March 30, 2020

Olemme ihmiskuntana samaa mieltä siitä mieltä että pitkäikäisiä kriisejä aiheuttavia ongelmiamme ovat väestönkasvu, kasvava ihmisten välinen epätasa-arvo, ylikulutuksesta johtuvat epätasapainotilat, ilmastonmuutos, saastuminen jne. Meillä ei kuitenkaan ole ollut yhteis...

March 30, 2020

Vaikka kukaan ihminen ei olekaan maapallolta kotoisin elämme yhdessä globaalisti suljetussa järjestelmässä jossa kaikki on toisiinsa yhteydessä. Esimerkiksi raha siirtyy maapallolla taskusta toiseen ja takaisin, muiden planeettojen kanssa emme vaihtoa harrasta. Jonkun...

March 29, 2020

Myös tieteen käsitys asioista muuttuu ja laajenee, Se ei edusta faktoja vaan sen hetkisiä uskomuksia. Vertaisarviontiprosessi varmistaa etteivät sen hetkisistä uskomuksista poikkeavat tutkimukset päädy julkaistaviksi. <3

March 28, 2020

Oma energiakenttä kannattaa puhdistaa usein. Jos omaksumme liikaa muiden ajatus- ja toimintamalleja voi oma tarkoitus maapallolla jäädä varjoon. <3

March 28, 2020

Uusi energia arvostaa konkretiaa. Olemme täällä kokemassa henkienergiaa sen fyysisessä muodossa. Jos sodat loppuisivat vain lauluissa tai rukouksissa jäisi kokemus ohueksi. <3

March 27, 2020

Vaikka yksilöiden energiaspektrit ovatkin usein kapeita niin henkienergiassa ihmisten näkemys on kokonaisvaltainen. Kokemus yhdestä ihmiskunnasta maaplaneetalla on hyvin luonnollinen. Vaikka jokainen itse syntymäpaikkansa valitseekin niin niitä on hyvin rajallisesti ta...

March 27, 2020

Ihmiselle ominaista on ajan hahmottaminen lineaarisena. On tärkeää elää tässä ja nyt mutta ajan suhteellisuus näkyy esimerkiksi siinä kuinka eri yksilöt kokevat sitä. Yhdelle vuosi voi tuntua pitkälle ajalle, toiselle 10 000 lyhyeltä. <3

March 25, 2020

Ihmiset tulevat usein tietoisiksi energian käyttäytymisestä joko tieteen ja termodynamiikan tai henkisten periaatteiden kautta. Ne edustavat yhtä ja samaa asiaa, usein hieman eri uskomusten läpi tarkasteltuna. <3

March 25, 2020

Ihmisten arvosteluun tai vastustamiseen ei kannata käyttää energiaa, ainakaan jos ei itse ole valmis ottamaan samaa vastuuta. Demokratiassa ei kuitenkaan tunneta kynnyskysymyksiä yhteistyölle. <3

March 25, 2020

Suomalaiset rakastavat sääntöjä, rajoja ja niiden valvontaa. Näin voidaan toki tarvittaessa nopeasti vaikuttaa tilanteeseen mutta lähtökohtana se on tietysti hyvin outo ja myös tietoisuudelle ja asennemuutokselle on hyvä luoda mahdollisuus. Tapa muuttuu varmasti tuleva...

Please reload

Recent Posts

August 7, 2020

August 7, 2020

August 7, 2020

August 7, 2020

July 17, 2020

July 16, 2020

July 16, 2020

July 16, 2020

July 16, 2020

July 15, 2020

Please reload

Archive
Please reload