Maassa maan tavalla

Maan päällä olisi hyvä olla ja elää tasapainossa. Miksi päivitellä syntyvyyden laskua jos ylikansoittuminen on ongelma. Jos halutaan pitäytyä järjestelmässä joka toimii ainostaan väestön kasvaessa niin kyse lienee ainoastaan siitä kuinka haluamme hoitaa maahanmuuton ? <3

Some sekosi

Kun laajennamme tietoisuuttamme olemaan tasapainossa kaiken olemassa olevan kanssa niin meidän on jatkuvasti tiedostettava että nykyinen käsityksemme on kohta jo vanha totuus. <3

Usko

Uskonnoissa esitettyjen tapahtumien ja tieteen välillä ei ole ristiriiaa sillä henkisyys ja tiede on sama asia, vaikka uskomuksia monelle ovatkin. <3

Lause

Uudessa energiassa retoriikka jää vähemmälle sillä kaikki on esillä sellaisena kuin on. <3

tulkkaus

Usein näkee kuinka uusi ja vanha aurarakenne kaipaisivat tulkkia välilleen. Aiemmin henkilökohtainen kehitys sovitussa ympäristössä oli yleensä takoituksenmukaista kun taas nykyään on luonnollista huomioida globaali tasapaino. <3

taloutta

Olemme jo pitkään ymmärtäneet että bruttokansantuotteen (BKT) käyttö mittarina johtaa ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta huonoihin päätöksiin. BKT ei mittaa taloudellista hyvinvointia vaan tuotannon määrää. BKTn käyttö johtaa siihen että talous- ja yhteiskuntajärjestelmää ohjaavat vääristyneet signaalit siitä, mikä on todella arvostettua ja tärkeää. Stop it please. <3

kokonaisuus

Vaikka kristalliyksilöt ja -ihmiset usein peilaavatkin hyvin suoraan toimintaa ja ajattelua jota voisi uudelleen harkita niin he hahmottavat asioita aiempaa kokonaisvaltaisemmin ja toimivat konkreettisesti. Emme voi enää esimerkiksi keskittyä selviämiseen tai rahan ansaitsemiseen jos se samalla vaarantaa puhtaan ilman, veden tai ravinnon toisella puolella maapalloa. Ovathan ne kaikelle elolliselle ne oleellisimmat asiat. <3

onnea ja menestystä

Henkisellä tasolla on tarkoituksenmukaista että maapallolla vallitsee kaaos jossa moni asia tapahtuu ilman tarkoitusta. Aiemmin ns. vetovoiman lakina koettua ei enää ole joten ilmentämistekniikoiden sijaan arjessa kannattaa käyttää omaa vaistonvaraista intuitiotaan. <3

vapaus

Sielunenergia hierarkioineen on ollut oleellinen osa maapallon historiaa ja sinällään tehokas, joskin monelle tuskallisen hidas tapa ohjata kehitystä. Nyt jokaisen tulee omaksua vapaa henkienergia jossa yksilön oletetaan olevan tasapainossa, pitävän huolta omasta energiastaan ja huomioivan kokonaisuuden. Erilaisten ryhmittymien vastakkainasettelu ei ole kovin tehokasta energian käyttöä. <3

vesi

Luotu/luoja sisältää kaiken olemassa olevan. Tasapainossa voimme tuntea sisäisen rauhan ulkoisista olosuhteista riippumatta. <3

Mesta

Koska olemme itse osa luojaa on se paikka mistä sitä kannattaa etsiä, jos haluaa. <3

tie

Sielunenergia, siihen kuuluva rakkaus, mahdollisuudet jne. on maanpäällinen ilmiö. Ainoastaan olemalla omaan henkienergiaansa yhteydessä ihminen voi tuntea olevansa kotonaan, myös maan päällä. <3

ulkoistaminen

Asiat joihin ihmisinä suhtaudumme intohimoisesti ovat usein niitä joista vallitsevassa todellisuudessa ideaalisti mutta harvoin on mahdollista tienata elanto. Emmehän niiden suhteen edes odota palautetta muilta. Rakkaus elämää kohtaan on kuitenkin sisäinen, sitä ei voi löytää ulkoisista olosuhteista <3

change

Vaikka ns. kristalliyksilöiden elämäntehtävä onkin usein ympäristössään uutta eivät he odota että maailman ympärillä pitäisi muuttua jotta he voisivat tuntea elävänsä täyttä elämää. <3

spirittiä

Uusissa energiarakenteissa henkienergia on suoraan kehoomme sidottu joten voimme ihastella henkienergian läsnäoloa myös monissa sellaisissa ihmisluojan tuotoksissa jotka aiemmin olivat mielen tuotoksia. <3

Laki

Sanotaan että mikään ei ole mahdotonta kunhan se noudattaa luonnon lakeja. Tiedämme että universumi on täynnä elämää, myös sellaista jossa vallitsevat erilaiset lainalaisuudet kuin meillä. Luonnollisesti emme havaitse kaikkea silmillämme jotka on luotu rekistöröimään kaista aurinkokunnan auringosta lähtöisin olevaa energiaspektriä joten näemme myös pimeää ainetta ja mustia aukkoja. <3

kokonaisuus

Maapallon energiarakenteeseen kuuluu olennaisesti ns. dualismi joka koetaan joskus myös näennäisenä vastakkainasetteluna, jos tavoittelee valoon löytääkin varmasti yhtäläisesti pimeyttä. <3

thrive

On monia tapoja auttaa ihmisiä mutta ei yhtään joka toimisi kaikille yksilöille. Historia tuntee monia jotka ovat jokainen tavallaan auttaneet ihmisiä löytämään oman voimansa mutta usein ihmiset ovat keksineet niistä uskontoja, joka usein merkitsee omasta voimasta luopumista. <3

satokausi

Bhutanissa hyvinvoinnin mittaamiseen käytetään bruttokansanonnellisuutta jonka mukaan kansakunnan hyvinvointi riippuu taloudellisen kasvun lisäksi monimuotoisesta ekosysteemistä sekä sosiaalisista ja poliittisista olosuhteista. Länsimaissa käytämme yleisesti esimerkiksi aidon kehityksen indikaattoria GPI, joka meillä Suomessa on ollut hienoisessa laskussa sitten -90 luvun. Usein onnellisuus korreloikin käänteisesti talouden kanssa ja meidän ei ainakaan tarvitse olla kateellisia paljon rahaa haalineille ihmisille sillä he ovat yleensä jääneet paljosta paitsi. Ylimääräisen rahan tienaamisessa ei ole tietysti mitään väärää, kunhan sen käyttää hyvin eikä anna rahalle itseisarvoa.<3

osat

Ihmisille on yksi maapallo mutta täällä synnytään hyvin erilaisiin olosuhteisiin ja uskomusjärjestelmiin. Meidän hyväosaisten keskuudessa kuulee joskus että globaalien ongelmien ratkaisu tulisi lähteä toiselta puolelta maapalloa, mikä voi tietysti olla hyvä tekosyy olla välinpitämätön. Nykyisin on onneksi ns. hyväntekeväisyysjärjestöjä joiden konkreettista työtä ja tuloksia voi helposti seurata myös toiselta puolelta maapalloa. <3

Recent Posts
Archive