diy

Kaikkien määränpää on sama ja elämä siinä matkan varrella. Toimintatapojen tulisi olla hyvinvointia lisääviä, jos hyvinvointia haluaa tukea. <3

Jumala

Uudessa maapallolle virtaavassa tietoisuudessa ihminen tuntee intuitiivisesti edustavansa luojaa/lähdettä. Kyseessä on valtava tietoisuuden muutos siitä mitä ehkä muutama vuosituhat koettiin. <3

222

Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa monet päivitystä kaipaavat tottumukset ja uskomukset liittyen kulutuskäyttäytymiseemme, tasa-arvoon, jne. nousevat globaalisti tietoisuuteemme. Meidän ei tarvitse palata vanhaan maailman menoon vaan voimme valita uudet tavat. <3

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Sähkömagneettinen energia on energiataso jota hyödynnämme paljon. Sähkömagneettinen ympäristö vaikuttaa ihmisrakenteen hyvinvointiin sekä tietoisuuteemme sillä kehomme signaalit ovat sähkömagneettisia. Luomamme kentät eivät kuitenkaan tutkimusten mukaan aiheuta useimmille ns. välitöntä terveysriskiä, kuten eivät vaikkapa hieman likainen juomavesi tai hengitysilmakaan. <3

Selvänä

Ihmisrakenteeseen kuuluu jatkossakin selviytymiseen suuntautunut keho mutta hengen ja kehon integroituessa toisiinsa ns. selviytymisvietti katoaa. Voi tietysti tuntua epäreilulta että joutuu joskus jättämään nykyisen kehon mutta kun yksilöt keskittyvät luomaan itselleen hyvän elämän ja ottavat samalla koko ihmiskunnan edun huomioon voi maailmakin tietysti muuttua. <3

Vaurautta

Kristallienergia on ihmiskunnalle siirtymävaiheen energia jossa rahan kanssa toimimista ei koeta ongelmana. Rahalla ei kuitenkaan koeta itseisarvoa sillä yksilön ja ihmiskunnan vauraus nähdään kokonaisvaltaisemmin. Jatkuvan talouskasvun mahdollistavat ihmismäärän kasvu, kulutuksen lisääntyminen tai erilaisten finanssipolitiikan instrumenttien sorvailu ovatkin tulevaisuuden historiaa jos ne eivät tue kokonaisvaltaista hyvinvointia jonka palasia esimerkiksi rauha, tasa-arvo, puhdas vesi ja ravinto todennäköisesti tulevaisuuden ihmiskunnalle ovat. <3

Valoa

Havaitsemme fysiikan kokeissa että samasta lähteestä peräisin oleva valo voi esiintyä vaikkapa kahdessa havaintopisteessä samanaikaisesti, kuten tietoisuus. Valo on luonteeltaan rakennekonsepti jonka perusimpulssi rakkaus mahdollistaa. <3

Tiede

Matematiikka, tietoisuus ja biologia ovat yhtä. Yleiseen tietoisuuteen sen tuo tiede joka tutkii dna rakennetta ja toteaa ettei se ole kokonaan tältä planeetalta. <3

Tahdon

Tahdon voimalla voi aikaansaada uskomattomia asioita. Myös tietoisuutemme on osin vapaan tahdon alainen, myös sen suhteen näemme paljon mielenkiintoisia valintoja. <3

2020

Kun muutoksia halutaan toteuttaa tarvitaan usein järjestelmän resetointi. Järjestelmästä riippuen resetointi voi kestää hetken tai vuoden. Toteutettujen uudelleenjärjestelyjen vaikutuksia koetaan osin välittömästi ja osin vasta myöhemmin. Kun järjestelmä on ihmiskunta tapahtuu vuonna 2020 paljon pakan uudelleen sekoitusta ja korttien uudelleen jakoa. <3

Mind

Niin fyysisesti kuin henkisesti elämään suhtautuvat ihmiset varmasti samaistuvat siihen että luomme itse maanpäällisen todellisuutemme, jossa kaikki voidaan havaita muotoaan muuttavana energiana. Emme voi muuttaa muita mutta fyysisten tekojen lisäksi myös ajatukset, sanat ja äänensävyt muovaavat kokemaamme todellisuutta. <3

