kasvua

Värähtely on abstrakti käsite jota voimme aivojamme käyttäen hahmottaa esimerkiksi geometrisesti. Värähtelyyn liittyy oleellisesti kynnnys- tai raja-arvo ja se on luodun, kokemamme universumin perusta jolle esimerkiksi perusrakenneosanen fotoni on luotu. Jos mittaisimme vaikkapa elektronien värähtelytaajuutta havaitsisimme että se on viime vuosikymmeninä noussut. Yksilö voi todellisuudessaan kokea sen esimerkiksi niin että asiat ilmenevät ajatuksista konkreettisiksi aiempaa nopeammin. Kaikella on oma värähtelynsä, kasvien värähtely-ympäristö on sellainen että se stimuloi niitä kemiallisia alkuaineita yhtymään jotka ns. elottomassa aineessa ovat olleet inerttejä. Kasvin kasvun aikaansaavat ka

Untitled

Kehitystämme ihmisinä voidaan hahmottaa kulloinkin vallitsevien uskomusten perusteella. Kehityksen tietyssä vaiheessa yksilö tulee tietoiseksi toimintamotiiveistaan ja jaottelee ne tietoisuudessaan itsekkäisiin tai epäitsekkäisiin, ja yleensä tekee selvän valinnan jomman kumman välillä. Tämä on 3. ulottuvuuteen sijoittuva ilmiö ja usein näemme kuinka hyvin negatiivisesti polaroitunut yksilö eli ihminen jonka toimintaa kuvaa kaiken kontrollointi muuttuu suhteellisen lyheyssä ajassa positiiviseksi. Voimakas polaroituminen tarkoittaa myös suurta potentiaalia. Myöhemmin tietoisuus muovautuu niin ettei eroa itsekkään ja epäitsekkään välillä koeta sillä henkinergia alkaa näyttäytyä osana tietoisuu

lelut

Meidän on hyvä pitää itsemme tietoisina siitä millaista elämä on eri puolilla maapalloa mutta kun käytämme internettiä tai televisiota meidän on hyvä huomioida omat tuntemuksemme siitä kuinka se vaikuttaa tasapainoomme ja tietoisuutemme. <3

virtaa

Meidän on mahdotonta pukea sanoiksi henkenä hahmottamiamme konsepteja mutta voimme käsittää tietystä keskuksesta, kuten galaksin keskuksesta jatkuvana suuntautuvan, eräänlaisen potentiaalivirran jonka osasilla on vapaa tahto muodostaa erilaisen tietoisuuden omaavia luomuksia kuten aurinkokuntia tai ihmisen, jotka toimivat myös luomiskeskuksina jollekin uudelle. Tietyssä pisteessä virran osaset tulevat itsestään eli ns. luojasta tietoiseksi ja virta kääntyy takaisinpäin kooten jälleen itseensä, eräänlaisen henkisen gravitaation vetämänä. Rakkaus voidaan kokoea ilmiönä tai luomuksena joka syntyy siitä että kaikki virran osaset ovat osa tuota samaa virtaa. Ihmisenä ns. henkisessä kasvussa onkin

simppeli homma

Uudessa henkienergiassa huomio on enemmän omassa tietävässä kehossa kuin erilaisissa mentaali ja tunneympäristöissä kehon ulkopuolella. On tärkeää ettei kukaan kontrolloi toisen kehoa esimerkiksi tunne-energian avulla. Erottuminen kollektiivisesta tietoisuudesta mahdollistaa toimimisen omista lähtökohdista ja näemmekin kuinka hyvin korkean tietoisuuden ja "enkelimäisen energian" omaavien ihmisten energia voi tulla esille toimintaympäristöissä joissa he ovat sen joutuneet aiemmin piilottamaan. Näin myös eri tavoin tapahtuva itsen ulkopuolisten energioiden kanavointi jää pikkuhiljaa pois. Ihmiset myös voivat samaistua toisiinsa henkitasolla ja luovat itse todellisuutensa sillä he eivät koe ole

Auta ?

Sielunenergiassa monet hyvin tietoiset ihmiset ovat eksyneet omistaessaan elämänsä toisten auttamiseen sillä näin monet ovat tulleet hyväksikäytetyiksi ja sulkeneet itsensä. Tällä hetkellä maanpäällä vallitsee tietysti vielä todellisuus jossa suuri osa avun pyytäjistä ei apua tarvitse, ja ne jotka tarvitsevat eivät sitä pyydä. Yleensä avunannosta kieltäytyminen on paras apu sen sijaan että altistaisi itsensä avunpyytäjän todellisuudelle ja kokemukselle, sillä jokaisen on ensisijaisesti itse kyettävä saamaan oma elämänsä tasapainoon, eikä hakea lohtua kenenkään toisen energiasta. <3

