June 28, 2017

Aura on yksinkertaisesti henkilön karisma, säteily ja sen luonne. Ihmisillä joilla on vahva aura on suuri vaikutus ympäristössään ja heidän on helppo ilmentää haluamansa. <3.

June 28, 2017

Maapallon väestöstä noin puolet, koostuen pääasiassa nuorista, on jo vähintään 5. maanpäällisessä ulottuvuudessa eli he eivät koe enää valon ja pimeyden tai hyvän ja pahan välistä kamppailua. Kun henkilö on neutraali on helppo olla rakentavasti ja aktiivisesti osallist...

June 25, 2017

Keho reagoi mieleemme usein hyvin suorasti ja kirjaimellisesti. Vaikka onkin ollut niin että monilla sairauksilla on ns. karmallinen eli itse valittu tausta, mikä on tietysti voinut tuntua hyvin epäoikeudenmukaiselta niin usein krooniset kivut ja jännitystilat johtuvat...

June 18, 2017

Vaikka kaikki maanpäällä tapahtuva onkin pidemmällä aikavälillä henkisessä ohjauksessa niin henkisellä tasolla maanpäällisillä tapahtumilla ei välttämättä ole muuta tarkoitusta kuin vapaan tahdon alla luominen eli katsoa mitä tapahtuu kun merkitys on unohdettu. Sielunt...

June 18, 2017

Fyysisen kehomme energian avulla erilaisen henkisen taustan omaavat yksilöt voivat samaistua toisiinsa maapallolla. Aivomme ja looginen ajattelu ovat tärkeä työkalu toimiessamme ihmiskehossa mutta tietoisuuden kehityksessä on tällä hetkellä suurelta osin kyse kehon tie...

June 17, 2017

Nikola Tesla konkreettisesti todisti vapaan energian saatavuuden ihmiskunnalle. Suurella osaa ihmiskunnasta ei ole halua hyödyntää sitä myöskään omana aikanamme ja onkin tärkeää että innovatiiviset ihmiset toimivat itsenäisesti ja rohkeasti rajoja ja vanhoja käsityksiä...

June 14, 2017

Autenttinen persoona on yksinkertainen, puhdas ja kokonainen eikä koe asioita monimutkaisena. <3.

June 12, 2017

Maanpäällisestä historiasta ja henkisistä eroista johtuen maapallolla ei ole kahta ihmistä joiden kokemus olisi samanalainen. <3.

June 12, 2017

Yleinen toimintamotiivi monien päivittäisessä elämässä on pelko, olipa kyse autoritäärisestä johtajasta tai äärimmäisen soputuvasta työntekijästä, ääripään esimerkkinä vaikkapa ns. narsistinen käytös. Usein pelot ovat alitajuisia ja jopa konkreettisesti omaksuttu ennen...

June 11, 2017

Tunteet ovat tapa kokea omaksumaamme tai luomaamme perspektiiviä asioihin. Kristallitasolla rehellisyys on tärkeintä joten ihmisistä on helppo havaita heidän olotilansa, vaikkei tunteilla olekaan niin suurta merkitystä. Tunteita ei tarvitse ilmaista eikä kannata tukahd...

Please reload

Recent Posts

June 26, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 20, 2020

June 12, 2020

June 11, 2020

June 10, 2020

Please reload

Archive
Please reload