July 23, 2018

Kohtalon käsite on pitkään kuulunut maanpäälliseen kokemustodellisuuteen sillä hyvin erilaisen tietoisuusrakenteen omaavien ihmisten toimiminen yhdessä on vaatinut ohjausta. Uudessa järjestelmässä ihmiset suorittavat paljon vapaammin "kohtaloaan" ja luovat usein hyvin...

July 23, 2018

Jos havaitsemme maapallolla vallitsevaa kokemustodellisuutta niin sielunenergiassa ihmisten ajatukset ja toiminnot vaikuttavan toimivan synkronisesti, kollektiivisesti kehittyen. Henkienergia taas jättää huomiotta vanhoja toimintamalleja sekä tunteita ja suuntautuu pal...

July 20, 2018

Hyvin henkisesti tietoiset ihmiset voivat tuskin koskaan täysin samaistua maapallolla vallitsevaan tietoisuuteen sillä heidän henkenä muissa universumeissa kokemansa todellisuudet poikkevat maapallolla vallitsevasta tietoisuudesta. Oman tietoisuusrakenteen ja energian...

July 19, 2018

Nykyisessä kehorakenteessa kaikilla on mieli, yhtenäistä käsitystä oikeasta ja väärästä ei ole ja eri puolilla maapalloa on omat pilkkuvirheensä ja pukeutumisetikettinsä. Tietoiset ihmiset tiedostavat oman mielensä uskomukset ja loistavat niiden läpi. <3

July 19, 2018

Maapallolle kuuluvan, ikuisuuksia piilossa olleen luomisvoiman aktivoitumisen edellytyksenä on että otamme huomioon itsemme ja kokonaisuuden eli ihmiskunnan edun. Ei ole oikein marssia toisten sotiin. <3

July 17, 2018

Kun seuraamme suurvaltojen johtajien varmasti tarkoituksenmukaista ja tarkoitushakuista kommunikointia niin voi jäädä mielikuva ettei taustalla vaikuttavia motiiveja tuoda esille ja että asioista luodaan erilaisia vaikutelmia eri suuntiin. Tämä ainakin muuttuu kun palj...

July 16, 2018

Usein hyvin henkisesti elämään suhtautuvat ihmiset odottavat että muut "heräisivät" tiedostamaan oman olemassaolonsa luonteen. Jos katsomme kuinka ihmiset vapaata tahtoaan käyttävät voimme olla varmoja että niin ei tapahdu. <3

July 3, 2018

Fyysinen keho on henkisyys, hengen maanpäällinen edustaja. <3

July 3, 2018

Luoja oppii ihmisiltä. Kun sen osanen unohtaa todellisen luonteensa niin vapaasta tahdosta syntyy moninaisia luomuksia ja kokemustodellisuuksia, joita saamme maanpäällä todistaa. <3

Please reload

Recent Posts

July 6, 2020

June 26, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 20, 2020

June 12, 2020

June 11, 2020

Please reload

Archive
Please reload