Tietoisuudesta

December 10, 2014

Tunteemme ja tietoinen ajattelumme määrittävät tietoisuutemme tasoa. Tietoisuutemme taso puolestaan määrittää tietoiset havaintomme ja havainnot joihin tietoisesti osallistumme määrittävät elämämme vision. 

 

On ehkä hyvä tiedostaa ettemme tiedä mitä emme tiedosta. Tietoisuutta voimme laajentaa erilaisilla tietoisuuden laajentamisen tekniikoilla. Voimme esimerkiksi vaikuttaa aivoaaltoihin jotka vaikuttavat tietoisuutemme tasoon. Kyse on taas energiasta ja värähtelystä. beta-aallot liitetään esimerkiksi hermostuneisuuteen, alfa-aallot iloon, theta-aallot henkisyyteen ja niin edeleen. Aivoaalloilla - tietoisuudella - ja tunteilla on siis yhteys jota voimme harjoittaa.

 

Sanotaan että nopein tapa lisätä tietoisuutta on lakata arvostelemasta ja antautua ilolle, hyväksynnälle ja varauksettomalle rakkaudelle.  Useimmat tekniikat keskittyvätkin menneisyytemme kokemusten ja niissä omaksuttujen alitajuisten malliemme tiedostamiseen ja tietoiseen työstämiseen. 

 

Usein henkitietoisuuteemme kiinnipääsy vaatii kuitenkin tietoisuuden siirtämistä pois fyysisestä todellisuudestamme esimerkiksi meditoimalla. Oleellinen osa uuden aikakauden energeettistä ihmisrakennetta on tietoisuuden ja fyysisyyden yhdistäminen. Myös aikuiset voivat päivittää oman energeettisen rakenteensa uutta aikaa paremmin vastaavaksi Auratransformaatio(TM) hoidossa. <3.

 

 

Please reload

February 22, 2020

February 22, 2020

February 18, 2020

February 18, 2020

February 18, 2020

February 16, 2020

February 16, 2020

February 15, 2020

February 15, 2020

February 14, 2020

Please reload

Archive
Please reload