February 29, 2016

We are all one. Tällä hetkellä maapallolla elää kosmoksen eri kolkista, oman aurinkontamme plaeneetoilta sekä muulta universumista inkarnoituneita yksilöitä, saman luojan yksilöityneitä osasia, jotka ovat muodostaneet rajattuja elinalueita itselleen joiden sisällä he h...

February 25, 2016

Kun katsomme historiaa niin huomaamme että kaikki on jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa. Ongelmat syntyvät jos pitäydymme nykyisissä käytönnöissä tai haemme ratkaisuja menneisyydestä, se tukahduttaa luovuuden ja innovaatiot. Kaikki suuret, mieltä ylentävät kehitysake...

February 24, 2016

On totta että jos haluamme menestyä elämässä täytyy meidän olla positiivisia sitä kohtaan ja iloita muiden menestyksestä. On ehkä kuitenkin hyvä ymmärtää että kokemuksemme luominen ei lähde ajatuksesta, vaan sen taustalla olevasta tarpeen luomasta halusta. Sielunaurass...

February 20, 2016

Meidän rationaaliseen arvostelukykyymme ja päätöksentekoomme vaikuttaa oman taustamme lisäksi ryhmä jossa vaikutamme. Vaikutus on tietysti positiivinen jos ryhmä auttaa meitä pääsemään yli omista ennakkoluuloistamme. Hierarkisissa yhteisöissä haasteena on kuitenkin se...

February 19, 2016

Maskuliininen energia ei ole miehinen ominaisuus eikä feminiinisyys naisten ominaispiirre. Niillä ei ole tekemistä sukupuolen tai fyysisen energiakehomme kanssa mutta ne vaikuttavat toimintaamme. Kuvitteellisena esimerkkinä feminiinisen- ja maskuliinisen energian ilmen...

February 15, 2016

Kokemamme todellisuuden mahdollistaa fotoni. Voimme havaita sen partikkeli- tai aaltoluonteisen ilmentymisen, mutta emme molempia yhtäaikaa. ilmiötä kutsutaan aalto-partikkeli dualismiksi ja tilan näennäistä muunnostaa kuvataan Schrödingerin yhtälöllä. Max Born sai Nob...

February 11, 2016

Joskus yksilöt arvottavat valoa ja pimeyttä eri arvoisina, tai yhdistävät ne hyvään ja pahaan. Valo koostuu fotoneiksi kutsumistamme yksiköistä. Fotoni, eli valokvantti on sähkömagneettisen vuorovaikutuksen välittäjähiukkanen jolla ei ole massaa vaan kutsumme sitä mitt...

February 9, 2016

Sanotaan että kehomme on temppelimme. Fyysinen energiakehomme koostuu näennäisesti tihestä energiasta, materiaalista jota tässä aika-avaruudessa voimme havaita. Fyysisenä koettu energia on atomimallin mukaisesti noin 99.99% tyhjää tilaa, energiaa. Kehomme on myös miele...

February 8, 2016

Vaikka meillä on fyysisen energiakehomme aivoissa olemassaolomme, kokemuksiemme, toimintamme ja uskomustemme aikaansaamat hermoradat eli alitajunta niin kaikki toimintamme on kuitenkin lähtöisin henkisistä impulsseista, niin sanotun tiedostamattoman mielemme kautta. Yk...

February 4, 2016

Karma on teoistamme seuraava hitausmomentti ja oman kehityksemme kannalta positiivinen asia. On mahdollista purkaa karma hetkessä. Riittää että tietoisesti ymmärrämme sen, annamme itselleme anteeksi, emmekä enää toista samoja käyttäytymismalleja.

 

Jo...

Please reload

Recent Posts

June 26, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 20, 2020

June 12, 2020

June 11, 2020

June 10, 2020

Please reload

Archive
Please reload