Vaiheessa

Kukaan ei varmaankaan halua palata entiseen maailman menoon mutta siirtymävaiheessa jota elämme on esillä erilaisia itsenäisiä tietoisuuksia joiden kaikkien tulee sopeutua vallitsevaan ympäristöön ja järjestelmään sekä toimia rakentavasti niistä käsin. <3

Karma

Toimintaympäristö maapallolla on jatkuvasti aiempaa monimuotoisempi jossa jokaisen henkilökohtainen tavoite on tietoisuuden ja elämän tasapaino mutta uuden ajan karma opettaa kaikille omalla tavallaan ainakin ymmärrystä, avoimuutta, kunnioitusta, innovatiivisuutta ja muutoshalua. On tietysti vanhempien tehtävä toimia vastuullisena esimerkkinä mutta usein myös lapset toimivat opettajina. <3

Perustukset

Fyysisten-, mentaalisten- ja tunnekokemusten lisäksi elämän tulee perustua intuitiolle sillä olemme siirtyneet henkienergiaan. Kyse on siitä kuinka tietoisuus, nopeutunut liike ja suurempi vapaus muutetaan rakentavaksi käytökseksi ja positiiviseksi toiminnaksi. Ongelmia syntyy ainoastaan jos emme ole avoimia, vastustamme muutosta tai ajoitus on väärä. <3

Taidetta

Henkinen kehitys kulkee usein tieteen kehityksen kanssa käsi kädessä sillä ne ovat oleellisesti sama asia ja samaa todellisuutta. Kun Galileo Galilei 1600 luvun alussa katsoi kaukoputkellaan taivaalle laajeni tietoisuutemme siihen suuntaan. Hän julkaisi havaintonsa julkaisussa jonka nimesi “taivaalliseksi sanansaattajaksi”. Hänet tuomittiin jumalanpilkasta sillä hän esitti että maa pyörisi auringon ympäri. Noin vuosisata myöhemmin Paavi salli monet hänen tutkimuksistaan julkaistaviksi. Nyt elämme oman aikamme 1600 lukua ja avoimuus uudelle ja muutokselle itsessä ovat edelleen kehityksen edellytys. <3

Luonto

Kun maapalloa suunniteltiin tehtiin monia epäonnistuneita kokeita jotka kestivät ihmisen aikaperspektiivistä ikuisuuden. 1800 luvulla itse oppinut Mary Sommerville yhdisti tieteenaloja 500 sivuisessa teoksessaan joka yhdisti astronomian, fysiikan, kemian, maantiedon, meteorologian ja sähkömagnetismin. Laskukaavojen sijaan hän esitti kokonaisvaltaisen näkemyksen joka yhdisti universaalien voimien kuten gravitaation avulla komeetat aina merileviin asti. Muokkaamme luontoa erilaisin motiivein aina viruksista ja ravinnosta eläimiin ja ihmisiin, niin kemiallisesti, jalostamalla kuin manipuloimalla geenejäkin mutta ehkäpä yksi lähestymistapa olisi nähdä itsemme osana luontoa ja pyrkiä elämään sen

Tulivuori

Kaiken maapallolla koetun, nähdyn ja kuullun taustalla vaikuttaa aina henkienergia. Nykyisessä kehitysvaiheessa ihmiset eivät niinkään enää toimi energiakanavina itsensä ulkopuolisille energioille vaan itsenäisinä lähteinä, omasta henkienergiastaan käsin. <3

Lähipiiri

Jokaisella on oikeus luoda juuri itsensä näköinen elämä mutta meidän tulee henkilökohtaisissa valinnoissa huomioida aina globaali tasapaino. Jos ajattelisimme vain omaa, läheisten tai yhteisöjen etua joutuisimme käyttämään paljon energiaa erilaisten kansainvälisten selkkausten ja kriisien ratkaisemiseen. <3

24/7

Kristalliyksilöt työskentelevät 24/7 raivatakseen kirkkauden ja tasapainon omaan kehoonsa, mieleensä ja ympäristöönsä. He voivatkin toimintaympäristösssään vaikuttaa brutaalin suorilta jos joku ei tue tasapainoisen ja välittömän ratkaisun hakua havaittuun ongelmaan. Siinäkin on hyvä kuitenkin muistaa tasapaino, kehitystäkään ei olisi ilman vanhoja toimintatapoja. <3

Hallitus

Omaa persoonallisuuttaan voi halutessaan muokata mutta tietoisuuden tasolla hallinto siirtyy muutamassa vuosikymmenessä ns. sielunenergiajärjestelmästä henkienergiajärjestelmän piiriin, missä henkinen hierarkia tai jälleensyntymisjärjestelmä eivät vaikuta. Siirtymä tapahtuu uusien syntymien kautta ja maapallolla on paljon esimerkiksi AuravälittäjiäTM jotka osaavat kullekin sopivalla tavalla kertoa kunka siirtymän voi halutessaan myös eläessään tehdä. Siirtymän jälkeen voi tuntua että ns. karma vielä vaikuttaa kunnes tiedostamme että se liittyi omiin elämäntehtäviin sillä paras opettaja omaa aina itse kokemuksen. <3

