helppoa

Uudessa energiassa asiat ovat yksinkertaisia ja helppoja sillä kaikki on esillä juuri sellaisenaan. Aiemmin meidän ihmisten reaktiot ja toimintamotiivit olivat usein alitajuisia ja selviytymiseen keskittyneitä, mikä on tietysti myös syy siihen miksi kehitys tapahtuu pääasiassa sukupolvien vaihtuessa sillä jokainen tekee valintansa senhetkisestä tietoisuudestaan käsin ja usein valinnat eivät koske oman tietoisuuden päivittämistä. <3

tasapainoa

Vaikka hyvin korkeavärähteiset ihmiset välttävätkin useimmat bakteerien aiheuttamat sairaudet niin esimerkiksi virusten aiheuttamat flunssat kuuluvat tulevaisuudessakin maapallolla vallitsevaan tasapainoon ja jotkut alkuperäiset rokotteet auttavat ihmisen immuunijärjestelmää, joka ei vielä ole kovin älykäs. <3

Avenue of the baobabs

Ihmisen kehittyessä pääasiassa sukupolvien vaihtuessa kehittyy myös primitiiviseltä vaikuttava vaisto joka huomio korkeamman totuuden ja kertoo pienimmätkin epätasapainot henkilöiden välisissä suhteissa. Näin erilaisten ihmisten on helpompi pysytellä erossa toisistaan eikä energiaa kulu turhaan erilaisiin vastakkainasetteluihin. Kukaan ei halua tulevaisuudessa aloittaa sotaa. Kristalli- ja kultaihmiset ovat hyvin tietoisia kanssaihmisten asemasta elämässään sekä omasta paikastaan maailmassa ja heille on ominaista hyväksyä muut mutta sulkea välittömästi sydän jos muiden toimintamotiivit eivät ole puhtaat, ja keskittää energiansa johonkin muualle itseä ja/tai kokonaisuutta hyödyttävään toimint

ajatus

Rakkaus ja myötätunto ovat tietysti asioita joita meidän tulee itsellemme ja muille jakaa mutta kun ajattelemme toista asetamme oman energiamme hänen energiansa päälle, minkä herkät ihmiset selvästi tuntevat. Se voi tietysti tuntua taivaalliselta tai kidutukselta, tai kaikkea siltä väliltä. Monet huomionhakuiset ihmiset eivät osaa kunnioittaa toisten rajoja, saatikka jakaa rakkautta ja myötätuntoa, vaan ovat hyvin tarmokkaita muiden energioilla. Siksi meidän kannattaa pitää ajatukset omassa kehossamme, ellemme sitten ole täysin tietoisia siitä mihin ajattelemamme henkilö energian käyttää, mikä on suhteemme häneen ja halua tukea häntä toimissaan. Jos tunnemme muiden ajattelevan meitä on tiety

taustakuva

Ihmisen uudet energiarakenteet ovat dynaamisia, tietoisuudella on omaan järjestelmään voimas vaikutus ja ihmiset voivat näin itse helposti rakentaa persoonallisuuttaan. Esimerkiksi kristallilapsien mahdollinen nuoruuden negatiivinen leimautuminen korvautuu nopeasti uusilla malleilla heidän kypsyessään ja AuraTransformaation(TM) käyneet aikuiset muuttuvat suhteellisen nopeasti hyvin tasapainoisiksi, ujoista tulee ulospäinsuuntautuneita ja ulkoisesti keskittyneet henkilöt saavat hieman henkisemmän kokemustodellisuuden. <3

jumala

Vaikka ihminen edustaakin jumalan olemusta täällä maan päällä niin kaikki sen osaset eivät tietysti ole yhtälailla kauniita. Täällä ei kuitenkaan vallitse konsensusta siitä mikä on oikea tai väärä, tai mikä on sopivaa ja mikä ei. <3

rakkaudella

Kun tietoisuutemme on täysin puhdas voimme kokea syvän tasapainon ja pyyteettömän rakkauden. <3

just do it

Tapamme käsitellä energiaa riippuu tietoisuudestamme mutta usein asioiden ympärille jää leijumaan energiaa jota ei ole kovin tietoisesti suunnattu. Voimme päättää tehdä jonkin asian, tai tehdä päätöksen sen tekemättä jättämisestä. Jos aistimme että aika päätöksen tekemiseen ei vielä ole oikea voimme tietysti tietoisesti jättää asian odottamaan ja luottaa siihen että aika päätöksen tekemiseen kyllä tulee. <3

syntymä

Vaikka asioilla onkin aina merkitys henkisellä tasolla niin kokonaisuutena maapallon väkiluvun kehitys ei ole mitenkään sattumanvaraista, ihmisillä on vapaa tahto valita kuinka paljon meitä tänne syntyy. <3

luota

Tällä hetkellä maapallolla kokemassamme todellisuudessa toimintaympäristömme energiat ovat moneen suuntaan vääristyneitä ja poikkevat aina siitä kuinka tietoiset ihmiset kokevat ihmisyyden merkityksen. Tietoisten ihmisten onkin tärkeää luottaa itseensä eikä antaa muiden hyvin moninaisten, usein itsekkäiden ja selviytymiseen keskittyneiden tai pienen ryhmän etua ajavien toimintamotiivien vaikuttaa itseensä. Tärkeintä on tietysti opettaa lapsia luottamaan itseensä. Lapsilla on aina yleensä meitä vanhempia päivitetympi energia ja jokaisella heillä on omaan järjestelmäänsä kirjoitettu elämäntehtävä joka aina varmasti ylittää useimpien vanhempien käsityskyvyn rajat tavalla tai toisella. <3

kädet

Monet hyvin tietoiset ihmiset inkarnoituvat maapallolle harvoin. Ihmiskokemukseen ja genetiikkaan liittyy paljon ns. sattumanvaraisuutta ja he tuntevat olevansa vankina ajassa sekä ihmiskehossa. Heillä on kuitenkin täällä tehtävä ja he voivat nauttia elämästä täysin vasta kun hyväksyvät erilaisuutensa ja alkavat konkreettisesti vaikuttaa omassa toimintaympäristössään. <3

Recent Posts
Archive