March 28, 2018

Värähtely on abstrakti käsite jota voimme aivojamme käyttäen hahmottaa esimerkiksi geometrisesti. Värähtelyyn liittyy oleellisesti kynnnys- tai raja-arvo ja se on luodun, kokemamme universumin perusta jolle esimerkiksi perusrakenneosanen fotoni on luotu. Jos mittaisimm...

March 27, 2018

Kehitystämme ihmisinä voidaan hahmottaa kulloinkin vallitsevien uskomusten perusteella. Kehityksen tietyssä vaiheessa yksilö tulee tietoiseksi toimintamotiiveistaan ja jaottelee ne tietoisuudessaan itsekkäisiin tai epäitsekkäisiin, ja yleensä tekee selvän valinnan jomm...

March 27, 2018

Meidän on hyvä pitää itsemme tietoisina siitä millaista elämä on eri puolilla maapalloa mutta kun käytämme  internettiä tai televisiota meidän on hyvä huomioida omat tuntemuksemme siitä kuinka se vaikuttaa tasapainoomme ja tietoisuutemme. <3

March 22, 2018

Meidän on mahdotonta pukea sanoiksi henkenä hahmottamiamme konsepteja mutta voimme käsittää tietystä keskuksesta, kuten galaksin keskuksesta jatkuvana suuntautuvan, eräänlaisen potentiaalivirran jonka osasilla on vapaa tahto muodostaa erilaisen tietoisuuden omaavia luo...

March 18, 2018

Uudessa henkienergiassa huomio on enemmän omassa tietävässä kehossa kuin erilaisissa mentaali ja tunneympäristöissä kehon ulkopuolella. On tärkeää ettei kukaan kontrolloi toisen kehoa esimerkiksi tunne-energian avulla. Erottuminen kollektiivisesta tietoisuudesta mahdol...

March 18, 2018

Sielunenergiassa monet hyvin tietoiset ihmiset ovat eksyneet omistaessaan elämänsä toisten auttamiseen sillä näin monet ovat tulleet hyväksikäytetyiksi ja sulkeneet itsensä. Tällä hetkellä maanpäällä vallitsee tietysti vielä todellisuus jossa suuri osa avun pyytäjistä...

March 16, 2018

Kymmenillä eri ns. galaktisilla roduilla on ollut vaikutuksensa maanpäälliseen kehitykseen ja jos henkilöllä on laaja henkinen tietoisuus eli henkinen tausta universumin eri kolkissa voi hän aktivoida eri tilanteissa hyvin erilaisia suhtautumistapoja ja energioita. Se...

March 16, 2018

ihminen voi olla tasapainossa ainostaan jos sydänkeskus, joka täyttää koko olemuksen ja kokemuksen on ainoa aktiivinen energiakeskus. Tietysti maanpäällisessä todellisuudessa on myös oleellista hallita se milloin avata ja sulkea sydän sillä useat ihmiset eivät osaisi o...

March 16, 2018

Ns. kristallienergia on kokonaisvaltaista, rehellistä ja suoraa siirtymävaiheen energiaa. Vanhassa energiassa edelleen investoidaan energiaa itsekkäistä syistä erilaisten, ei toimivien järjestelmien ylläpitoon, ja jopa sen totuuden piilottamiseen että ne eivät palvele...

March 14, 2018

Aluksi vallitsi "kaaos" jonka aikana tuli ja ilma muodostivat muodostumattoman. Ilma puhalsi ja tuli poltti, energisoi sitä mikä oli tulossa. Vesi oppii tulemaan mereksi, järveksi, joeksi ja maa oppii muodostumisen tarjoten mahdollisuuden jollekin tulevalle. Kaikki luo...

Please reload

Recent Posts

June 26, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 20, 2020

June 12, 2020

June 11, 2020

June 10, 2020

Please reload

Archive
Please reload