October 13, 2018

Kristalli ihmisten energiarakenne on vahva, läpinäkyvä ja avoin, mahdollistaen syvän vapauden tunteen elämässä. Se on myös yhdistää koherentisti fyysisen ja henkisen energian. Fyysinen keho toimii päivittäisen toiminnan mahdollistavana energiavarastona, ja siihen sauma...

October 10, 2018

Jos kurkistamme historiaan niin näemme että tietoiset ihmiset usein valitsivat yksinäisen elämän, ja kuolivat toisen käden kautta, sillä he eivät voineet samaistua ympäristöönsä saatikka ympäristö heihin. Vaikka tietoiset ihmiset keskittyvätkin pääasiassa oman elämänsä...

October 9, 2018

Teknologian kehittymistä on pitkään pidetty hieman henkisen kehityksen taustalla sillä olemme tunnetun ja tuntemattoman historiamme aikana hyödyntäneet sitä jokseenkin kyseenalaisesti. Nyt kun ihmisten on mahdollista hyödyntää henkinen kapasiteetti fyysisen kehon kautt...

October 9, 2018

Monet varmasti ajattelevat että juna jatkaa maapallolla matkaansa kuten aiemmin sillä sielunenergiassa kaikki oli lähes viimeistä piirtoa myöten ohjattua, vaikkemme ihmisinä olleetkaan siitä tietoisia. Nyt henkienergialla on kuitenkin täysin uudenlainen vapaus, emme ol...

October 8, 2018

Maapallolla nyt jo selvästi havaittava materian ja hengen liitto näkyy esimerkiksi siinä että lapset hahmottavat asioita usein hyvin luonnostaan globaalilla tasolla. <3

October 8, 2018

Maapallolla tavoitteena on hengen ja materian yhtyminen niin että maapallo voi jatkossa toimia itsenäisemmin ja vapaammin. Koska kaikella on henkitason tarkoitus mutta useimmat hahmottavat asioita fyysisella tasolla, laajenee henkis-maanpäällinen tietoisuus usein sella...

October 3, 2018

Materiaali on tietysti ihan yhtä henkistä kuin kaikki muukin mutta siirtyessämme sielunenergiasta henkienergiaan ns. materialismi ja vallanhakuisuus saavat väistyä ihmisten tietoisuudesta tehden tilaa paljon kokonaisvaltaisemmalle ajattelulle. <3

October 1, 2018

AuraTransformaatiossa(TM) tavoitteena on henkienergian ja kehon yhdistäminen nykypäivään optimaalisella tavalla. Tällöin keho ja ajatukset elävöityvät ja henkitasolla sovittu elämäntehtävä, joka jokaisella nykyisin syntyvällä on, tulee fyysisen kehon kautta suoritetuks...

October 1, 2018

Darwin totesi ihmisen nousseen merestä ja oli siinä oikeassa. Ihmisenä genetiikkamme on kuitenkin ollut tarkoituksenmukaisesti ohjattua ja muunneltua, Plejadeilla kokemaamme kehityshistoriaan perustuen. Ihmislajeja onkin maapallolla vain yksi, siinä missä muita kädelli...

Please reload

Recent Posts

February 18, 2020

February 18, 2020

February 18, 2020

February 16, 2020

February 16, 2020

February 15, 2020

February 15, 2020

February 14, 2020

February 13, 2020

February 13, 2020

Please reload

Archive
Please reload