Maa

Paikka jossa hyvin monimuotoiset energiat eri puolilta universumia testaavat omaa tietoisuuttaan fyysisessä todellisuudessa on todellinen mestariteos. <3

Hyvyys

Tietoisuutemme on sidottu kehoomme intensiivisen ja rajatun ihmiskokemuksen kautta. Ne jotka ovat harrastaneet tietoisuutensa kehosta pois siirtämistä ovat ehkä yhtä mieltä siitä että täällä kokemuksen intensiivisyys luo hyvät mahdollisuudet kehittyä hyvin nopeasti. Toivottavasti paremmaksi. <3

Vuoristo

Henkisyydessä ei ole kilpailua sillä kaikki impulssit tulevat alunperin samasta lähteestä, vaikka reitti maanpäälliseen todellisuuteen vaihteleekin. Tietoiset ihmiset tuovat esille erilaisia energioita sillä he suorittavat omia maanpäällisiä tehtäviään, esimerkiksi auttamalla omalla tavallaan aurinkokuntaa kohti tasapainoista integraatiokehitystä. <3

Materiaa

Atomitasolla havaitsemme tiivistyneen materian koostuvan pääosin tyhjästä tilasta. Tiede käsittelee sitä asiayhteydestä riippuen joko järjestyksen omaavina partikkeleina, ns. hilana/matriisina tai aaltomaisena värähtelynä/energiana jossa värähtelyillä on tietyt energiansa tai taajuutensa. Koemme että materia on sitä stabiilimpaa mitä suurempi sen sisäinen järjestys on ja sitä puhtaampaa mitä lähempänä sen luonnolista tasapainotilaa koostumuus on. Kaiken koetun perusimpulssit tulevat järjestäytymättömästä henkienergiasta ja hyvinvointiimme vaikuttaa se kuinka puhtaasti edustamme omaa henkienergiaamme. <3

Venus

Maapallolla kaikki perustuu vapaaseen tahtoon ja erilaiset energiat vastaavat esimerkiksi erilaisia preferensejä joiden pohjalta itseä ilmaistaan. Kristallienergia on vallitsevassa kehityksen vaiheessa tärkein sillä maapallon ihmisrakenteeseen liittyvä kultainen energia vastaa henkilökohtaista maanpäällistä toimintavoimaa, joka suuntautuu jotenkin. <3

Häivähdys kultaa

Vallitseva energia tukee avointa ja rehellistä vuorovaikutusta. Jos puolitotuuksista kumpuavat väärinkäsitykset, vastakkainasettelut ja negatiivisuus eivät riitä signaaliksi niin kristallienergia tuo vallitsevat toimintamallit avoimesti kaikkien tietoisuuteen. Kultainen energia ratkaisee asiat jo sujuvammin silmä silmästä periaatteella. <3

Teoria

Matematiikka on hengen kieli. Kaiken teoriaan nykyinen matematiikkamme ei kuitenkaan taida taipua sillä sen pitäisi olla ajasta riippumaton ja sisältää jokaisen kokemustodellisuus uskonnosta, poliittisesta suuntautumisesta ja ihonväristä riippumatta. lol. <3

Turvavälit ja käsidesi

Oman hyvinvointimme edistämisessä oleellisinta olisi puhdistaa itsemme niin että oma jäsentymätön olemuksemme eli henkienergia ja järjestynyt fyysinen energia eli kehomme värähtelisivät samaa spektriä. Mitä enemmän ulkopuolisia "epäpuhtauksia" eri tasoilla omaan järjestelmäämme sallimme sitä hankalampaa meillä on. <3

Heaven on earth

Maapallon energia tuntuu taivaalliselta mutta emme välttämättä aina tunne sitä vaan kaiken maan pinnalla olevan. Meininki maan pinnalla voi näyttää aiempaa polarisoituneemmalta jos ihmiset valitsevat niin tai heillä on mahdollisuus ilmaista omaa energiaansa aiempaa vapaammin tai jos itse näemme kaiken aiempaa kirkkaammin. <3

Recent Posts
Archive