February 28, 2018

Kehomme mahdollistaa vuorovaikutuksen ympärillämme olevan fyysisen todellisuuden kanssa jossa mikään havaittu ei ole staattista tai pysyvää, ellemme ajattele niin. Esimerkiksi valitsemamme kehomme perusrakenneosanen, DNA koostuu pieneltä osin proteiineina fyysiseen tod...

February 28, 2018

Sielunenergiajärjestelmässä ihmiset ovat kehittäneet tietoisuuttaan elämästä toiseen tavalla joka on saanut intuitiivisesti tuntemaan että elämään kuuluu tietty määrä kärsimystä, mikä on myös konkreettisesti pitänyt paikkansa. Henkienergiajärjestelmässä ihmisillä on uu...

February 23, 2018

Kristalliauran ominaispiirre on energian keskityminen, tasapaino ja nopeus. Niinpä tulemme huomaamaan että monet nuoret aloittavan urheilun ja lyhyellä harjoittelulla tekevät ennennäkemättömiä suorituksia. Tämä saa tietysti monet, joiden uskomuksissa ihmisrakenne on py...

February 23, 2018

Ihmiset jotka luovat positiivisesti saavat aiempaa enemmän konkreettista tukea ympäristöltään. He voivatkin huomata usein että asia tai tavara jota he tarvitsevat tiettynä hetkenä on näyttänyt olemassaolonsa tai paikkansa jo ennalta. Tämä on mahdollista sillä kaikki tu...

February 19, 2018

Sanotaan että työelämä on murroksessa mutta nyt alkavassa muutoksessa on ainoastaan kyse siitä että uudessa aurarakenteessa ihmisillä ei ole erikseen työelämää ja vapaa-aikaa vaan elämä maapallolla <3

February 18, 2018

Ihmisen auraan ei liity mitään mystistä. Jokainen varmasti tuntee ainakin onko henkilön säteily voimakas tai heikko, hyvä vai huono, ehkä raskas, eloisa, sairas tai terve. Esimerkiksi AuravälittäjäTM hahmottaa myös yksilön tietoisuuden- sekä henkilökohtaisen potentiaal...

February 18, 2018

Vanhan aikakauden sielunenergian ajalle oli ominaista että lapset voitiin "kasvattaa" käyttäytymään soveliaasti. Uudessa aurassa nuoret ovat niin rehellisiä ja uskollisia itselleen että he eivät voi yksinkertaisesti samaistua esimerkiksi menneisyydessä ihmisten hallits...

February 18, 2018

Kristalli-ihmiset ovat hyvin suoria sillä he eivät koskaan peittele totuutta vain ollakseen hienovaraisia kanssaihmisiä kohtaan. Puhataita kristalli yksilöitä ovat kaikki vuoden 2009 jälkeen syntyneet lapset <3

February 18, 2018

Hyvin tehokas tapa tehdä ihmiset tietoisiksi omista toimintamalleistaan rikkomatta heidän omaa vapaata tahtoa on käyttäytyä peilin tavoin. Erityisesti ns. indigolapsilla eli tällä hetkellä parin kympin molemmin puolin olevilla nuorilla aikuisilla on usein syvä tarve te...

February 16, 2018

Jokaisen tulee luonnollisesti integroida maanpäällinen energia ja tietoisuus itseensä mutta maapallosta erityisen paikan tekee tietysti se että täällä on mahdollista kohdata erilaisen henkisen tietoisuuden omaavia yksilöitä, eli ihmisiä joiden henkitietoisuus on peräis...

Please reload

Recent Posts

June 26, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 20, 2020

June 12, 2020

June 11, 2020

June 10, 2020

Please reload

Archive
Please reload