May 30, 2017

Joku voi ihmetellä mitä tekemistä AuraTransformaatiossaTM tapahtuvalla energiakeskusten tai fyysisen- ja henkikehon yhtymisellä on tietoisuuden kasvun kanssa. Kyse on siitä että kaikki, mikä tahansa asia siis on erillinen tai eriytynyt perspektiivi samasta lähteestä. S...

May 27, 2017

Siirtymäajan energioiden eli indigo- ja kristallienergioiden tehtävänä on monella tapaa kasvattaa ihmiskunnan tietoisuutta. Kristallienergia hyväksyy erilaisuuden eikä sisällä indigonväristä rajoja asettavaa energiaa eli se ei lähtökohtaisesti nosta kaikkia epäkohtia i...

May 26, 2017

Kultaisessa energiassa ihmiset voivat luoda hyvin dynaamisesti uusia kokemuksia itselleen. Henkienergiassa henkisyydessä on pääasiassa kyse kehokokemuksesta siinä missä sielunenergiassa henkisyyteen liittyi mielen kautta koettu aspekti, usein vaikkapa uskonnon, meditoi...

May 26, 2017

Sielunenergiassa ihmiset tyypillisesti toimivat sisäisesti yhteen sidottuina, näennäisen ulkoisen tasapainon omaavina yksikköinä joiden sisällä yksilöt tavalla tai toisella täydentävät toisiaan. Henkienergiassa yksilön henkilökohtainen tasapaino korostuu kuitenkin esim...

May 25, 2017

Voimme tällä hetkellä tuntea ilmaelementin voimistumisen joka mahdollistaa hetkellisesti paremman yleiskuvan asioihin. Se kuinka koemme todellisuuden riippuu perspektiivistä. Voimme tietysti aina kuunnella muita mutta omaan elämäämme liittyvät päätökset meidän kannatta...

May 24, 2017

Voimme suhtautua asioihin monella tapaa. Vaikka maapallo on monen mielestä kreisi mesta jossa ihmiset tappavat toisiaan niin tasapainossa olevat yksilöt eivät välitä vaikka maailma heidän ympäriltään sortuu. Jokaisella meillä on tilaisuus vaikuttaa siihen millaisiin ol...

May 23, 2017

Vaikka vapaus ilmaista on kaiken lähtökohta maanpäällä niin on yleistä että monet hyvin tietoiset ihmiset ovat joutuneet rajoittamaan itsensä ilmaisua sillä ympärillä olleiden ihmisten on usein ollut mahdotonta samaistua heihin. Kun olemme itseemme tyytyväisiä ei sillä...

May 22, 2017

Monet Suomalaisista aikuisista ehkä kokevat hyötyvänsä aurinkoenergiasta koska se tuo tulielementin voimakkaammin heidän tietoisuuteensa. Aurinkoenergia on kuitenkin jokseenkin raskasta ja sieltä peräisin olevat aurinkokuninkaat loistavat tyypillisesti puhtaasti omista...

May 22, 2017

Aiemmin jopa lasten kasvatuksessa painotetiin kuria jotta yksilöt omaksuisivat yhteisön käyttäytymistavat ja normit. Nykyisin lapset eivät välttämättä kunnioita aikuisia jotka ovat tällä tavoin omaksuneet itselleen alitajuisesti huonon itsetunnon. Monien aikuisien voi...

May 22, 2017

Jotta ihmisillä olisi pohja rakentaa elämä tulee menneisyyden kokemukset ja nykyinen tilanne hyväksyä. <3.

Please reload

Recent Posts

July 6, 2020

June 26, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 20, 2020

June 12, 2020

June 11, 2020

Please reload

Archive
Please reload