top of page

Vaihtoehtohoidoista

Länsimaisesta, niin sanotusta allopaattisesta lääketieteestämme tuli tiede kun sen euroopassa 1800 luvulla hyväksyimme tieteeksi. Se tukeutuu lineaariseen prosessiin jossa lääkekemikaalit vaikuttavat kemiallisten reaktioiden kautta. Oireenmukainen hoito lääkkeillä onkin aikakautemme länsimaissa yleisimmin käytetty hoitomuoto.

Homeopatiassa annos on niin pieni että kemiallinen aine käytännössä puuttuu mutta energiasignaali säilyy. Kvanttifysiikan mukaisesti kaikella on oma spesifinen energeettinen jälkensä. Myös energiasignaali saa kehossa aikaiseksi biologisen reaktion. Sanotaan että homeopatia on hidas mutta kustannustehokas ja sivuvaikutuksista vapaa, vaihtoehtoinen hoitomuoto. Niin sanotuissa energiahoidoissa kehoillemme, jotka ovat energiaa, annetaan vain energiasignaaleja eri muodoissa.

Ehkä olisi jo aika puhua toisiaan täydentävistä hoitomuodoista vaihtoehtoisten hoitomuotojen sijaan? <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page