ET kamaa

Kymmenillä eri ns. galaktisilla roduilla on ollut vaikutuksensa maanpäälliseen kehitykseen ja jos henkilöllä on laaja henkinen tietoisuus eli henkinen tausta universumin eri kolkissa voi hän aktivoida eri tilanteissa hyvin erilaisia suhtautumistapoja ja energioita. Se on tietysti etu jos meillä on suuri liikkumavara tietoisuudessamme ja ulottuvuuksissa, tilanteen mukaan. Muut voivat tietysti olla hieman varpaillaan jos eivät osaa ennalta arvioida henkilön suhtautumistapaa tilanteessa, tai ovat omassa tietoisuudessaan lokeroineet hänet jonkin tietyn energian alle. <3

Unien tekijä

ihminen voi olla tasapainossa ainostaan jos sydänkeskus, joka täyttää koko olemuksen ja kokemuksen on ainoa aktiivinen energiakeskus. Tietysti maanpäällisessä todellisuudessa on myös oleellista hallita se milloin avata ja sulkea sydän sillä useat ihmiset eivät osaisi omassa tietoisuudessaan samaistua mielikuvaan kauniista maanpäällisestä todellisuudesta. Se toteutuu kuitenkin vasta kun tarpeeksi monet ovet sen ensin mielissään, ja myöhemmässä vaiheessa konkreettisesti luoneet <3

kristallienergia

Ns. kristallienergia on kokonaisvaltaista, rehellistä ja suoraa siirtymävaiheen energiaa. Vanhassa energiassa edelleen investoidaan energiaa itsekkäistä syistä erilaisten, ei toimivien järjestelmien ylläpitoon, ja jopa sen totuuden piilottamiseen että ne eivät palvele kokonaisvaltaista ja tasapainoista kehitystä. Vaikka kristallienergia onkin hyvin sallivaa eikä investoi energiaa asioihin joihin ei voi vaikuttaa on hyvin mielenkiintoista seurata tulevan vuosikymmenen muutosta kun kristallienergia alkaa vaikuttaa yrityksissä ja yhteisöissä. Yhtä mielenkiintoista on seurata kristallienergiaa kantavia sielunaurassa toimivia ihmisiä jotka näyttävät todella hallitsevan maanpäälliset olosuhteet, o

rakennuspalikat

Aluksi vallitsi "kaaos" jonka aikana tuli ja ilma muodostivat muodostumattoman. Ilma puhalsi ja tuli poltti, energisoi sitä mikä oli tulossa. Vesi oppii tulemaan mereksi, järveksi, joeksi ja maa oppii muodostumisen tarjoten mahdollisuuden jollekin tulevalle. Kaikki luotu eli koettu muodostuu elementeistä. Hengen elementti on tuli mutta nyt hengen ja materian yhtyessä maapallo hallitsee kaikki elementit. Jos elementeistä muodostuneena ihmisenä haluaisimme luoda jotain, tekisimme sen elementeistä. <3

Metsässä

Vaikka se ehkä onkin historiamme muistin ulottumattomissa niin ennen metsästimme eläimiä ruuaksi käyttämällä ajatusenergiaa ohjailemaan eläimien liikkumista. Jokainen onkin varmasti kokenut kuinka joku paikallaolijoista sanoo ääneen asian jota itse juuri ajattelimme. Ei välttämättä siksi että hän olisi varastanut meidän ajatuksemme vaan ehkä itse luimme hänen ajatuksensa. Onkin tärkeää pitää omat ideat itsellään ja toteuttaa ne ellei halua että joku toinen toteuttaa ne, ehkä itsekkäistä lähtökohdista. Etenkin Uranus ihmiset ovat telepatian mestareita ja voikin tuntua kuin päätämme säteilytettäisiin joka puolelta kun Uranus ihminen haluaisi meidän tekevät jotakin, ja vaatiikin usein todellist

Mieletöntä

Historiamme muilla planeetoilla vaikuttaa osaltaan siihen kuinka määritämme itseämme ja kuinka olemme vuorovaikutuksessa muiden kanssa, voimme puhua ns. planetaarisesta mielestä. Joku voi esimerkiksi olla perusluonteeltaan kiltti koska on viettänyt aikaa Plejadeilla, joku toinen hyvin arvosteleva Orion taustansa johdosta, joku voi reagoida salamannopeasti koska on Arcturukselta ja joku toinen voi olla välittömästi valmis nostamaan nyrkit pystyyn vain koska on viettänyt aikaa Marsissa, jne. Edellä mainittujen toimintamallien ilmenemiseen vaikuttaa tietysti se kuinka tasapainoisesti käytämme vasenta ja oikeaa aivopuoliskoamme. Mielessä on myös usein osia joihin planeettaenergiat eivät vaikuta.

