February 13, 2020

Dualismikin on vapaa valinta. Ajassamme on tärkeää toimia niin että vanha ja uusi energia voivat toimia yhtenä kokonaisuutena jotta jo syntyneitä vastakkainasetteluja voidaan purkaa ja välttää. <3

December 20, 2019

Emme voi yksin tuntea itseämme kokonaiseksi sillä olemme aikojen alussa jaetun energian puolikas mutta tasapaino on mahdollista saavuttaa kun kuuntelemme itseämme ja luotamme itseemme. Jokainen voi integroida itseensä henkienergian rakkauden, keveyden, helppouden ja hy...

December 21, 2018

Noin 2000 vuotta sitten Jeesus, johon monet tänäkin päivänä ovat yhteydessä päivittäisessä tietoisuudessaan,  ilmaisi itseään niin että uhrasi oman ihmiskokemuksensa ja kehonsa jotta muut ymmärtäisivät oman potentiaalinsa. Osaammeko kuvitella millaista rohkeutta se vaa...

November 11, 2018

Emme voi ennustaa tai tutkia tulevaisuutta historiaan perustuen mutta ainakin se on varmaa että ihmisen kehittyessä dna kehittyy joka mahdollistaa yhteyden mielen tai tietoisuuden ja kehon kemian välillä. Näin fysiikkaa, kemiaa ja tietoisuutta ei enää koeta toisistaan...

April 12, 2018

Luova toiminta mahdollistuu kun molemmat aivopuoliskot toimivat tasapainoisesti eli intuitio informoi älykkyyttä. Kun henkienergia integroituu osaksi fyysistä järjestelmää emme tarvitse erilaisia työkalu kuten meditaatiota ajatustemme hiljentämiseksi sillä koko järjest...

April 10, 2018

Kristallin sisäinen rakenne on täysin järjestäytynyt ja eheä, vaikka se voikin sisältää useita alkuaineita. Se siirtää säteilyä/energiaa hyvin kirkkaasti ja kauniisti. Kun kristalli on täydellisesti kristalloitunut se ei sirpaloidu tai hajoa, sillä se on hyvin vahva il...

April 3, 2018

Kun ihmiskunnan energia päivittyy tulevina vuosikymmeninä kristallienergian kautta kultaiseen energiaan niin eräänä kauniina päivänä maailma näyttää hyvin erillaiselta, sillä usein itsekäs tai selviytymiseen keskittyvä energia korvautuu kokonaisvaltaisella ja uutta luo...

March 27, 2018

Kehitystämme ihmisinä voidaan hahmottaa kulloinkin vallitsevien uskomusten perusteella. Kehityksen tietyssä vaiheessa yksilö tulee tietoiseksi toimintamotiiveistaan ja jaottelee ne tietoisuudessaan itsekkäisiin tai epäitsekkäisiin, ja yleensä tekee selvän valinnan jomm...

March 27, 2018

Meidän on hyvä pitää itsemme tietoisina siitä millaista elämä on eri puolilla maapalloa mutta kun käytämme  internettiä tai televisiota meidän on hyvä huomioida omat tuntemuksemme siitä kuinka se vaikuttaa tasapainoomme ja tietoisuutemme. <3

March 18, 2018

Sielunenergiassa monet hyvin tietoiset ihmiset ovat eksyneet omistaessaan elämänsä toisten auttamiseen sillä näin monet ovat tulleet hyväksikäytetyiksi ja sulkeneet itsensä. Tällä hetkellä maanpäällä vallitsee tietysti vielä todellisuus jossa suuri osa avun pyytäjistä...

Please reload

Recent Posts

June 26, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 20, 2020

June 12, 2020

June 11, 2020

June 10, 2020

Please reload

Archive
Please reload