December 31, 2017

Joku voi miettiä kuinka ulottuvuudet joista käsin henkilö toimii voivat näkyä "aurassa". Ne näkyvät ja kuuluvat siinä kuinka reagoimme ja suhtaudumme asioihin. Tunnistamalla eri ulottuvuuksiin kuuluvat toimintamallit meidän on helppo ymmärtää miksi samaistumme tiettyih...

December 31, 2017

AuraTransformaatiossa(TM) henkilö hän saa uuden vahvan auran jonka kristalloiduttua hän erottuu kollektiivisesta tietoisuudesta eikä enää halutessaan tunne itseään uupuneeksi oltuaan tekemisissä tietyttyjen ihmisten kanssa tai huomaa omaksuneensa osaa muiden tietoisuud...

December 29, 2017

Havaitsemme ihmisen evoluution helposti katsoessamme 5 vuotiasta lasta. Heidän auransa on yleensä hyvin tiivis ja lähellä kehoa eli he ovat hyvin sisäisesti ohjautuvia eivätkä anna erilaisten ympärillä vaikuttavien kollektiivisten energioiden juurikaan vaikuttaa toimin...

December 26, 2017

Kristalli-ihmiset tulevat hyvin toimeen kaikkien kanssa sillä uudessa energiajärjestelmässä on kyse siitä että henkienergiaa ilmaistaan ihmiskehossa, uuden vahvan auran suojaamana. Se ei välttämättä sovi yksilöille jotka eivät halua samaistua omaan kehoonsa tai haluava...

December 26, 2017

AuraTransformaation(TM) käyneet aikuiset toimivat siltana vanhan ja uuden energian välillä ja monilla onkin maanpäällä useita elämäntehtäviä. Joskus voi tuntua että asiat eivät enää etene yhtä vauhdilla kuin hetki sitten mutta ehkäpä ympäristö ei ole vielä yhteensopiva...

December 26, 2017

Kun yksilö saavuttaa tasapainon esimerkiksi AuraTransformaation(TM) kautta niin hän ei koe valoa ja pimeyttä hyvänä tai pahana sillä valo on neutraali rakennusaine tai vastaa impulssia joka mahdollistaa havaittavan energian. Havaittava energia tai valo ei voi kuitenkaa...

December 23, 2017

Jos aikuisilla ei ole uuden aikakauden energiaa niin heillä voi olla joskus taipumus yrittää tukahduttaa lasten elinvoimaa sillä heidän on vaikea sopeutua nopeaan sisäiseen ja ulkoiseen rytmiin jossa henkeä ilmaistaan kehon kautta. Kristallilapsilla on kuitenkin suuri...

December 23, 2017

Eräs kristallikehon ja -auran piirre on sisäisen ja ulkoisen yhdenmukaisuus sillä sisäisesti ohjattu intuitio, rakenteellisesti jäsentymätön henkienergia ja elinvoima ovat sulautuneet koko järjestelmään. Näin tulevaisuudessa myös yhteisöjen itsestään antama kuva ja sis...

December 18, 2017

Vaikka voimmekin luoda täällä kaiken sen mihin omista lähtökohdistamme kykenemme niin kaiken tekemisen motiivi voi olla ainoastaan tasapainon saavuttaminen ja sen laajentaminen koskemaan toimintaympäristöjämme. Maanpäällisestä näkökulmasta globaalin tasapainon saavutta...

December 6, 2017

Henkisen ja maanpäällisen energian yhtyessä maapalloa asuttava ihmiskunta on itsenäisempi maan ulkopuolisista vaikutteista ja jokainen saa itsenäisemmin luoda oman kokemuksensa ihmiskehossa. Henkis-maanpäällisessä energiassa yksilöt ottavat aina myös kokonaisvaltaisest...

Please reload

Recent Posts

July 6, 2020

June 26, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 20, 2020

June 12, 2020

June 11, 2020

Please reload

Archive
Please reload