April 28, 2017

AuraTransformaatioTM on 4. maanpäälliseen tietoisuusulottuvuuteen sijoittuva tietoisuuden laajentamismenetelmä. Aikuiset voivat halutessaan valita sen jo elämänsä aikana, kaikilla 1995 jälkeen syntyneillä lapsilla sen seuraksena kehittyvä energeettinen rakenne jo luonn...

April 25, 2017

Ihmisiä luokitellaan usein erityisherkiksi jos he eivät kykene toimimaan optimaalisesti toimintaympäristöstä johtuen. Samalla logiikalla voimme kai luokitella osan ihmisistä erityisepäherkiksi ja muuttaa toimintaympäristön kaikille sopivaksi. <3. 

April 21, 2017

Usein hyvin tieteellisesti asioihin suhtautuvat, korkeasti koulutetut termodynamiikan taitajat ja toisaalta taas hyvin henkiset ihmiset hahmottavat asioita muotoaan muuttavien energiavirtojen kautta mutta usein täysin eri lähtökohdista. Materialistisesti maailmaa hahmo...

April 20, 2017

Tuotteiden valmistus, kulutus ja jätehuolto toimivat suljetussa systeemissä toisistaan riippuen sillä tuotantomme perustuu luonnonvarojen hyödyntämiseen. Vaikka monet pohtivatkin periaatteellista kysymystä siitä että onko meillä oikeus kulutuksellamme vaikuttaa tulevie...

April 16, 2017

Kristallilapsilta ei voi varastaa energiaa mutta muut voivat kopioida sitä. Tämä voi kuulostaa monista ristiriitaiselta mutta kyseessä on mekanismi jolla energioiden integraatiota vauhditetaan, sillä osa aurinkokuntamme planeetoista yhtyvät pidemmällä aikavälillä. Kaik...

April 15, 2017

Jokainen aikuinen voi huomata että lapset ovat aiempina vuosikymmeninä syntyneitä lapsia itsenäisempiä ja tulevatkin usein itsenäisesti toimeen elämässä, kunhan ympärillä vallitsee tasapaino. Sielunenergian poistuessa ihmiset eivät enää koe voimakasta sielunyhteyttä ei...

April 14, 2017

Maapallolla ei vallitse ykseys vaan äärimmäinen moninaisuus, jota jokaisen on opittava kunnioittamaan. Jos ajattelisimme negatiisia ajatuksia muista ihmisistä niin toimisimme vain kehityksen jarruina.<3. 

April 14, 2017

Materia on valoa tiiviissä muodossa. Vaikka olisimme herkkiä aistimaan kehitystä ja energeettistä muutosta muilla tasoilla niin päivittäisessä tietoisuudessamme täällä on tarkoitus luoda ja kokea ihmisaistein fyysisesti havaittavan energian tasolla. Hengen ja materian...

April 12, 2017

Jos ihmiset aktivoivat kultaisen energian kristallikehossaan tulee heistä hyvin kehotietoisia. Tällöin voimme helpommin keskittää omat tuntemuksemme omaan fyysiseen kehoomme ja siten hahmottaa asioita enemmän omista lähtökohdistamme käsin, missä ikinä vaikutammekaan. M...

April 9, 2017

Täällä maanpäällä vaikutamme, hahmotamme todellisuutta ja kehitymme ihmisinä 13 ulottuvuudessa. 1., 2. ja 3. ulottuvuus kuuluvat sielunergiajärjestelmään. 1. ulottuvuudessa elämme fyysisyyden kanssa sopusoinnussa, emmekä ole välttämättä kovinkaan halukkaita kehittämään...

Please reload

Recent Posts

July 6, 2020

June 26, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 20, 2020

June 12, 2020

June 11, 2020

Please reload

Archive
Please reload