Teema

Emme ole vielä kehityksen vaiheessa jossa rajattomuus olisi osa tietoisuutta, mutta energia jota monet kantavat ja joka siten jo ympäristössä vaikuttaa tukee yhteistyötä yli rajojen. Pandemia tuo myös erilaiset rajat monen tietoisuuteen tarkasteltaviksi, se ei ole epätasa-arvoinen. Toinen esille nouseva teema on se että energia jossa elämme ei tue yksilön uhrautumista yleisen edun nimissä. <3

Kirkas

Kun olemme ympäristömme kanssa vuorovaikutuksessa altistamme oman mielemme sopeutumiselle, sanotaan että vanhat tavat kuolevat hitaasti, usein periytyvät sukupolvelta toiselle. Onkin äärimmäisen haluttua syntyä ihmiseksi juuri tähän aikaan ja saada seurata kuinka esimerkiksi viimeiset vallan linnakkeet toimivat kun vallitseva energia ei vallanhimoa tunne. On monia tekniikoita joilla voi halutessaan tietoisesti mieltään työstää mutta ehkä helpointa on päivittää omaa energiaansa ja antaa oman mielensä altistua oman kehon ja auran totuudelle. <3

Kipinä

Henkienergiassa ihmiset eivät koe elämää henkisenä tai fyysisenä vaan toimivat autonomisena henkis-fyysisenä olentona jota ohjaavat sisäinen kipinä, oma totuus ja omat elämäntehtävät. <3

nrj

Se että olemme ihmisinä kapeakatseisia on ollut tarkoituksenmukaista. Jokaisella on oma roolinsa palapelissä, eikä kannata käyttää energiaa muiden arvosteluun vaan pitää huoli omasta energiasta. Ihmiset jotka ovat hauskoja, ärsyttäviä, ihania ja/tai päällekäyviä ovat usein sitä jotta pääsevät käsiksi muiden energiaan. Voimme auttaa toista menestymään toimissaan pelkästään ajattelemalla häntä vaikka kaikki eivät muiden ajatuksia tunnekaan. Kun pidämme huolta omasta energiasta meidän on helpompi kuunnella omia tuntemuksia ja toimia sen mukaan mikä on itselle oikein. <3

Outolintu

Aiemmin ihmiskunta tasapainoili pääasiassa kahden planetaarisen vaikutteen yksilöiden toimiessa kollektiivisena ryhmänä, esim. kansallisuuksina. Nyt siirrymme aikakauteen jossa ajattelu on paljon kokonaisvaltaisempaa ja yksilöt hallitsevat tasapainoa itse. Maa auttaa meitä tietoisiksi siirtymävaiheessa. <3

Hups

Toimintamme seurauksena ilmakehään vapautuvien kasvihuonekaasujen pitoisuudet jatkavat nousuaan. Myös ilmakehän metaanipitoisuus sekä sen nousunopeus ovat vuosikymmeniä pitkän mittaushistoriamme suurimmat. Vaikka metaanin vaikutus ilmakehässä kestää ainoastaan vuosikymmeniä, siinä missä hiilidioksidin vuosisatoja tai -tuhansia, on sen vaikutus paljon voimakkaampi. Ilmastomuutoksen vaikutukset toivotamme tervetulleeksi noin vuosikymmenen kuluttua. Jos haluaisimme rajoittaa metaanin osuutta niissä haluaisimme muuttaa kulutuskäyttäytymistämme esimerkiksi niin että öljyn ja maakaasun käyttö vähenisivät. <3

Peilikuvat

Osa luomista ja sen kokemista on kahdentuminen. Mustalla aukolla on valkoinen aukko, neutriinolla antineutriino ja ihmisen henkienergian peilikuvakopio on usein jossakin toisessa ihmisessä. <3

Oleilua

Henkienergia integroituu ajan saatossa syvemmin yhteen maapallolla koetun fyysisen energian kanssa, kaikki energiat saavuttavat lopulta tietoisuuden itsestään. Maa ottaa omin keinoin kantaa kehitykseen, silloin tällöin monet ihmisten kantamat tietoisuudet ja energiat muutetaan tai pyyhitään pois. Meidän ei tarvitse olla planeetasta huolissamme, korkeintaan omasta käytöksestämme sen pinnalla. <3

Virtaus

Havainnoimme kapeaa kaistaa sähkömagneettisesta spektristä mutta näemme kuinka gravitaatio tai rakkaus vaikuttavat. Monet energiat ja niiden tietoisuudet ovat meidän ja tieteemme tavoittamattomissa. Tiedonjanoisen kannattaa janota totuutta tai vastausta kysymyksiin joita ei osaa kysyä. <3

Kahdet lasit yhden hinnalla

Se mitä teemme tulisi tehdä siksi ja siten että ihmisten hyvinvointi jollain tasolla kasvaa. Muuten olisimme likinäköisiä. <3

Tyyni

Virus on sitä mitä se on. Se on biologiaa, ei politiikkaa tai taloutta. Maa ottaa meidät avosylin vastaan mutta sen tietoisuus ei kunnioita siihen piirtämiämme geopoliittisia rajoja. Kun pandemia on ohi meillä on tietoisuudessamme varmasti uusia perspektiivejä ja suurempi totuus. <3

Recent Posts
Archive