Moti

Kaiken tekemisen motiivi tulee olla tasapainon ja ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Jos asioita katsottaisiin vaikkapa vain talouden kautta niin tasapaino ja ihmisten kokema hyvinvointi vaarantuisivat hyvin monella tasolla. <3

Eläimellistä

Myös eläimet ovat maapallolla mahdollistamassa kokonaisvaltaista tasapainoa. Seurana eläimet ovat tietysti parhaita, puhtaasti ja vilpittömästi omassa energiassaan mitä emme usein ihmisten seurassa aisti. Osa globaalia tasapainoa on tietysti myös eläinten osa ravintoketjussa, jos kasvissyönti tulisi kovasti muotiin niin viljelyalamme loppuisi nopeasti. <3

Kotona

Ihmisinä ollessamme aistimme kapean kaistan maapallon elämästä ja henkienergiamme ja planetaarinen taustamme/tietoisuuteemme on se mikä kullakin on. Myös ihmisen fyysisesti havaittava dna on risteytys. Yleisesti hyväksyttävään tietoisuuteen se tulee tieteemme kautta. <3

Virus

Luonnossa on paljon viruksia, tasapainossa sen ekosysteemin kanssa jossa ne elävät. Ihmisinä tasapainomme maapallon ekosysteemin kanssa voi olla hieman kyseenalainen. Todennäköisesti kaivamme jatkossakin uusia viruksia omaan systeemiimme ja kokonaisuus pyrkii kohti tasapainotilaa. <3

Kokonaisuus

Joku voi ajatella että ihmisen aurassa on kyse jostakin mystisestä mutta fysiikka, esoteerisuus, uskonnot, lääketiede jne. edustavat vain eri uskomuksia samasta asiasta. Auraan liittyvät esimerkiksi mittalaittein havaittavat ns. biophotonit jotka edustavat ihmisen tietoisuuskenttää sekä välittävät solujen välistä tietoa. <3

Air

Ilman ollessa vuoden hallitseva elementti meillä on hyvä yleiskuva omista motiiveistamme ja omasta suhtautumisesta tekemiseemme. <3

Kuuntele ja kannusta

Jokainen on ainakin median välityksellä havainnut kuinka hyvin nuorikin voi olla hyvin viisas ja reagoida tasapainoisesti. Tasapainoisemmin kuin valitsemamme maailman vaikutusvaltaisimmat valtioiden päämiehet. Maanpäällistä värähtelyä on tarkoitus nostaa joten tänne syntyy monia tietoisia yksilöitä. Nuorilla ei ole maanpäällistä ns. sielunenergiaa mutta nuori voi kantaa energiassaan vaikkapa Einsteinin, Teslan tai jonkin muun suuren taiteilijan tietoutta ja siksi ilmaista asioita jotka eivät välttämättä ole osa vallitsevaa tietoisuutta. <3

Vesi

Ajatellaan että ajatukset ilman sanoja ovat vastuun välttelyä ja sanotaan että sanat ilman tekoja ovat yhtä tyhjän kanssa. Kaikki nuo sisältävät kuitenkin energiaa eri tasoilla, joka suuntautuu jotenkin. Kannattaa siis ajatella, sanoa ja tehdä tekoja joiden voimasta kokonaisuuden positiivinen kehitys edistyy. <3

Riittävästi

Uudessa energiassa tavallinen ei yleensä riitä, olemme onnellisia kun voimme vaikuttaa positiivisesti kokonaisuuteen. Jokaisella on oikeus elää haluamallaan tavallaan mutta jokaisen tulee ainakin olla tietoinen siitä kuinka se vaikuttaa globaaliin tasapainoon. <3

Virtaus

Henkiaurassa ihmiset eivät hae rauhaa itsensä ulkopuolelta, he voivat toisinaan nauttia esimerkiksi meditaatiosta jos oma järjestelmä kaipaa tasapainoa mutta koska henki elävöittää kehoa he nauttivat enemmän fyysisellä keholla luomisesta. <3

Välitön palaute

Uudessa energiassa omat käsitykset itsestä sekä odotukset tulevaisuudesta tulevat nopeasti konkreettisesti koettaviksi. Ne kannattaa tietoisesti itse valita. Havaitsemalla omaa todellisuutta voi myös arvioida omaa sisäistä maailmaa ja sitä onko siinä ehkä muilta omaksuttuja malleja joiden päivittäminen tukisi omaa hyvinvointia. <3

