February 27, 2015

Meillä on joskus tapana keskittää huomiomme muualle kun täytyisi kohdata todelliset sisäiset tuntomme. Yleisin tällä hetkellä käyttämämme tapa häiritä itseämme on kiire. 

 

Välillä on hyvä pysähtyä tarkkailemaan kuinka häiritsemme itseämme ? <3

 

 

February 26, 2015

Kannatatko positiivista ajattelua vai koetko että haavojen kaivelu on kehittävämpää ? Näetko ihmiset täydellisinä vai kannatatko henkistä kasvua ? Olemmeko kollektiivisesti yhtä vai onko parempi asettaa rajat ? 

Kaikki on subjektiivista ja ainoa autenttinen opettaj...

February 25, 2015

Jos olemme kokeneet että olemme rakastettavia kun noudatamme ulkopuolelta asetettuja toimintamalleja, olemme kehittäneet empaattisuuden, kyvyn selviytyä. Olemme empaattisia kun huomioimme ensin mitä muut asiasta tuntevat ja muokkaamme sitten omaa ulkoista toimintaamme...

February 24, 2015

Kristalliyksilöksi kutsutaan ihmistä jolla on yksi energiakeskus, koko keho ja aura. Kristalliyksilö ei tee yhtä, sano toista ja tarkoita kolmatta vaan toteuttaa elämäntehtäväänsä. 

 

Myös aikuiset voivat tietoisesti valita henkikehon Auratransformaat...

February 23, 2015

Plejadilaista taustaa omaavat yksilöt ovat herkkiä ja kilttejä. Maa planeetta ei ole tällä hetkellä helppo paikka, haluamme vain rauhaa ja olla onnellisia. Emme ole täällä kuitenkaan miellyttämässä muita ja meidän on hyvä muistaa että olemme vapaan tahdon universumissa...

February 18, 2015

Jos ei ole vieraillut pimeässä niin ei voi tiedostaa mitä on valo ?, koemme ja opimme täällä kontrastin kautta. 

 

Jos haluaa tietää mikä on luoja on kohdattava pelko ? <3

 

 

February 11, 2015

Meillä on toisinaan vähän kiinnostusta kohdata oma tuskamme ja syventyä siihen. Usein pakenemme vaikkapa viihteeseen, uskontoihin, meditointiin, liikuntaan tai muihin lääkkeisiin.

 

Ainoa tapa edetä on kuitenkin kohdata tuska ja haavat. Muuten luomme henkisen todellisuud...

February 9, 2015

Yksi tehtävistäni on kertoa niin sanotuista tähtilapsista. Tästä se alkaa...

Evoluutio ja luominen ovat samanaikaisia tapahtumia. Ajan luomisen jälkeen mineraalikunnalta kestää muutama biljoona vuosi kehittää kasvien valoa kohti tavoitteleva ominaisuus ja siitä muutama...

February 8, 2015

Vaikka olemmekin yhdestä lähteestä, meillä on jokaisella vapaa tahto. 

 

Kun olemme oppineet että vapaata tahtoa ei tule loukata, emme ole enää uhreja itsekään vaan valitsemme oman elämäntehtävämme tietoisesti.

 

Muut jatkakoot omaa luomistaan. Joka tapauksessa  polkumme r...

February 4, 2015

Fyysisyys on kaiken olemassa olevan tihein jatkumo, ei fyysisen energian aikaansaama projektio.

 

Kaikki luominen alkaa ajatuksesta. Jos jokin ajatus ei tunnu hyvältä niin voimme aina tietoisesti valita jonkin toisen ?

 

 

Please reload

Recent Posts

April 2, 2020

April 2, 2020

April 1, 2020

March 30, 2020

March 30, 2020

March 29, 2020

March 28, 2020

March 28, 2020

March 27, 2020

March 27, 2020

Please reload

Archive
Please reload