gold

Kultaisen energian aktivoiduttua kehossa voi tuntua että pystymme luomaan melkein mitä tahansa ja vieläpä ennennäkemättömillä tavoilla. Onkin tärkeää että tasapainoinen kristallienergia toimii kultaisen energian rinnalla jotta sitä käytetään positiivisesti. On tietysti ok että ihminen ei tiedä mistä tai miksi on maapallolle tupsahtanut mutta kultaiseen energiaan ole oikeutta jos toimintamotiivit ovat hyvin lyhytnäköisiä eivätkä huomioi koko maapallon etua. Meillä ei tietenkään ole myöskään automaattisesti oikeutta käyttää toimintavoimaanne esimerkiksi siihen että nostamme muita heidän mahdollisesta kurjuudestaan, sillä kaikki täällä perustuu vapaaseen tahtoon. <3

rauhaa

Maanpäällä rauha ei tarkoita ettemme kohtaisi hyvin hajottavia energioita ilmaisevia yksilöitä vaan sisäistä tasapainoa noissa tilanteissa. <3

Untitled

Monia sukupolvia nähneet vanhemmat ihmiset voivat varmasti selvästi havaita nykyisten lasten energeettisen eron aiempiin sukupolviin verrattuna sekä lasten hyvin suoran, yksinkertaisen ja rehellisen toimintatavan. Joskus oman sukupolvemme vanhemmat, jotka ovat usein itse osallistuneet rakentamaan yhteiskuntaa jossa vastaus on usein ostaminen, arvostelevat nuorempia sukupolvia. Meidän tulisi kuitenkin miettiä kuinka itse edistämme positiivista ja kestävää kehitystä maapallolla ja varmistamme hyvät elinolosuhteet tulevaisuuden lapsille. <3

siivouspäivä

Voimme ehkä joskus tuntea kuin päätämme pommitettaisiin nuolilla tai negatiivisilla ajatuksilla. Voimme huomata tämän esimerkiksi liikenteessä tai työpaikoilla jos ympäristössämme on negatiivisia ihmisiä. Usein kyse onkin juuri siitä että joku lähettää suuntaamme hyvin negatiivisia ajatuksia ja voimmekin kokea helpotuksen vasta kun siivoamme oman energiamme muiden energioista. Voimme vaikkapa lähettää muiden ajatukset ja tunteet takaisin heille itselleen jolloin heille tarjoutuu oman kokemuksen kautta mahdollisuus opetella ottamaan vastuu omista ajatuksistaan. Vaikka olemmekin kaikki samasta lähteestä niin jokaisella on täällä vapaus valita kuinka yksilönä energiansa suuntaa, joka tapaukses

älyä

Luova toiminta mahdollistuu kun molemmat aivopuoliskot toimivat tasapainoisesti eli intuitio informoi älykkyyttä. Kun henkienergia integroituu osaksi fyysistä järjestelmää emme tarvitse erilaisia työkalu kuten meditaatiota ajatustemme hiljentämiseksi sillä koko järjestelmä puhuu samaa kieltä. <3

kissa

Sielunenergiassa voitiin kaikki intensiiviset kokemukset hahmottaa katalyyttina henkilökohtaiseen kasvuun. Jos ne jätettiin huomiotta eli tietoista päätöstä suuntaan tai toiseen ei tehty oli se energeettisesti otollista maaperää esimerkiksi sairauksille joissa keho hyökkää itse itseään vastaan. Henkienergiaan siirtyessään oppilaasta tulee opettaja ja oma järjestelmä voi reagoida hyvin voimakkaasti esimerkiksi jos jonkun toiminta on täysin itsekästä sillä yksilön on lähes mahdotonta olla huomioimatta omaa totuuttaan. Tällöin asian päälle ei kannata lyödä rakkausleimaa vaan ehkä vaikkapa nostaa suureen ääneen kissa pöydälle, sillä se on osa omaa tehtävää. Henkienergiassa yksilö automaattisesti

kristalli

Kristallin sisäinen rakenne on täysin järjestäytynyt ja eheä, vaikka se voikin sisältää useita alkuaineita. Se siirtää säteilyä/energiaa hyvin kirkkaasti ja kauniisti. Kun kristalli on täydellisesti kristalloitunut se ei sirpaloidu tai hajoa, sillä se on hyvin vahva ilman pienintäkään ponnistusta eheyden ylläpitämiseksi. <3

selviytyjät 2.0

Kun ihmiskunnan energia päivittyy tulevina vuosikymmeninä kristallienergian kautta kultaiseen energiaan niin eräänä kauniina päivänä maailma näyttää hyvin erillaiselta, sillä usein itsekäs tai selviytymiseen keskittyvä energia korvautuu kokonaisvaltaisella ja uutta luovalla energialla. wau ! mikä tietoisuuden muutos. Jos esimerkiksi yritykset vain näkisivät toisensa kilpailijoina rakentaisimme helposti maailmaa jossa myös ihmiset keskittyvät kilpailemaan taloudellisesta edusta ja unohtavat kaiken oleellisen. <3

integrointia

Monet henkiset opettajat puhuvat omien tunteiden merkityksen ymmärtämisestä sillä ne ovat kompassi kohti tasapainoa, joka on aina kaiken lähtökohta. Täysin tasapainossa oleva yksilö ei koe tunnepohjaisia reaktioita toisten aloitteisiin, vaikka toinen uhkaisi henkeä. Tällöin hän voi luoda itse, ja hänellä olisi tietysti myös paljon annettavaa uhkaajalleen. <3

Recent Posts
Archive