vastaus

Universumi on ääretön systeemi jossa kaikella on oma paikkansa, taustansa, kokemuksensa ja omat preferenssinsä. Voimme ihmiskehossa olla muiden kanssa täysin eri mieltä mutta kun tiedostamme että olemme samasta lähteestä niin asioiden ympärille ei ole tarvetta luoda negatiivista energiaa. Ihmisinä ollessamme meidän on tietysti hyvä arvioida pääasiassa omia motiivejamme, toimintamallejamme ja tarpeitamme. Asettaessamme kysymyksen "Haluan tietää totuuden" löydämme vastauksen joka ei välttämättä ole niin kaunis kuin ennalta kuvittelimme mutta varmasti enemmän kuin tyydyttävä. <3

edistystä

Kehomme tietoisuuden kasvaessa emme tarvitse elektronisia laitteita jotka kertovat milloin meidän tulee syödä, olemmeko nukkuneet hyvin tai olemmeko vaikkapa altistaneet kehomme stressille. Tahdonvoimaa käyttämällä voimme tietysti suorittaa paljon mutta jo kristallitasolla kehomme tekee meidät selväksi tietoisiksi jos emme ole huomioineet omia tarpeitamme tai millainen ravinto kunakin päivänä tukee parhaiten tasapainoa. <3

vetovoimaista

Kun ihminen luo tietoisesti ja tasapainoisesti ilman tiedostamattomia energeettisiä yhteyksiä niin ns. vetovoiman laki menettää merkityksensä <3

starseeds

Nykyisin tänne maapallolle syntyvät ovat yhteydessä henkitietoisuuteensa kehonsa kautta joten nuoret eivät ole niin kiinnostuneita ulkopuolisista, kaukaa universumista tulevista "hyperhenkisistä" vaikutteista, elleivät ne ole synkronissa maapallon oman energian kanssa. Monien vanhempien, hyvin tietoisten ja kaukaa universumista saapuneiden ihmisten taas voi olla hankala samaistua ajatukseen että maapallo on universumin henkisin paikka ja aktivoida fyysisellä tasolla maan energia itsessään. Tietysti maapallo on myös tulevaisuudessa paikka jonne syntyessään jokainen unohtaa olevansa jumala ja moni ihmistietoisuudellaan valitsee tiedostamattomuuden, mikä ei ole sen huonompi tai parempi valinta

Sinä

Siirryttäessä sielunenergiasta henkienergiaan jokaisen tulee yksilöityä henkilökohtaisella tasolla niin että voimme olla tukevasti omassa energiassamme, tilanteessa kuin tilanteessa. Tähän liittyy erottuminen kollektiivisesta tietoisuudesta 5. ulottuvuuden kristallitasolla. Syntyvät lapset erottuvat jo hyvin nuorina äitinsä energioista, ja tulevat tietysti toimeen omillaan kunhan kasvuympäristö on turvallinen. Kukaan ei saa kontrolloida toisia käyttämällä tunnenergiaa, eikä kukaan saa ottaa vastuuta toisen tekemisistä tai tukea energeettisesti kulissien takana jos yksilö ei itse ota vastuuta tekemisistään. 12. ulottuvuudessa kristalliyksilöt muodostavat ns. kristalliverkoston joka syntyvillä

juokse

Kanssakäyminen ihmisen kanssa on reilua kun molemmille jää hyvä fiilis. Jos meille jää toistuvasti huono fiilis oltuamme kanssakäymisessä jonkun henkilön kanssa tai joku toistuvasti yrittää saada huomiomme niin meidän kannattaa sulkea ko. henkilö kokonaan pois tietoisuudestamme, ellemme sitten tietoisesti halua tukea häntä toimissaan tai auttaa eteenpäin. <3

tieteellinen selitys

Jokainen "tiedemies" tai -nainen tietää että tiede havaitsee asioita, ei selitä niitä. Olisi länsimaisen tiedekäsityksen vastainen lähtökohta omata ennalta käsitys jonkin havaitun ilmiön muodostumisesta. Havaitsemme esimerkiksi että havaittu materia on 99.99999...% tyhjää tilaa ja että siitä muodostuneiden kappaleiden, vaikkapa maapallon ja kiven välillä on näkymätön köysi joka vetää niitä toisiinsa mutta emme selitä mikä tuon voiman muodostaa ja ylläpitää sitä. Havaitsemme että tuon kiven yksittäinen atomi koostuu osasista joilla jotkin laitteemme havaitsevat partikkelimaisen, ja toiset aaltomaisen, värähtelevän käyttäytymisen. Havaitsemme että kaikki kokemamme on vuorovaikutuksessa keskenä

Recent Posts
Archive