kohtalo

Kohtalon käsite on pitkään kuulunut maanpäälliseen kokemustodellisuuteen sillä hyvin erilaisen tietoisuusrakenteen omaavien ihmisten toimiminen yhdessä on vaatinut ohjausta. Uudessa järjestelmässä ihmiset suorittavat paljon vapaammin "kohtaloaan" ja luovat usein hyvin uudenlaisin tavoin yhteistä kohtaloa <3

valkoinen

Jos havaitsemme maapallolla vallitsevaa kokemustodellisuutta niin sielunenergiassa ihmisten ajatukset ja toiminnot vaikuttavan toimivan synkronisesti, kollektiivisesti kehittyen. Henkienergia taas jättää huomiotta vanhoja toimintamalleja sekä tunteita ja suuntautuu paljon laajemmin kokonaisuuteen sekä yksilöön. <3

kehossa

Hyvin henkisesti tietoiset ihmiset voivat tuskin koskaan täysin samaistua maapallolla vallitsevaan tietoisuuteen sillä heidän henkenä muissa universumeissa kokemansa todellisuudet poikkevat maapallolla vallitsevasta tietoisuudesta. Oman tietoisuusrakenteen ja energian päivittäminen antaa heille kuitenkin toimintavoiman ja tekee kehossa olosta mukavampaa. <3

ohitus

Nykyisessä kehorakenteessa kaikilla on mieli, yhtenäistä käsitystä oikeasta ja väärästä ei ole ja eri puolilla maapalloa on omat pilkkuvirheensä ja pukeutumisetikettinsä. Tietoiset ihmiset tiedostavat oman mielensä uskomukset ja loistavat niiden läpi. <3

kulta

Maapallolle kuuluvan, ikuisuuksia piilossa olleen luomisvoiman aktivoitumisen edellytyksenä on että otamme huomioon itsemme ja kokonaisuuden eli ihmiskunnan edun. Ei ole oikein marssia toisten sotiin. <3

kaunista

Kun seuraamme suurvaltojen johtajien varmasti tarkoituksenmukaista ja tarkoitushakuista kommunikointia niin voi jäädä mielikuva ettei taustalla vaikuttavia motiiveja tuoda esille ja että asioista luodaan erilaisia vaikutelmia eri suuntiin. Tämä ainakin muuttuu kun paljon yksinkertaisemmalla, rehellisemmällä ja kokonaisvaltaisemmalla energiajärjestelmällä varustetut yksilöt alkavat hoitaa asioita jolloin ne ja he tulevat esille sellaisina kuin ovat. <3

herääminen

Usein hyvin henkisesti elämään suhtautuvat ihmiset odottavat että muut "heräisivät" tiedostamaan oman olemassaolonsa luonteen. Jos katsomme kuinka ihmiset vapaata tahtoaan käyttävät voimme olla varmoja että niin ei tapahdu. <3

pyhä

Fyysinen keho on henkisyys, hengen maanpäällinen edustaja. <3

opettaja

Luoja oppii ihmisiltä. Kun sen osanen unohtaa todellisen luonteensa niin vapaasta tahdosta syntyy moninaisia luomuksia ja kokemustodellisuuksia, joita saamme maanpäällä todistaa. <3

Recent Posts
Archive