November 30, 2018

Kristallikeho mahdollistaa molempien aivopuoliskojen, selviytymiseen keskittyvän fyysisen kehon sekä tietoisen henkisen prosessin samanaikaisen aktivoinnin ja kokemisen. Tasapainossa ei koeta ääripäitä kuten valoa tai pimeyttä, maskuliinisuutta tai feminiinisyyttä vaan...

November 27, 2018

Maan päällä olemme sen tietoisuuteemme liittyvässä moniulotteisessa magneettikentässä. Sen muuttuessa jotkin lajit jotka ovat suunnistaneet sitä hyödyntäen tuntuvat olevan ikään kuin eksyksissä ja kestää varmasti joitakin sukupolvia omaksua uudet kulkureitit. <3...

November 24, 2018

Uusissa energiajärjestelmissä fyysinen ja henkinen aspekti yhdistyvät yksilön kokemassa todellisuudessa. Näin ihmiset voivat olla henkisen kapasiteettinsa kanssa fyysisesti läsnä ilman aivojen omaksumia uskomuksia. <3

November 24, 2018

Luomista universumeissa, aurinkokunnissa ja maapallolla ohjaavat pidemmän aikavälin energiaspektrit joiden pohjalta eriytyneet energioiden ilmentymät kuten ihmiset luovat tasavertaisina itsenäisesti ja yhdessä jotakin uutta. Tietoisesti tai tiedostamattaan. <3...

November 24, 2018

Ajassamme energioiden eli ihmisten itseä ja kokonaisuutta koskevien halujen, tavoitteiden ja tekojen suhteen on usein vastakkainasettelua joten asioiden ilmentäminen saattaa kestää vuosia. Vaikka tietoisesti loisimme positiivista tulevaisuutta liittyy kaikkeen luomisee...

November 24, 2018

Tasapainoisesti toimivassa järjestelmässä myös ajasta riippumaton ns. intuitiivinen tieto muodostuu ihmiskieleksi aivojemme kautta. Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden "häiriöissä" kommunikaatio on usein epälineaarista ja aivomme ovat helposti ihan pihalla. <3...

November 24, 2018

Suuntana on että ihmiset tietoisemmin luovat omaa todellisuuttaan ja välitön auttamisen halu ei olekaan osa kristalliyksilöiden tai -ihmisten tietoisuutta, elleivät he sitten sisällään tunne sitä jotakin ryhmää tai yksilöä kohtaan. Tietoisille ihmisille on kuitenkin ta...

November 13, 2018

Vaikka maan päällä vallitseekin omanlaisensa tietoisuus ja kantamamme planetaarinen energia tietysti heijastuu fyysisiin piirteisiimme niin voimme sanoa että olemme yhdistelmä evoluutiobiologiaa tältä planeetalta sekä tietoisuuden evoluutiota kaikkialta muualta paitsi...

November 12, 2018

Emme voi tietää tai ymmärtää sitä mitä emme tiedä mutta tietoisuutemme ja ymmärryksemme kasvaessa olemme lopulta niin viisaita ja myötätuntoisia että ratkaisu moniin ongelmiimme on kuin itsestäänselvyys. Emme välttämättä tartu aseisiin ja ja ymmärrämme esimerkiksi että...

November 12, 2018

Vaikka vaikutammekin ihmiskunnan elinoloihin tuhoamalla ympäristöämme niin maapallo kyllä kestää kaiken mitä ihminen tekee. Jos haluamme vallitsevan tieteemme keinoin havainnollistaa ilmaston vaihteluita, jotka tulevat ja menevät oli täällä ihmisiä tai ei, voimme katso...

Please reload

Recent Posts

June 26, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 20, 2020

June 12, 2020

June 11, 2020

June 10, 2020

Please reload

Archive
Please reload