April 26, 2020

Kukaan ei varmaankaan halua palata entiseen maailman menoon mutta siirtymävaiheessa jota elämme on esillä erilaisia itsenäisiä tietoisuuksia joiden kaikkien tulee sopeutua vallitsevaan ympäristöön ja järjestelmään sekä toimia rakentavasti niistä käsin. <3...

April 25, 2020

Toimintaympäristö maapallolla on jatkuvasti aiempaa monimuotoisempi jossa jokaisen henkilökohtainen tavoite on tietoisuuden ja elämän tasapaino mutta uuden ajan karma opettaa kaikille omalla tavallaan ainakin ymmärrystä, avoimuutta, kunnioitusta, innovatiivisuutta ja m...

April 24, 2020

Fyysisten-, mentaalisten- ja tunnekokemusten lisäksi elämän tulee perustua intuitiolle sillä olemme siirtyneet henkienergiaan. Kyse on siitä kuinka tietoisuus, nopeutunut liike ja suurempi vapaus muutetaan rakentavaksi käytökseksi ja positiiviseksi toiminnaksi. Ongelmi...

April 24, 2020

Henkinen kehitys kulkee usein tieteen kehityksen kanssa käsi kädessä sillä ne ovat oleellisesti sama asia ja samaa todellisuutta. Kun Galileo Galilei 1600 luvun alussa katsoi kaukoputkellaan taivaalle laajeni tietoisuutemme siihen suuntaan. Hän julkaisi havaintonsa jul...

April 24, 2020

Kun maapalloa suunniteltiin tehtiin monia epäonnistuneita kokeita jotka kestivät ihmisen aikaperspektiivistä ikuisuuden. 1800 luvulla itse oppinut Mary Sommerville yhdisti tieteenaloja 500 sivuisessa teoksessaan joka yhdisti astronomian, fysiikan, kemian, maantiedon, m...

April 23, 2020

Kaiken maapallolla koetun, nähdyn ja kuullun taustalla vaikuttaa aina henkienergia. Nykyisessä kehitysvaiheessa ihmiset eivät niinkään enää toimi energiakanavina itsensä ulkopuolisille energioille vaan itsenäisinä lähteinä, omasta henkienergiastaan käsin. <3

April 23, 2020

Jokaisella on oikeus luoda juuri itsensä näköinen elämä mutta meidän tulee henkilökohtaisissa valinnoissa huomioida aina globaali tasapaino. Jos ajattelisimme vain omaa, läheisten tai yhteisöjen etua joutuisimme käyttämään paljon energiaa erilaisten kansainvälisten sel...

April 22, 2020

Kristalliyksilöt työskentelevät 24/7 raivatakseen kirkkauden ja tasapainon omaan kehoonsa, mieleensä ja ympäristöönsä. He voivatkin toimintaympäristösssään vaikuttaa brutaalin suorilta jos joku ei tue tasapainoisen ja välittömän ratkaisun hakua havaittuun ongelmaan. Si...

April 22, 2020

Omaa persoonallisuuttaan voi halutessaan muokata mutta tietoisuuden tasolla hallinto siirtyy muutamassa vuosikymmenessä ns. sielunenergiajärjestelmästä henkienergiajärjestelmän piiriin, missä henkinen hierarkia tai jälleensyntymisjärjestelmä eivät vaikuta. Siirtymä tap...

April 20, 2020

Emme ole vielä kehityksen vaiheessa jossa rajattomuus olisi osa tietoisuutta, mutta energia jota monet kantavat ja joka siten jo ympäristössä vaikuttaa tukee yhteistyötä yli rajojen. Pandemia tuo myös erilaiset rajat monen tietoisuuteen tarkasteltaviksi, se ei ole epät...

Please reload

Recent Posts

May 22, 2020

May 21, 2020

May 18, 2020

May 17, 2020

May 16, 2020

May 16, 2020

May 15, 2020

May 14, 2020

May 14, 2020

May 14, 2020

Please reload

Archive
Please reload