Sijoitus

Jokainen sijoittaa tienaamansa rahat sekä arvioi sijoituksen vaikuttavuutta omalla tavallaan mutta esimerkiksi pörssin kautta sijoitettaessa on vaikea tietää kuinka sijoitettu raha on käytetty ja miten se on vaikuttanut. Itselle yksi tuottavin pidempiaikainen sijoitus on ollut avustustapa jossa tuetaan kehitysmaiden lapsia sillä sijoituksen vaikuttavuutta yhteisössä mitataan, ja siitä raportoidaan säännöllisesti. Sijoutuksella on myös sukupolvien yli ulottuvia positiivisia kerrannaisvaikutuksia. <3

Konsepti

Autoritäärinen tietoisuus ajatustason kilpailuineen on pian menneisyyttä totuuden palaessa ihmisten sydämissä. Tietysti 0-6 ikävuoden välillä tapahtuva leimautuminen suuntaan tai toiseen tapahtuu sukupolvien välillä lapsien kopioidessa vanhempien käyttäytymistä. Myöhemmin elämässään he kuuntelevat aikuisia jotka heidän mielestään intuitiivisesti edustavat totuutta. <3

Muutos

Ilmastonmuutos on osa ihmiskuntamme lähitulevaisuutta ja kehitystä. Tietystä näkökulmasta kyse on myös puhdistuksesta jotta maapallo voi tuottaa tulevaisuudesssakin ravinnon ihmisille. Vaikka tulevaisuuden energiantuotannosta on laadittu monenlaisia skenaarioita niin kaikki ovat varmasti yhtä mieltä siitä että polttamisesta pikkuhiljaa luovutaan ja ekologisesti tuotetun sähkön osuus kasvaa. Energian toimitus- ja huoltovarmuus on tietysti iso kysymys säiden ääri-ilmiöiden voimistuessa. <3

Intuitio

Kaikki uskonnot ovat peräisin samasta lähteestä joten ne voivat aivan hyvin toimia sovussa rinta rinnan. <3

Poliittista peliä

En tunne kuinka politiikka toimii mutta on varmasti hyvin mielenkiintoista seurata kehitystä tulevina vuosikymmeninä kun nuoret, jotka eivät samaistu ideologioihin vaan edustavat kokonaisvaltaisempaa maailmankuvaa ja yksilökeskeisempää ajattelua siirtyvät päättäjiksi. <3

Kone

Laajalti uutisoitu kvanttitietokoneen käyttöönotto on iso harppaus tietoisuudessa sillä se haastaa käsityksemme todellisuudesta ja sen kuinka sitä ihmisinä hahmotamme. Myös DNA koostuu osin moniulotteisesta kvantittuneesta energiasta, johon kvanttimekaniikan kokeiden tavoin tietoisuus vaikuttaa. Sitä osaa emme tule mikroskoopilla näkemään, eikä se ole oleellista maanpäällisessä kokemuksessa. Sen sijaan tieteemme tulee todistamaan että DNA on muualta kuin maasta peräisin. <3

Amazon

On ihmeellistä kuinka kaataessamme sademetsiä jalanjälkeämme väistävät heimot jotka elävät niin tasapainossa maapallon kanssa, tai osana sen ekosysteemiä, että heidän elämästään ei jää edes jalan jälkeä. <3

Ennen oli

Maapallolla asiat ovat nykyään aivan yhtä hyvin tai huonosti kuin aiemminkin. Äärimmäistä väkivaltaa, kidutusta, rakkautta, kauneutta ja hyvyyttä riittää. Uudet energiat ovat kuitenkin aiempaa suorempia ja totuudenhakuisempia joten asiat tuodaan esille sellaisina kuin ne ovat. Tietysti uuden rakkauspainotteisemman energian edessä vanha energia yrittää usein taistella asemastaan, mistä syntyy rumaa jälkeä. <3

yksinkertaista mutta helppoa

Jos luovutamme viimeiset 10 vuotta käyttämämme kännykän lapselle saamme todennäköisesti seuraavan 10 tunnin kuluessa kuulla ominaisuuksista joita emme osanneet kuvitella. Pikanäppäimien käyttö koskee kaikkia rakennettuja järjestelmiä ja voimmekin odottaa että yhteiskunnan liike ja kehitys nopeutuu jatkossa huomattavasti. Meidän vanhempien tulee tietysti päättää oma roolimme siinä. <3

töissä

Kokemuksemme koostuu energiasta sen eri muodoissa joten jokainen tekee enemmän tai vähemmän tietoista energiatyöskentelyä, energioiden tunnistamista, ohjailua ja muuttamista, usein ajatusenergian avulla. Jokaisella on tietysti oma tietoisuus ja yhteys erilaisiin energioihin mutta maapallo on harvoja paikkoja jossa koemme tiheää ainetta ja energiat ilmentyvätkin usein lopulta fyysisenä energiana kokemusympäristössämme. <3

kotona

Koska asumme täällä pohjolassa tietynlaisessa lintukodossa on meillä suuri vastuu siitä mitä tapahtuu toisella puolella maapalloa, jossa ihmiset ponnistavat usein paljon huonommista lähtökohdista. <3

kerhossa

Etenkin kaikkien lasten yleinen elämäntehtävä tällä hetkellä on kopioida omaa energiaansa vanhemmille sukupolville joten energia vaikuttaa kaikkialla maapallolla. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan osaa samaistua uuteen energiaan ja globaaliin ajatteluun. Kun yleinen ympäröivä energia ei tue vanhaa joutuu se usein linnoittautumaan omiin kerhoihinsa, mikä valitettavasti usein lisää vastakkainasettelua. <3

