April 30, 2016

Hyvin tietoisille yksilöille oma sekä muiden alitajunta on selvästi näkyvillä. He eivät yleensä valitse voimakkaita tunteellisia reaktioita eivätkä nauti draamasta, vaikka voivatkin olla kiinnostuneita muiden reaktioista erilaisissa tilanteissa. Vaikka he ovatkin ilois...

April 28, 2016

Yksilöt toimivat parhaiten yhteisen edun hyväksi huomioimalla aina ensin omat tarpeensa. Joskus yksilöt jättävät omia tapeitaan täyttämättä esimerkiksi perheen tai yhteisön edun nimissä. Tällainen uhrautuva käytös aiheuttaa lapsille vahingollisia malleja esimerkiksi si...

April 26, 2016

Kun henkilö jonkin ajan kuluttua AuraTransformaatiostaTM alkaa tietoisesti suorittaa elämäntehtäviään on tärkeää pitää huoli omasta energiastaan eikä antaa muiden vaikuttaa omaan elämänkulkuun esimerkiksi kertomalla niistä muille. Henkilön ei esimerkiksi tarvitse huole...

April 24, 2016

Jos henkilön ympärillä vaikuttaa hyvin korkeavärähteisiä energioita, mikä tällä hetkellä väistämättä monille tapahtuu, voi se rikkoa henkilön energiakenttää eli auraa. Tällöin henkilö voi olla altis muiden energioiden vaikutuksille eli tuntea itsensä haavoittuvammaksi...

April 24, 2016

Nykyään yksilöillä on tietoisesti niin valitessaan mahdollisuus kantaa koko henkinen potentiaalinsa kehossaan. Tällöin henkilöt eivät etsi ratkaisuja tai lohdutusta itsensä ulkopuolelta koska henkitotuus on täysin integroitu heidän kehoonsa. Uudet energiajärjestelmät t...

April 23, 2016

Joskus aikuisilla on alitajuisia käsityksiä siitä että elämässä täytyy kärsiä tai taistella ennen kuin asiat tuntuvat oikeilta ja elämä on tasapainossa ja onnellista. Tämä ei päde enää kristalliaurassa jossa kaikki perinteiset tavat ajatella asioista tai toimia on hylä...

April 19, 2016

Kun henkilön kokema todellisuus on tietoisesti luotu niin sanottua vetomoiman lakia ei enää ole. Tällöin ongelmat nähdään ilmentymättöminä ratkaisuina. Jos yksilö vielä kokee vaikeilta tuntuvia haasteita elämässään joita ei tietoisesti ole valinnut ratkaistaviksi niin...

April 5, 2016

Vaikka fyysinen kehommme koostuu samoista alkuaineista joita maa sisältää niin voimme olla tasapainossa vain tiedostamalla laajemmin energeettisen yhteytemme maapalloon. Meidän tulisi kohdella maata elävänä ja huolehtia että ilma, maaperä ja vesi pysyvät puhtaina. Magn...

April 4, 2016

Tiedämme että gravitaatiovoima on epälineaarisesti massan ja nopeuden (ajan) tulo. Tiheys määrittelee gravitaatiovoiman ja ajan. Kuinka massasta sitten tulee tiheä ? Tiedämme että magnetismi ja sähkö näyttelelevät tärkeää osaa massan muodotumisessa. Voisimmeko luoda ma...

April 3, 2016

Kehittelemämme psykologia toteaa usein muistimme rakentuvan merkittävien ensikokemustemme perusteella. Meille kaikkein merkittävimmät maanpääliset elämäntapahtumamme ajoittuvat tietysti ensimmäisiin elinvuosiimme. Nuo muistot ovat kuitenkin lukittuna tietoisuudestamme...

Please reload

Recent Posts

January 15, 2020

January 14, 2020

January 13, 2020

January 11, 2020

January 10, 2020

January 10, 2020

January 8, 2020

January 7, 2020

January 6, 2020

Please reload

Archive
Please reload