January 15, 2020

Kaikki mitä teemme tapahtuu jotta tasapaino ja inhimillinen kehitys edistyvät. Demokratiassa ei lähtökohtaisesti kukaan ole oikeassa tai edusta ehdotonta totuutta, tai toisaalta kaikki tekevät sitä. Kyse on erilaisten uskomusten ja preferenssien yhteistyöstä. <3...

January 14, 2020

Ei tarvitse olla selvänäkijä havaitakseen ihmisen energiaa sillä nykyään kaikki on selvästi näkyvillä fyysisellä tasolla. Aura- tai energiarakenne vastaa ihmisen mahdollisuuksia elämässä mutta erityisesti suojaa. Vahvan auran turvin on helppo kohdata muita ihmisiä, hei...

January 13, 2020

Kasvuympäristö vaikuttaa ihmisen tietoisuuteen sekä energiarakenteen kehitykseen ja kaikkien kehot kristalloituvat tai ovat kristalloituneet. Tällä hetkellä usein noin kolmekymppisten energiarakenne on sekoitus uutta ja vanhaa. He vaikuttavat yleensä ulkoisesti tyytyvä...

January 11, 2020

Numerot ovat ja kuvaavat energiaa. Jos tiedustelisimme numerologilta mitä vuonna 2020 tapahtuu niin vastaus olisi varmasti että ihan mitä haluatte. Kaikki tulee helposti ja nopeasti koettavaksi fyysisellä tasolla. Kannattaakin olla tietoinen luoja ja pyrkiä kaikessa in...

January 10, 2020

Kun uusi energia laajemmin saavuttaa yhteisöt ihmisten kautta niin kaikki vanhat hierarkiat hajotetaan ja uudenlaisia inhimillistä kehitystä tukevia toimintamalleja luodaan tilalle. <3

January 10, 2020

Toimintaympäristöt muuttuvat aikanaan automaattisesti dynaamisiksi, tasapainoisiksi ja luoviksi kun siinä toimivat yksilöt värähtelevät nyt kaikkialla vaikuttavan rakkaus-älyn kanssa samassa tahdissa. <3

January 8, 2020

Voimme havainnoida ja tunnistaa tietoisuuden kehitystä lineaarisesti maanpäällisten ulottuvuuksien, sekä niissä hallitsevien elementtien kautta. Ensimmäisessä ulottuvuudessa maa-elementin ihmiset keskittyvät kehon selviämiseen, usein päivä kerrallaan. Toisessa ulottuvu...

January 7, 2020

Olemme saapuneet maapallolle jonkin tämän aurinkokunnan planeetan kautta, sillä energioiden integrointiprosessi tapahtuu tällä hetkellä lähinnä aurinkokunnan tasolla. Aiemmin siihen liittyi sielunenergian kautta sovittu elämänpolku ns. karma. Nykyisin henkienergian kau...

January 6, 2020

Suuri osa ihmisistä yrittää elää vastuullisesti, tasapainoisesti ja menestyksekkäästi itsensä ja kaikkien muiden hyväksi. Meidän kannattaa keskittyä positiiviseen ja jättää negatiivisuus huomiotta. <3

January 6, 2020

Ihmisen energia on osa kehoa ja sitä suojaavaa näkymätöntä aurarakennetta. Lapsilla se on erilainen kuin osalla aikuisia ja näkyy siinä että he ilmaisevat itseään rehellisesti, selkeästi ja suorasti. Heidän mielestään päätöksen tai muuutoksen tekeminen on hyvin yksinke...

Please reload

Recent Posts

June 26, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 20, 2020

June 12, 2020

June 11, 2020

June 10, 2020

Please reload

Archive
Please reload