Vastuu

Kristallienergia huomio yksilön edun ja kokonaisuuden, sen agendalla ei ole maailman parantaminen tai talousjärjestelmän romuttaminen. Kun uudet energiat saavuttavat talouselämän menee sekin tietysti uusiksi kun esimerkiksi sijoittaja arvio sijoituksensa vaikuttavuutta kristallienergian näkökulmasta. <3

50/60

Kestää satoja tai tuhansia vuosia jotta ihmiskunnan energiarakenteessa jo -80 luvulta alkanut muutos koetaan kokonaisuudessaan päivittäisessä arjessa. Vaikka nyt ihmiskunnan onkin aika ottaa itse vastuu kehityksestään ja ihmisten etsiä totuutta itsestään, niin henkitasolta sitä tietysti seurataan mielenkiinnolla. Tällä hetkellä mielipiteet siellä ovat ovat fifty sixty sen suhteen tulisiko maapallokokemusta jatkaa. Ei sillä että sieltä kenelläkään olisi lähtökohtaisesti oikeutta rikkoa ihmisen vapaata tahtoa vaan sen inhimillisen kärsimyksen takia jonka ihmiset toisilleen aiheuttavat. <3

Sillalla

Kun henkienergiaan liittyvä intuitio on kehon lähellä tilanteeseen liittyvä oikea ja väärä tunnetaan automaattisesti omassa järjestelmässä. Näin kaikki yhteiskunnassa nopeutuu ja fyysistä tai henkistä loppuunpalamista ei enää tapahdu. <3

Virta

Uudet energiat jotka virtaavat maapallolle esimerkiksi lapsien mukana auttavat luottamaan omaan sisäiseen tunteeseen asioiden välisistä yhteyksistä ja ottamaan vastuun omasta elämästä. Näin lapset, nuoret ja näitä energioita kantavat ihmiset suhtautuvat asioihin hyvin kokonaisvaltaisesti ja tekevät konkreettisesti aloitteita joita vanhemmat tai muut eivät usein osanneet edes kuvitella. <3

Pääasia

Kun tällä hetkellä luomme tulevaisuutta aivomme peilaavat nykyhetkeä menneisyyteen. Ne jotka ovat voimakkaasti ns. alitajuntansa ohjaamia vastustavat usein kaikkea uutta. Voimme myös kokea syntyvämme hetki hetkeltä uudelleen, sellaisina kuin haluamme. <3

ympärillä

Fyysinen kehomme on osa maapallon hienovaraista ekosysteemiä jonka hyvinvointia kaiken toiminnan tulee tukea. Talous, tiede ja ihmiset eivät ehkä aina näe kokonaisuutta mutta ympäristövaikutukset eivät ole mitään sivutuotteita, onhan meillä on vain yksi todellisuus. <3

grilli

Kristallilapset ja -aikuiset ovat lähtökohtaisesti täydellisessä sisäisessä tasapainossa mutta he voivat vaikuttaa hyvin itsepäisiltä, sillä he ovat sellaisia. He edustavat elementeistä puhdasta tulta ja tahdonlujuutta eivätkä ymmärrä hidasta ja monimutkaista elämäntapaa. Ihmiset olivat aimmin ajatusten, tunteiden ja päivittäisten toimiensa vietävinä mutta kristalli-ihmistä ohjaa sisäinen henkinen palo. <3

nobel

Indigoauran omaavan nuoren esiintyminen voi vaikuttaa hyvin provokatiiviselta ja monen aikuisen voi olla vaikea samaistua vahvaan itsetuntoon ja pelottomuuteen. Vaikka nämä nuoret tietävät että heidän tietoisuuspotentiaali on yleensä aikuisia suurempi ei heidän tietenkään tulisi käyttäytyä epäkunnioittavasti muita ihmisiä kohtaan. Jos he niin tekevät kyse ei kuitenkaan ole pahantahtoisuudesta vaan lähinnä voimattomuuden tunteesta jos aikuiset eivät reagoi epäkohtaan, jonka indigot varmasti tuovat selvästi esille. Vaikka näiden nuorten käyttäytyminen muuttuu auran kristalloituessa aikuisikään mennessä on kyse hyvin tarkoituksenmukaisesta evoluution vaiheesta sillä muuten monet ignooraisivat v

Recent Posts
Archive