top of page

Peloista

Monilla meistä on pelkoja joita suojelemme fyysisellä käytöksellämme; syömällä, juomalla, puhumalla, pakenemalla, kuka mitenkin. Voimme halutessamme yrittää tietoisesti tunnistaa näitä käyttäytymismalleja. Yksi on muiden arvosteleminen.

Kaiken arvostelumme takana on pelko ja arvostelemalla suojelemme pelkoamme. Pelkoamme, joka suojelee meitä kokemasta jotain jonka olemme kokeneet. Emme siis voi tietoisesti voittaa pelkoamme taistelemalla sitä vastaan vaan meidän on kohdattava se. Emme aina tunne turvalliseksi tuntea mitä tunnemme mutta jos emme niin tee niin hylkäämme itsemme ?

Voimme aina valita olla tietoisia tunteistamme, ajatuksistamme ja käytöksestämme ja halutessamme muuttaa niitä. Kyse on vain pienestä aikomuksesta ja valinnasta. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page