TM) läpi käynyt henkilö usein huomatakin heidän suunnaltaan entistä agressiivisempia yrityksiä saada huomiota kunnes he lopulta luovuttavat ja etsivät helpompia kohteita. <3

evoluutio

Havaitsemme ihmisen evoluution helposti katsoessamme 5 vuotiasta lasta. Heidän auransa on yleensä hyvin tiivis ja lähellä kehoa eli he ovat hyvin sisäisesti ohjautuvia eivätkä anna erilaisten ympärillä vaikuttavien kollektiivisten energioiden juurikaan vaikuttaa toimintaansa, jos ympäristö sen mahdollistaa. He vaikuttavat hyvin keveiltä mutta äärimmäisen vahvoilta, ehkä monille lähes läpinäkyviltä siltä kristalliaurassa ei ole ulospäin voimakasta magneettista indigoauran ominaisuutta vaan se vahvistaa kehon sisäistä elinvoimaa. Yleensä heillä on myös paljon kultaista energiaa kehossaan jolloin he ovat elämästä todella nauttivia energiapommeja.<3

kehossa

Kristalli-ihmiset tulevat hyvin toimeen kaikkien kanssa sillä uudessa energiajärjestelmässä on kyse siitä että henkienergiaa ilmaistaan ihmiskehossa, uuden vahvan auran suojaamana. Se ei välttämättä sovi yksilöille jotka eivät halua samaistua omaan kehoonsa tai haluavat toimia kanavana itsensä ulkopuolisille energioille. <3

Aika

AuraTransformaation(TM) käyneet aikuiset toimivat siltana vanhan ja uuden energian välillä ja monilla onkin maanpäällä useita elämäntehtäviä. Joskus voi tuntua että asiat eivät enää etene yhtä vauhdilla kuin hetki sitten mutta ehkäpä ympäristö ei ole vielä yhteensopiva ja/tai itse on aika levätä hetki ja kehittää omaa tietoisuutta ja persoonallisuutta johonkin tiettyyn suuntaan. Tällöinkin kannattaa tietysti keskittyä niihin asioihin joista nauttii. <3

valoa

Kun yksilö saavuttaa tasapainon esimerkiksi AuraTransformaation(TM) kautta niin hän ei koe valoa ja pimeyttä hyvänä tai pahana sillä valo on neutraali rakennusaine tai vastaa impulssia joka mahdollistaa havaittavan energian. Havaittava energia tai valo ei voi kuitenkaan ilmetä ilman kaiken läpäisevää energiaa jota monet kutsuvat rakkaudeksi. Rakkausenergiaa käytetäänkin parantamisessa sen vaikuttaessa kaiken taustalla. Rakkaudella on kuitenkin yleensä ihmisille erilainen merkitys sielunenergiassa ja henkienergiassa, joissa tietysti hyvyys, pahuus ja muutkin yksilöiden ilmentämät prefrenssit koetaan eri tavalla. Kyse on kokonaisuuden tasapainosta, eri tasoilla. <3

opet

Jos aikuisilla ei ole uuden aikakauden energiaa niin heillä voi olla joskus taipumus yrittää tukahduttaa lasten elinvoimaa sillä heidän on vaikea sopeutua nopeaan sisäiseen ja ulkoiseen rytmiin jossa henkeä ilmaistaan kehon kautta. Kristallilapsilla on kuitenkin suuri inhimillinen käsityskyky ja kun aikuinen ymmärtää ottaa lasten tuoman panoksen myönteiseti vastaan niin lapset tukevat monin tavoin aikuisten kehitystä. <3

yksinkertainen on kaunista

Eräs kristallikehon ja -auran piirre on sisäisen ja ulkoisen yhdenmukaisuus sillä sisäisesti ohjattu intuitio, rakenteellisesti jäsentymätön henkienergia ja elinvoima ovat sulautuneet koko järjestelmään. Näin tulevaisuudessa myös yhteisöjen itsestään antama kuva ja sisäiset toimintatavat alkavat vastata toisiaan, ja kaikkien onkin helpompi nähdä kuka kukin on ja tukea omaa arvomaailmaa vastaavia toimijoita. <3.

tavoitteet

Vaikka voimmekin luoda täällä kaiken sen mihin omista lähtökohdistamme kykenemme niin kaiken tekemisen motiivi voi olla ainoastaan tasapainon saavuttaminen ja sen laajentaminen koskemaan toimintaympäristöjämme. Maanpäällisestä näkökulmasta globaalin tasapainon saavuttaminen riittää.<3.

Hyvää itsenäisyyspäivää

Henkisen ja maanpäällisen energian yhtyessä maapalloa asuttava ihmiskunta on itsenäisempi maan ulkopuolisista vaikutteista ja jokainen saa itsenäisemmin luoda oman kokemuksensa ihmiskehossa. Henkis-maanpäällisessä energiassa yksilöt ottavat aina myös kokonaisvaltaisesti huomioon ihmiskuntamme itsenäisyyden. <3.

Recent Posts
Archive