Integraatio

Dualismikin on vapaa valinta. Ajassamme on tärkeää toimia niin että vanha ja uusi energia voivat toimia yhtenä kokonaisuutena jotta jo syntyneitä vastakkainasetteluja voidaan purkaa ja välttää. <3

Intuitio

Intuitiivisuus tarkoittaa kykyä suunnistaa vallitsevien potentiaalien viidakossa. <3

Uutta

Voimme havaita kasvaneen tietoisuuden ja intuition ihmisissä joiden kanssa olemme tekemisissä. Oman tietoisuuden laajentaminen onkin nyt tärkeää sillä olemme itse ruorissa. Luomme kehitystä joka hetki ja se mitä saamme on se mitä ansaitsemme. Koska vapaan tahdon valinnat joskus pohjautuvat aiempiin kokemuksiin ja uskomuksiin on tärkeää että luotamme intuitioon oikeasta ja väärästä emmekä vanhoihin filosofioihin ihmisluonnosta. Kun teemme oikeita valintoja saamme palkaksi helppoja ratkaisuja ongelmiin jotka aiemmin näyttivät vaikeilta. <3

Kentässä

Tieteemme ei tällä hetkellä tunnista missä todellinen voima ja elämä on, se ole universaalia vaan hahmottaa asioita ajan ja paikan suhteen. Kun saavutamme tasapainon fyysisen ja henkisen välillä ymmärrämme esimerkiksi painovoimaa ja magneettikenttiä sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Maan polarisoituneen magneettikentän pohjoisnavan liike pois kiertoliikkeen akselin suunnasta -90 luvulta lähtien korreloi tietoisuuden kasvuun. Magneettikenttä on tietysti myös kehomme biologialle välttämätön, jos haluaisimme etsiä mahdollisuuksia vastaavalle biologiselle toiminnalle muilta planeetoilta niin tutkisimme niiden magneettikenttiä. Ajatusprosessimme on sähköistä toimintaa, kaikki kehossamme magn

Matkoilla

Ihmisrakenteelle ominaista on ajatusmalli siitä että on olemassa aika, sen alku ja loppu. Elämämme sijaitsee matkalla ei päämäärässä, se kuinka asioita tehdään on tärkeää, lopputulos plussaa. Joukkuepeleissä se tapa jolla maalia yritettiin voi olla hieno, hinnalla millä hyvänsä tehdyissä maaleissa ei ole hienoutta. <3

33

Kun vaikkapa kaivoksessa loukussa ollut ihminen pääsee maan pinnalle hän kertoo ensimmäisenä haluavansa hengittää puhdasta ilmaa ja juoda puhdasta vettä. Jokainen onkin varmasti samaa mieltä siitä että mitä ikinä päätämmekään tehdä, niin meidän tulee tehdä se niin että ne eivät likaannu. <3

Hyvät vibat

Ihmiset ovat kiinnostuneita valosta, väreistä, äänistä ja muodoista, ne ovat värähtelevää energiaa eri muodoissa ja yhdessä muodostavat eläväksi energiaksi kutsumamme. Kun paljon energiaa suunnataan tietyllä tavalla, kuten vaikkapa sodissa tehdään, ei se energia häviä vaan muuttaa muotoaan ja tulee koettavaksi paitsi konkreettisesti sodissa niin mahdollisesti vaikkapa viruksina tai muuten tavalla joka kuvastaa energian suuntausta. Kyseessä on termodynamiikan periaate jonka varmasti ainakin jokainen tieteellisesti asioihin suhtautuva ymmärtää. <3

Ymmärrys

Mielen rajoitukset hälvenevät kun biologia ja henkienergia ovat tasapainoisesti edustettuna kehossa. Jokaisella on niin halutessaa oikeus ja voima edustaa omaa henkienergiaansa ja -tietoisuuttaan. <3

Vastuukysymys

Uudessa energiassa henkilökohtainen globaali vastuu korostuu. Täällä teoistamme tulee palkita tai rangaista maallisin keinoin. Ihmiset ovat sopineet kantavansa erilaisia energioita kehossaaan mutta kenenkään ei pidä antaa omaa voimaansa itsensä ulkopuolelle. Maapallo onkin viime vuosina ollut kuin pullossa suojattuna ulkopuolisilta henkisiltä vaikutteilta. <3

Recent Posts
Archive