top of page

Auroista

Kehoissamme on jokaisella yksilöllinen moniulotteinen DNA, noin sata triljoonaa yksikköä, jotka ovat identtisiä kaikkialla kehossamme. Triljoonien kenttien magneettinen yhtymä muodostaa yhden tietoisuuden. Tieteemme ei osaa vielä selittää magneettikenttää joka on kvantittunutta, moniulotteista energiaa ja luo auran joka ei itsessään ole magneettikenttä vaan kvantittunut kenttä jota ei voida tämänhetkisillä laitteillamme kvantitatiivisesti mitata. Monet osaavat kuitenkin tietoisen kvalitatiivisen tulkinnan.

Puhuttaessa auraväreistä, esimerkiksi indigoaurasta, puhutaan henkilöistä joilla on tiettyjä taajuuksia aurassaan ja joiden tehtävä täällä on saattaa ihmiset yhteyteen heidän näkymättömän puolensa kanssa. Jokainen henkilö on yhtä arvokas lähde-energian edustaja ja kyse on vain väreistä.

Aura myös suojaa meitä mutta monet henkiset ihmiset ovat etsinnöissään polttaneet sielunauransa ja ovat siten hyvin herkkiä ja haavoittuvaisia. Heidän auransa tilalla on ehkä valoa. Toiset henkiset ihmiset tunnistavat heidät tietoisuuden tasosta mutta heille voi olla mahdotonta ilmentää itseään fyysisinä olentoina.

Uuden ajan, korkean värähtelytaajuuden omaava kristalliaura ei voi palaa. Se yhdistää hengen suoraan fyysiseen kehoon. Lapsilla sellainen on ja kaikki aikuiset ja huoltajat voivat valita päivittää omansa Auratransformaatio(TM) hoidossa. Myös hyvin materiaalisesti maailmaa katsovat henkilöt hyötyvät huomattavasti hoidosta ja laajenneesta tietoisuudesta. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page