June 30, 2015

Jos paistattelemme valossa tai seisomme pimeässa niin pakenemme, henkinen kehityksemme seisoo emmekä luo uutta. Vaikka sanotaan että pimeys on valon puutetta niin se on täynnä näkymätöntä energiaa samasta lähteestä kuin valo. Kun olet valinnut valon tai pimeyden niin h...

June 28, 2015

Meille on annettu vapaus tehdä mitä tahansa. Myös vapaus rikkoa muiden vapaata tahtoa omien tavoitteidemme saavuttamiseksi. Monesti jopa vanhemmat yrittävät vaikuttaa lapsiinsa tai lastenlapsiinsa, vaikuttimina omat rajoittuneet uskomukset, jotka ovat vain ajatustasoll...

June 27, 2015

Hyvin fyysisesti suuntautuneet yksilöt kokevat ehkä että elämä jota he elävät on kaikki mitä heillä on. Toisaalta hyvin henkisesti suuntautuneet yksilöt voivat kokea että elämä on vain illuusio. On tietysti tärkeää tiedostaa että joka tapauksessa se on meidän oma luomu...

June 26, 2015

Vastaako luomamme mentaalinen ja emotionaalinen todellisuus eli ajatus- tai tunne-energia henkistä todellisuutta ? Fyysisessä kehossa saamme täyttymyksen yleensä fyysisistä asioista, kun meillä on nälkä emme tarvitse valoa vaan ruokaa, se on silloin sopivaa energiaa. L...

June 24, 2015

Uuden ajan tietoisuuden rakenteissa kuten kristalliaura ja kristallikeho yhdistyvät materia ja henki. Onkin aika kokea kuinka kaikki fyysinen materia on henkistä. Kaikki fyysiset kokemukset maanpäällä riippuvat fyysisestä luomuksesta. Korotamme sen värähtelytaajuutta m...

June 24, 2015

Astrologia käsittelee yksittäistä inkarnaatioita ja perustuu planeettaenergioihin. Usein yksilöt kehittävät omaa tietoisuuttaan integroimalla itseensä planeettaenergioita, olemalla kanssakäymisessä muita planeettaenergioita kantavien yksilöiden kanssa, sekä tietysti vi...

June 16, 2015

On olemassa vain yksi energia ja ääretön määrä sen variaatioita. Joskus henkiset ihmiset lähettävät ympärilleen paljon "valoa ja energiaa", miettimättä sen enempää kuinka sen vastaanottajat tulevat energian hyödyntämään. Usein ihmiset ajattelevat että energia on heitä...

June 14, 2015

Miksi nauttia elämästä ? Aivojen tasolla asiaa voisi pohtia vaikkapa siltä kantilta että maapallolle on aina ollut tunku, olimme jonossa. Kun poistumme fyysisestä kehostamme ymmärrämme että jo fyysisen kehon ja maan siihen kohdistaman vetovoiman sekä hengityksemme tunt...

June 13, 2015

Aivan kuten voimme havaita että muissa galakseissa valon nopeus on eri kuin itse määrittämämme niin värähtelytaajuutemme kasvaessa koemme että aika kulkee nopeammin. Niin se tietysti tekeekin. Emme voi tietenkään havaita sitä kelloista tai kalentereistamme jotka sijait...

June 6, 2015

Vuonna 1996 moni tietoisuuden laajentamiseen keskittyvä tekniikka julkaistiin maan päällä. AuraTransformaatio(TM) poikkeaa muista tekniikoista siten että henkilön tietoisuuden rakenne puretaan ja rakennetaan uudelleen vastaamaan tällä hetkellä maanpäälle virtaavaa tiet...

Please reload

Recent Posts

June 26, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 20, 2020

June 12, 2020

June 11, 2020

June 10, 2020

Please reload

Archive
Please reload