joulurauhaa

Ihmisten tunteet ja ajatukset rekistöröityvät maapallon energiakenttään. Pohjoinen onkin luonnon ääri-ilmiöiden osalta turvallinen paikka elää, sillä täällä ihmiset eivät juurikaan halua esimerkiksi sotia keskenään. Fyysikot käyttäisivät termejä koherenssi ja kvantittunut lomittuminen. Herkät ihmiset aistivat sen ilmassa ja materiaalisemmin kokemustaan elävät konkreettisemmin. Joukko ihmisiä voi vaikuttaa myös säähän. Tänään, kun ihmiset ovat jo orientoituneet joulun viettoon on ympäristössä harvinaisen levollinen energia, jonka toivoisi joskus jatkuvan läpi vuoden. Alla kuva pihamaalta. Nyt kun globaalisti koemme jatkuvaa värähtelytaajuden nousua on tietysti hyvä että meillä on paljon tieto

joulutarina

Noin 2000 vuotta sitten Jeesus, johon monet tänäkin päivänä ovat yhteydessä päivittäisessä tietoisuudessaan, ilmaisi itseään niin että uhrasi oman ihmiskokemuksensa ja kehonsa jotta muut ymmärtäisivät oman potentiaalinsa. Osaammeko kuvitella millaista rohkeutta se vaatii ? Jeesus oli aikansa radikaali ja tietoinen siitä etteivät useimmat osaa samaistua häneen. Jos mietimme miten se nyt 2000 vuotta myöhemin on vaikuttanut ihmisten päivittäisiin valintoihin ja maailmanmenoon, voi se herättää ristiriitaisiakin tunteita mutta tänäkin päivänä vaatii varmasti rohkeutta ilmentää oma potentiaalinsa. Rohkeutta. <3

matskua

Tiheä fyysinen materia ja keho ovat harvinaisuuksia joista saamme maapallolla nauttia. Voimme vain ihastella eläimiä ja luontoa sekä kaikkea kaunista jota olemme itse materialisoineet. Esimerkiksi muovit ovat materiaaliryhmä joka lisää hyvinvointiamme hyvin monella tapaa. Tietysti meidän tulee tehdä materialisointimme kestävästi. <3

ajatus

Vallitsevan tieteellisen käsityksemme mukaan voimme hahmottaa kaiken liikkeellä olevana energiana, joka ei häviä mutta voi muuttaa muotoaan. Monet tiedostamattaan hyödyntävät erilaisia värähtelyn taajuusjakaumia joita esimerkiksi värit, äänet ja tuoksut edustavat. Ehkä on hyvä silloin tällöin käyttää hieman energiaa sen hahmottamiseen kuinka ja mitä esimerkiksi ajatuksillamme energisoimme, ja mitä siitä voi seurata. <3

tietoisuusulottuvuudet

1., 2., ja 3. maanpäällinen tietoisuusulottuvuus kuuluvat sielunenergiassa koettuun henkilökohtaiseen kokemusperäiseen kehitykseen. 4. ulottuvuudessa yksilön on mahdollista vapautua aiempiin maanpäällisiin kokemuksiin liittyvästä energiasta ja siirtyä henki- eli tulielementin 5. ulottuvuuteen ja kuunnella oman elämänsä suhteen ainoastaan omaa sisäistä ääntään. Siirtyminen voi tapahtua esimerkiksi AuraTransformaationTM tai muiden tietoisuuden laajentamistekniikoiden kautta. 6. - 9. ulottuvuuden elementit integroituaan yksilö tulee muille näkyväksi henkis-fyysisenä olentona omien elämäntehtäviensä kautta. 9. ulottuvuudessa yksilö tuntee ensimmäistä kertaa itsenäisyyden muiden ajatuksista, tunt

Ratkaisu

Kaikkiin maapallolla koettuihin ongelmiin on olemassa yksinkertainen ja kestävä ratkaisu. Moni ei kuitenkaan ymmärrä sitä, saatikka ole valmis elämään niiden mukaisesti. Sielunamaisemassa ihmiset kehittivät henkilökohtaista viisautta hitaasti ja usein tiedostamatta sitä. Tulemme näkemään ratkaisut kun kristallilapset ovat aikuisia ja yhdessä ottavat ne käyttöön. <3

Pidä hauskaa

Maapalloa suunniteltaessa haluttiin luoda jotakin ennen kokematonta. Syntyi, usein tiedostamattomien luojien luomuksena, mitä eriskummallisin paikka jossa helvetti, taivas ja kaikki siltä väliltä on fyysisesti koettavissa. Täällä on ihmisiä eri puolilta universumia, osa viihdyttää itseään väkivallalla, osa kauneudella, hyvyydellä, rakkaudella... tänään ja huomenna. Maapallolla yleinen tietoisuuden taso kapenee ja laajenee pidemmissä sykleissä joiden aikana on käynnissä monia henkitasolta aloitettuja projekteja, joista moni ei johda mihinkään. Tällä hetkellä elämme hyvin tiedostamatonta sykliä jossa kenenkään joka haluaa elää täällä mielekkään elämän ei tule odottaa että muut niin valitsisiva

lisää rikkautta

Rakkaus on tietysti kaiken lähtökohta mutta raha lienee ihmisen paras keksintö sillä se mahdollistaa erilaisten elämänlaatua lisäävien taitojen ja tietojen jakamisen ja hyödyntämisen. <3

arvokasta

Kristalliyksilöiden energiarakenne on hyvin suora, herkkä ja vahva joten lasten kanssa ilmenevät ongelmat tulevat vastaavasti esille paljon aiempaa voimakkaammin. Yhteiskunnan kannalta näillä lapsilla on varmaankin valtavan suuri merkitys sillä se pakottaa aina aikuiset ajattelemaan ja toimimaan täysin uusilla tavoilla. <3

Tuotos

Erilaiset hengen tuotokset kuten musiikki, taide tai tekstit edustavat energioita joihon taiteilijalla on yhteys omassa järjestelmässään. Nyt valtavirtaa edustavassa kristallienergiassa yksilöt ympäröivät itsensä usein hyvin kauniilla äänillä ja väreillä. Indigoaurassa jossa yhteys henkienergiaan kulki tasapainokehon läpi nuoret usein kuuntelivat huomattavasti voimakkaampaa musiikkia joka energisoi heidät. <3

itsenäisyyttä

Vaikka vapaa tahto ja ihmisten erilainen tausta vaikuttavatkin niin eloa ja oloa täällä on ohjattu erilaisten energioiden avulla. Henkienergiassa oman sisäisen totuuden mukaan toimiminen ja henkinen yhteenkuuluvuuden tunne menee kuitenkin edelle ja yksilöt ovat vapaita monista esimerkiksi sielunenergian kautta asetetuista henkilökohtaista näkemystä ja kokemusta ohjanneista "rajoitteista". Näin ihmiset toimivat sujuvasti ja rakentavasti erilaisten rajojen yli sillä tuleehan meidän aina toimissamme huomioida myös maapallo ja ihmiskunta kokonaisuutena <3

hauskaa itsenäisyyspäivää

Ihmiskunta toimii itsenäisesti maapallolla ja aikuiset voivat omalla avoimuudellaan ja hyväksynnällään rohkaista lapsia kohtaamaan tasapainoisesti muut maailmankansalaiset, kansallisuudesta tai henkilökohtaisista näkemyksistä riippumatta. <3

Recent Posts
Archive