October 29, 2016

Yksi ihmishahmon mielikuvituksen luomuksista on valon ja pimeyden tai hyvän ja pahan välinen taistelu. Syy siihen löytyy henkienergian ja fyysisen energian erillisyydestä. Vaikka maapallolla on tietysti niin hyvyyttä kuin pahuuttakin niin 3. ulottuvuuden valotyöntekijö...

October 27, 2016

Vaikka onkin ymmärrettävää että eläinlajeja ja sademetsää haviää maapallomme todellisuudesta niin jokainen on tietoinen siitä että toimintamme ympäristövaikutuksien huomioiminen on tärkein ajankohtainen asia ihmiskuntamme kehityksessä ja meidän tulee elää sitä myös kon...

October 24, 2016

Kristalliyksilöt ja -ihmiset tuntevat henkienergiansa, fyysisen kehonsa sekä aivojensa aivoitukset tasavertaisina omassa kokonaisuudessaan. Henkienergia tuntuu omalta itseltä ja on myös kehon kristalloiduttua erottamaton osa fyysistä kehoa. Elämänhallinta on helppoa ko...

October 21, 2016

Skandinaviassa on meistä suomalaisista sananlasku; "Tie kääntyy mutta suomalainen ei". Tulielementti joka toimii muutoksen taustalla ei ole Suomessa vahva, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se vaikuttaa voimakkaampana. Meillä ilma- ja maaelementit ovat vahvoja ja meiltä k...

October 20, 2016

Jos haluamme tietoisesti toimia kehityksen edistäjinä niin on hyvä tiedostaa mikä ihminen on, kuinka se rakentuu, toimii, ja miksi olemme maapallolla. On myös hyödyllistä tiedostaa aurikokuntamme sielunenergia- ja henkienergia järjestelmät. Sielunenergiassa ihmiset toi...

October 12, 2016

Jo ensi vuosikymmenellä kristallienergia alkaa näkyä yhteisöjen tasolla jolloin myös työpaikoilla toiminta muuttuu avoimemmaksi, rehellisemmäksi ja positiivisemmaksi. Siinä kukaan ei vetele naruista kulissien takana ja joka suuntaan kerrotaan sama tarina. Kristalliener...

October 8, 2016

Ihmiskunnan tietoisuus kehittyy nopeaa tahtia ja jokainen joutuu kohtaamaan ihmisnäkökulmasta tarkasteltuna hyvin laajan energiaspektrin maanpäällistä todellisuutta. Vaikka monet varmasti tuntevatkin että olemme täällä elämänkoulussa niin toiset joilla on taitoa ja kap...

October 8, 2016

Kun teemme tutkimusta tai haemme vastauksia niin voi olla hyvä pitää mielessä ns. kvanttifysiikan periaatteet. Emme välttämättä ole vielä luoneet niitä vastauksia joita etsimme. Muutenhan kaikki olisi staattista emmekä loisikaan äärettömyyttä ? <3.

October 8, 2016

Kun tietoiset yksilöt ovat vuorovaikutuksessa toisten kanssa niin he ovat ovat tietysti vuorovaikutuksessa itsensä kanssa. Se kuinka he toimivat riippuu pääasiassa heidän perusenergiastaan ja historiasta. Monet ovat esimerkiksi uhranneet itsensä toivoen vaikuttavansa k...

October 6, 2016

Vaikka se ei välttämättä kuuluu useimpien päivittäiseen tietoisuuteen niin se kuinka suhtaudumme elämäämme ei ainastaan määritä kokemustamme vaan vaikuttaa siihen myös konkreettisesti. Kaikki ihmisenä kokemamme muotoutuu kaikkien tilanteeseen vaikuttavien taajuuksien p...

Please reload

Recent Posts

June 26, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 20, 2020

June 12, 2020

June 11, 2020

June 10, 2020

Please reload

Archive
Please reload